Riešės gimnazijoje vykdomos ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio bei vidurinio ugdymo programos. 

Gimnazija turi tris skyrius – Bukiškių pradinio ugdymo skyrių, Bendorėlių ikimokyklinio ugdymo skyrių ir Avižienių ikimokyklinio ugdymo skyrių. Bukiškių pradinio ugdymo skyriuje vykdomos ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programos,  Bendorėlių skyriuje – ikimokyklinio ugdymo programa.

Norinčius ugdytis Riešės gimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupėse, pradinio, pagrindinio bei vidurinio ugdymo klasėse prašymai naujiems mokslo metams priimami nuo einamųjų metų sausio 2 dienos. Norinčių ugdyti vaikus pagal ikimokyklinio ugdymo programą, tėvų prašymai priimami visus metus darbo dienomis. Plačiau apie priėmimą skiltyje „Informacija tėvams“.