2017 m. gruodžio 1 d. 8-ų klasių, I-ų ir II-ų gimnazijos klasių mokiniai dalyvavo Nacionaliniame matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkurse. Konkurse dalyvavo mokiniai besidomintys matematika, gamtos mokslais ir jų taikymu, bei  norintys pasitikrinti savo gebėjimus šiose srityse. Užduotys buvo atliekamos  kompiuteriu. Užduočių vertinimas – kompiuterizuotas.