Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu 2019 m. kovo 28 d. Nr. V-338 bei  įsakymu 2020 m. kovo 30 d. Nr. V-470  „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2012 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. V-552 „Dėl priėmimo į valstybines bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, tvarkos aprašo patvirtinimo, pakeitimo“ informuojame, kad prašymai mokytis gimnazijoje priimami nuo balandžio 15 d. iki gegužės 30 d.
Papildomai prašymai į laisvas mokymo vietas pagal priešmokyklinio, pradinio ugdymo programas  priimami nuo birželio 11 d. iki rugpjūčio 26 d; pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 26 d.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu 2020 m. kovo 30 d. Nr. V-470  „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2012 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. V-552 „Dėl priėmimo į valstybines bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, tvarkos aprašo patvirtinimo, pakeitimo“ informuojame, kad prašymai mokytis gimnazijoje nuo 2020-09-01   priimami nuotoliniu būdu: užpildžius žemiau pateiktą prašymo formą  (nuoroda bus aktyvi nuo balandžio 15 d.)  arba siunčiant registruotą laišką (kuris registruojamas Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka).


Prašymų dėl priėmimo mokytis Riešės gimnazijoje nuo 2020-09-01 pateikimo elektroniniu būdu taisyklės

Prašymai mokytis gimnazijoje priimami nuo balandžio 15 d. iki gegužės 30 d. (nuoroda bus aktyvi nurodytu laikotarpiu).

1. Prašymą mokytis gimnazijoje teikia mokyklos vadovui pagal mokykloje teikiamas ugdymo programas (ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio):
1.1 mokinio/ugdytinio, pageidaujančio mokytis Riešės gimnazijoje nuo 2020-09-01, tėvai/ globėjai,
1.2. mokinio/ ugdytinio, norinčio tęsti mokymąsi toje pačioje mokykloje pagal aukštesnę ugdymo programą (priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytinis pageidaujantis mokytis 1 klasėje, 4-os klasės mokinys – 5 klasėje, 8-os klasės mokinys – I (9) klasėje,     II (10)-os klasės mokinys – III (11) klasėje) tėvai/globėjai.
2. Vyresnių nei 14 metų vaikų prašymą mokytis gimnazijoje teikia  vienas iš tėvų /globėjų arba vaikas, turintis vieno iš tėvų /globėjo raštišką sutikimą.
3. Prašymo pateikimo elektroniniu būdu instrukcija:
3.1. Paspauskite ant nuorodos:   nuoroda bus aktyvi nuo balandžio 15 d.
3.2. Užpildykite pateiktą prašymo formą.
3.3. Patikrinkite užpildytą prašymo formą.
3.4. Patvirtinkite, kad pateikti duomenys yra teisingi.
3.5. Paspauskite mygtuką „PATEIKTI  PRAŠYMĄ“. Į Jūsų ir Riešės gimnazijos elektroninį paštą bus automatiškai išsiųstas laiškas su užpildyta prašymo forma, kuriame  fiksuojami prašymo sukūrimo data ir laikas. Jei elektroninio laiško su prašymo forma negavote, tuomet pasitikrinkite elektroninių laiškų „SPAM“ katalogą.
3.6. Jūsų prašymas bus gautas ir užregistruotas, atsižvelgiant į prašymo formos sukūrimo datą ir laiką.
3.7. Prašome, Jums patogiu laiku, pasibaigus karantinui iki 2020 m. gegužės 30 d. (jei nebus kitų dėl datos pakeitimo karantino metu LR ŠMSM nurodymų) atvykti į Riešės gimnaziją ir pasirašyti gautą į Riešės gimnazijos  el. paštą prašymą.
3.8. Atvykus į gimnaziją, pasibaigus karantinui iki 2020 m. gegužės 30 d. (jei nebus kitų dėl datos pakeitimo karantino metu LR ŠMSM nurodymų),  prie  prašymo  reikia  pateikti:
3.8.1. gimimo liudijimą ar vaiko asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba notaro patvirtintą šio dokumento kopiją;
3.8.2. leidimą gyventi Lietuvoje (išskyrus Lietuvos Respublikos piliečius);
3.8.3. pažymą apie vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) ir paties vaiko deklaruotą gyvenamąją vietą;
3.8.4. kitus dokumentus, patvirtinančius pirmumo kriterijus.
Galimi pasirašymo ir dokumentų pateikimo būdai:
1. prašymas pasirašomas ir dokumentai pateikiami atvykus į gimnaziją. Pasibaigus karantinui, iki 2020 m. gegužės 30 d. (jei nebus kitų dėl datos pakeitimo karantino metu LR ŠMSM nurodymų, priešingu atveju - apie pakeitimus informuosime gimnazijos svetainėje www.riesesgimnazija.lt) atvykti į Riešės gimnazijos raštinę (kabinetas 1.27, Riešės gimnazija, Beržų g. 2a, Riešės kaimas, Vilniaus r., LT-14266);
2. prašymas pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu ir kartu su dokumentų kopijomis pateikiamas elektroniniu paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.;
3. prašymas pasirašomas ir kartu su dokumentais išsiunčiamas registruotu laišku: Riešės gimnazija, Beržų g. 2a, Riešės kaimas, Vilniaus r., LT-14266.

Tinkamai nepasirašyti prašymai negalios ir nebus nagrinėjami.

Pamokų laikas nuotolinio mokymo metu

Pamokų laikas 1 klasių mokiniams
1. 9.00 – 9.35
2. 10.00 – 10.35
3. 11.00 – 11.35
4. 12.00 – 12.35
5. 13.15 – 13.50


Pamokų laikas 2-4, 5-8, I-II, III-IV klasių mokiniams
1. 9.00 – 9.45
2. 10.00 – 10.45
3. 11.00 – 11.45
4. 12.00 – 12.45
5. 13.15 – 14.00
6. 14.10 – 14.55
7. 15.05 – 15.50

Mokymo nuotoliniu būdu taisyklės

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-366 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, informuojame, kad:
1. nuo 2020 m. kovo 30 d.  ugdymas pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas organizuojamas nuotoliniu būdu;
2. nuo 2020 m. kovo 16 d. interesantai kylančiais klausimais gali kreiptis nuotoliniu būdu  el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba telefonu +370 645 95 394.
3. Mokytojai ir mokiniai norėdami susisiekti su IKT koordinatoriumi, konsultuojančiu technologijų naudojimo klausimais, gali kreiptis telefonu +37066437065 arba  +37066437064 bei nuotoliniu būdu  el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.


Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. V-366 „Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimas Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“


Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. 350 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-413 „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano patvirtinimo“ pakeitimo“


Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. 349 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-417 „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo“


Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. 365 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. V-960 „Dėl 2019-2020 mokslo metų lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščių patvirtinimo“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. raštas Nr. SR-1284 „Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu, valdymo priemonių“


Pagarbiai
administracija

Informuojame, kad Nacionalinis visuomenės sveikatos centras pateikė rekomendacijas ugdymo įstaigoms. Taip pat informacija apie koronavirusą yra pateikta švietimo, mokslo ir sporto ministerijos svetainėje adresu:

https://www.smm.lt/web/lt/del-koronaviruso
Dalinamės NVSC informacija:
Vadovaujantis Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijomis,  pagrindinės pasirengimo koronaviruso protrūkiams priemonės visuomenėje yra šios:

    Likti namie, jei jaučiami respiraciniai simptomai (pakilusi temperatūra, kosulys, dusulys). Mokiniai, jaučiantys šiuos simptomus neturėtų eiti į ugdymo įstaigą.
    Kosėjimo, etiketas: kosint, čiaudint burną bei nosį  užsidengti servetėle, po to servetėlę išmesti į uždarą šiukšlių dėžę su automatiniu dangčio pakėlimu. Todėl ugdymo įstaigose turėtų būti mokoma/priminta kosulio etiketo, turi būti vienkartinių servetėlių atsargos ir pedalinės šiukšlių dėžės.
    Rankų higiena: dažnai plauti rankas su tekančiu vandeniu ir muilu mažiausiai 20 sek, ypač  pasinaudojus tualetu, prieš valgį, išsišnypštus nosį, pakosėjus ar nusičiaudėjus. Papildomai siūloma mokiniams nusiplauti rankas tik atvykus į ugdymo įstaigą.
    Nuolatinė aplinkos priežiūra. Dažnai liečiamų paviršių nuolatinis valymas (2-3 kartus per dieną). Nepakanka vien grindų, baldų paviršiaus valymo. Atkreiptinas dėmesys į durų rankenas, tualeto nuleidimo bakelio rankenas, bendro naudojimo inventorių. Valymui pakanka vandens ir įprastinių valymo priemonių. Rekomenduojama naudoti vienkartines šluostes, kurias po panaudojimo išmesti į uždarą atliekų talpą. Jei naudojamos daugkartinės paviršių valymo šluostės, jas plauti automatinėse skalbimo mašinose , dezinfekuojant karščiu.
    Alkoholiniai rankų dezinfektantai mažiems (ikimokyklinio amžiaus) vaikams nerekomenduotini.
Teisingai plaunant rankas vandeniu ir muilu, mechaniškai pašalinama 95 % mikroorganizmų.

Taip pat primename,Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos informaciją dėl "Efektyviausių priemonių korona viruso prevencijai":
Atsižvelgdama į tarptautinių ekspertų išvadas, Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) ir NVSC rekomenduoja žmonėms, kurie neseniai grįžo iš COVID-19 viruso paveiktų kraštų, 14 dienų nuo paskutinės buvimo minėtose šalyse dienos likti namuose ir stebėti savo sveikatą. Tuo laikotarpiu darbdavių, kurių įmonėse dirba ar siekia įsidarbinti žmonės, neseniai lankęsi COVID-19 viruso paveiktuose kraštuose, prašoma suteikti galimybes jiems dirbti namuose nuotoliniu būdu. Jei to nepavyksta padaryti, tuomet asmenys gali kreiptis į NVSC, kuris organizuos nedarbingumo išdavimą.
Norint pateikti informaciją apie save, reikia kreiptis į NVSC šiais būdais:
tel. nr. 8 5 2124098
el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Visa svarbi informacija pateikiama adresu:                                                              

http://nvsc.lrv.lt/uploads/nvsc/documents/files/rekomendacijos%20izoliavimosi%20laikotarpiui_2.pdf
http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/prevenciniai-veiksmai-del-naujojo-koronaviruso-informacija-nuolat-papildoma


Pagarbiai
administracija

Informuojame, kad Vilniaus rajono policijos komisariato pareigūnai kartu su Vilniaus rajono savivaldybės administracijos atstovais nuo š. m. vasario iki birželio mėnesio vykdys prevencinę priemonę, kurios metu daug dėmesio skirs rūkančių nepilnamečių asmenų drausminimui.
Daugiau informacijos https://www.vrsa.lt/go.php/lit/Placiau/10386

Dėkojame visiems dalyvavusiems Išsipildymo akcijos koncerte ir dovanojusiems vaikams dovanas.

Riešės gimnazija 2019 m. birželio 10 – 21 d. kviečia norinčius Riešės gimnazijos ir Riešės gimnazijos Bukiškio progimnazijos skyriaus priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytinius, 1-4 klasių mokinius dalyvauti siūlomose veiklose. Organizuojamų gimnazijoje veiklų sąrašas pridedamas. Norintys dalyvauti veiklose mokiniai minėtomis dienomis 9.00 val. renkasi gimnazijos aktų salėje.
Organizuojamų gimnazijoje veiklų sąrašas

Dėl prašymų mokytis pateikimo
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu 2019 m. kovo 28 d. Nr. V-338 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. V-552 „Dėl priėmimo į valstybines bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra švietimo ir mokslo ministerija, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ informuojame, kad prašymai mokytis gimnazijoje priimami nuo balandžio 15 d. iki gegužės 30 d. Papildomai prašymai į laisvas mokymo vietas pagal priešmokyklinio, pradinio ugdymo programas  priimami nuo birželio 11 d. iki rugpjūčio 26 d; pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 26 d.
   
                                                                                                                                                                    Administracija

Paieška