2019 m. gruodžio 11 d. 18.00 val. Riešės gimnazijos mokiniai ir mokytojai aktų salėje organizuoja koncertą „Išsipildymo akcija“, kurios tikslas – pasidalinti gerumu, šiluma, paremti tuos, kuriems to labiausiai reikia.
Maloniai kviečiame visus, kurie gali prisijungti prie mūsų gimnazijos išsipildymo akcijos.
Pasidalinkime gerumu – apdovanokime  tuos, kurie jaučia stygių. Saldumynai, kalėdinės dovanėlės, žaislai, knygos ir pan. vaikams suteiks džiaugsmo. Koncerto metu atneštas dovanėles galėsite palikti organizatoriams, kurie pagal sąrašą jas išdalins vaikams.

Riešės gimnazija 2019 m. birželio 10 – 21 d. kviečia norinčius Riešės gimnazijos ir Riešės gimnazijos Bukiškio progimnazijos skyriaus priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytinius, 1-4 klasių mokinius dalyvauti siūlomose veiklose. Organizuojamų gimnazijoje veiklų sąrašas pridedamas. Norintys dalyvauti veiklose mokiniai minėtomis dienomis 9.00 val. renkasi gimnazijos aktų salėje.
Organizuojamų gimnazijoje veiklų sąrašas

Dėl prašymų mokytis pateikimo
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu 2019 m. kovo 28 d. Nr. V-338 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. V-552 „Dėl priėmimo į valstybines bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra švietimo ir mokslo ministerija, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ informuojame, kad prašymai mokytis gimnazijoje priimami nuo balandžio 15 d. iki gegužės 30 d. Papildomai prašymai į laisvas mokymo vietas pagal priešmokyklinio, pradinio ugdymo programas  priimami nuo birželio 11 d. iki rugpjūčio 26 d; pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 26 d.
   
                                                                                                                                                                    Administracija

Gerb. Tėveliai,

dėkojame Jums už Riešės gimnazijai skirtus 2 proc. GPM.
2018 metais surinkta 11648,37 Eur. Lėšos paskirstytos pagal mokinių (ugdytinių) skaičių gimnazijoje ir skyriuose: Avižienių ikimokyklinio ugdymo skyrius – 490,11 Eur., Bukiškio progimnazijos skyrius – 1641,88 Eur., Riešės gimnazija – 9516,38 Eur.
Už  surinktas 2 proc. GPM, nuomos bei biudžeto lėšas 2018 m. visi Riešės gimnazijos  mokiniai aprūpinti asmeninėmis spintelėmis. Avižienių ikimokyklinio ugdymo bei Bukiškio progimnazijos skyriams planuojama pirkti edukacines priemones.
Kitais metais gautas 2 proc. GPM lėšas planuojame skirti edukacinių erdvių gerinimui.

Prašome Jus pagal galimybę ir 2019 metais skirti lėšas iš 2 proc. GPM  Riešės gimnazijai.

Pagarbiai
administracija

Įmonės kodas 195004583
Riešės gimnazija
Beržų g. 2a,
Riešės k., Vilniaus r.

Informaciją apie 2 proc. GPM galima rasti adresu: https://www.vmi.lt

Priėmimas į Riešės gimnaziją, Bukiškio progimnazijos skyrių, Avižienių ikimokyklinio ugdymo skyrių vykdomas vadovaujantis tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. V-410  „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. V-552 „Dėl priėmimo į valstybines  bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Švietimo ir mokslo ministerija, tvarkos aprašo  patvirtinimo“ pakeitimo“ ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V-338 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. V-552 „Dėl priėmimo į valstybines  bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Švietimo ir mokslo ministerija, tvarkos aprašo  patvirtinimo“ pakeitimo“.
Mokiniai priimami mokytis į ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.
Mokiniai į pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas priimami vadovaujantis Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 „Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“. Asmenys į priešmokyklinio ugdymo programą priimami, vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr.V-1106 „Dėl Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Prašymai mokytis mokykloje pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas priimami nuo balandžio 15 d. iki gegužės 30 d., į ikimokyklinio ugdymo programą – visus kalendorinius metus. Papildomai prašymai į laisvas mokymo vietas pagal priešmokyklinio, pradinio ugdymo programas priimami nuo birželio 11 d. iki rugpjūčio 26 d.; pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas – nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 26 d.
Mokinių priėmimą į gimnaziją organizuoja ir vykdo gimnazijos direktorius ir mokinių priėmimo komisija kiekvienais kalendoriniais metais į ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo programą – nuo gegužės 31 d. iki birželio 10 d.; į pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas – nuo birželio 1 d. iki birželio 30 d.; papildomas priėmimas į gimnazijoje esančias laisvas vietas organizuojamas nuo rugpjūčio 27 d. iki rugpjūčio 30 d.
Per mokslo metus mokiniai priimami į laisvas mokymosi vietas. Prašymai priimti asmenis į mokyklą nustatytais terminais yra teikiami mokyklai visus kalendorinius metus ir eilės tvarka registruojami mokykloje.
Prašymai teikiami Riešės gimnazijoje (Beržų g. 2a, Riešė).
Dėl priėmimo galima teirautis  telefonu +370 5 2469779.

2016 – 2017 m. m., 2017-2018 m. m. ir 2018-2019 m. m. Riešės gimnazijos mokiniai dalyvauja Lietuvos mastu vykdomame projekto „Mokyklos - Europos Parlamento ambasadorės“ įgyvendinime. Gimnazijos bibliotekoje yra parengtas informacinis stendas skirtas mokiniams, kolegoms ir svečiams apie Europos Sąjungą ir jos institucijas.

Riešės gimnazijos mokinių ir priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytinių maitinimą organizuoja UAB „Maisto pramonės ekspertai“. Riešės gimnazijos Bukiškio progimnazijos skyriaus mokinių, priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupių ugdytinių bei Avižienių ikimokyklinio ugdymo skyriaus ikimokyklinio ugdymo grupių ugdytinių maitinimą organizuoja Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos valgykla.
Riešės gimnazijos mokinių ir priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytinių maitinimą organizuojančio UAB „Maisto pramonės ekspertai“ suderintą meniu su kainomis galite rasti facebook paskyroje, paspaudę šią nuorodą, taip pat betarpiškai maitinimo klausimais galite bendrauti su valgyklos vedėja Eurika Turoniene el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Riešės gimnazijos Bukiškio progimnazijos skyriaus mokinių, priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupių ugdytinių bei Avižienių ikimokyklinio ugdymo skyriaus ikimokyklinio ugdymo grupių ugdytinių maitinimą organizuojančios Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos valgyklos suderintą meniu galite rasti minėtoje valgykloje arba teirautis klasių ir grupių auklėtojų. Bendrauti su valgyklos vedėja Vigilija Saproniene Jums rūpimais maitinimo klausimais galite el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Paieška