2017 m. gruodžio 18 d. III-ių gimnazijos klasių mokiniams vyko renginys, skirtas jaunimo sąmoningo apsisprendimo bei valios laikytis sveikos gyvensenos įpročių ugdymui. Lietuvos kultūros politikos instituto direktorius Antanas Staponkus kalbėjo apie savitvardą, valią ir darbą – kaip kelią įgyvendinti savo svajones kuriant visavertį gyvenimą. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus pavaduotoja Gražina Belian supažindino mokinius su naujais įstatymais ir kitais teisės aktais dėl narkotikų, tabako, alkoholio prieinamumo reglamentavimo, gimnazijos kūno kultūros mokytojas metodininkas Raimundas Žibūda pasidalino su paskaitos dalyviais mintimis apie mokinių fizinio lavinimo gerinimo, atsižvelgiant į kiekvieno jų sveikatos būklę, ir  jos stiprinimo poreikius; skyriaus vedėja Irina Gaidamovič pristatė mokinių dalyvavimo neformaliajame švietime galimybes.