IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMAME  PROJEKTE NR. 09.1.3-CPVA-K-723-02-0010 „RIEŠĖS GIMNAZIJOS UGDYMO ERDVIŲ MODERNIZAVIMAS“,

PROJEKTE „MOKYKLŲ APRŪPINIMAS GAMTOS IR TECHNOLOGIJŲ MOKSLŲ PRIEMONĖMIS“.

UGDYMO KOKYBĖS GERINIMAS VIRTUALIŲ APLINKŲ IR UGDYMO PRIEMONIŲ PAGALBA  

Skaityti daugiau ...