Lietuvių kalbos instituto jaunieji mokslininkai parengė žaismingą skaitmeninę lietuvių kalbos mokymosi priemonę pradinukams „Kalba mane augina”. Nauja, pirmą kartą elektroninei erdvei parengta sisteminė mokymo priemonė iš kitų kalbai mokytis skirtų mokymo priemonių išsiskiria patrauklia forma pateiktomis užduotimis, mokiniui aktualiu mokymosi turiniu. Taisyklingos lietuvių kalbos vartojimo, klausymo, sakytino teksto supratimo gebėjimams ugdyti pateiktos įgarsintos užduotys MP3 formatu. Elektroninį leidinį galima atsiųsti iš Švietimo aprūpinimo centro internetinio puslapio: Kalba mane augina.

Paieška