Priėmimas į Riešės gimnaziją, Bukiškio progimnazijos skyrių, Avižienių ikimokyklinio ugdymo skyrių vykdomas vadovaujantis tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. V-771  „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. V-552 „Dėl priėmimo į valstybines  bendrojo ugdymo mokyklas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Švietimo ir mokslo ministerija, tvarkos aprašo  patvirtinimo“ pakeitimo“.
Prašymai teikiami Riešės gimnazijos administracijai (Beržų g. 2a, Riešė).
Prašymai 2018-2019  m.m.  į priešmokyklines grupes ir 1-as klases į Riešės gimnaziją, Bukiškio progimnazijos skyrių teikiami Riešės gimnazijos administracijai (Beržų g. 2a, Riešė) nuo 2018 m. sausio 2d. 
Dėl priėmimo galima teirautis  telefonu +370 5 2469779.

Paieška