2017 m. gegužės 31 d. Respublikinėje sporto ir meno šventėje „Adamkiada 2017“ II c klasės mokiniui Karoliui Miliui buvo įteiktas sertifikatas, kuriame pažymima, kad mokiniui suteiktas „Adamkiados garbės“ nominanto vardas už gerus mokslo, sporto, meno pasiekimus bei aktyvų dalyvavimą neformaliojo švietimo veikloje.