2018 m. gegužės 24 d.  IV-os gimnazijos klasės mokiniams vyko paskutinio skambučio šventė. Abiturientams paskutines pamokas vedė III-ių gimnazijos klasių mokiniai, klasės auklėtoja, pirmokėliai. Šia proga  sveikinimo žodžius tarė gimnazijos direktorė Lina Miliuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ramunė Jakubovskaja, klasės auklėtoja Margarita Butko, buvusi auklėtoja Lucyja Zdanauskienė. Abiturientai mokytojams tarė padėkos žodžius, vienuoliktokams įteikė testamentą.