Informuojame, kad sutartys su būsimų 2, 3, 4, 5, 6, 7 klasių mokinių, pageidaujančių mokytis nuo 2018 m rugsėjo 1 d.,  tėveliais bus pasirašomos 2018 m. birželio 25-29 d. rastinės darbo metu raštinėje (kab. 3.03).

PASTABA. Minėtomis dienomis sutartys bus pasirašomos tik su Riešės gimnazijos aptarnaujamos teritorijos gyventojais.  Gimnazijos neaptarnaujamos teritorijos gyventojų, kurie yra pateikę prašymą dėl vaikų mokymosi Riešės gimnazijoje, prašome skambinti telefonu  85 246 9779 ir teirautis dėl laisvų vietų.


Informacija teikiama telefonu  85 246 9779.

Paieška