Kviečiame  mokinių tėvus atvykti į Riešės gimnaziją (adresas: Beržų g. 2A, Riešės k. Avižienių sen., Vilniaus r.) pasirašyti sutartis nuo 2020 m. liepos 2 d. iki 2020 m. liepos 15 d. (išskyrus liepos 3 d. ir liepos 13 d. nes gimnazijoje vyks valstybiniai brandos egzaminai) nuo 8 val. iki 12 val. ir nuo 13 val. iki 15 val. Kilus klausimams, prašome skambinti Tel. 852469879.


Priimtų mokytis į Riešės gimnaziją ir Riešės gimnazijos Bukiškio progimnazijos skyrių prašymų registracijos numeriai

Kviečiame  mokinių tėvus atvykti į Riešės gimnaziją (adresas: Beržų g. 2A, Riešės k. Avižienių sen., Vilniaus r.) pasirašyti sutartis nuo 2020 m. birželio 17 d. iki 2020 m. birželio 30 d. (išskyrus birželio 22, 29 d. nes gimnazijoje vyks valstybiniai brandos egzaminai) nuo 8 val. iki 12 val. ir nuo 13 val. iki 15 val.

Priimtų mokytis į Riešės gimnaziją ir Riešės gimnazijos Bukiškio progimnazijos skyrių prašymų registracijos numeriai

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-470  „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2012 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. V-552 „Dėl Priėmimo į valstybines bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina švietimo, mokslo ir sporto ministerija, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“  bei Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. V-367 "Dėl Riešės gimnazijos teritorijų nustatymo"  prašome pateikti iki 2020 m. birželio 21 d.  deklaruotos gyvenamosios vietos pažymą.
Informuojame, kad pagal Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašą patvirtinta Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-242 mokymosi tęstinumas pereinant mokiniams iš 4 klasės į 5, ir iš 8 klasės į 9 neužtikrinamas.

Pagarbiai

administracija

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu 2019 m. kovo 28 d. Nr. V-338 bei  įsakymu 2020 m. kovo 30 d. Nr. V-470  „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2012 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. V-552 „Dėl priėmimo į valstybines bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, tvarkos aprašo patvirtinimo, pakeitimo“ informuojame, kad papildomai prašymai į laisvas mokymo vietas pagal priešmokyklinio, pradinio ugdymo programas  priimami nuo birželio 11 d. iki rugpjūčio 26 d;  pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 26 d.

Prašymą,  mokinio/ugdytinio, pageidaujančio mokytis Riešės gimnazijoje pagal priešmokyklinio, pradinio ugdymo programas nuo 2020-09-01, tėvai/ globėjai teikia gimnazijos vadovui nuo birželio 11 d. iki rugpjūčio 26 d. tokiu būdu:

Atspausdinę prašymo formą (arba parašę prašymą pagal formą ranka), ją užpildo ir nufotografuoja arba nuskanuoja.  Skenuotą ar nufotografuotą prašymą išsiunčia Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..  

Prie  prašymo  reikia  pateikti:
1. gimimo liudijimą ar vaiko asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba notaro patvirtintą šio dokumento kopiją;
2. leidimą gyventi Lietuvoje (išskyrus Lietuvos Respublikos piliečius);

3. vaiko ir vieno iš tėvų deklaruotos gyvenamosios vietos pažymą;
4. kitus dokumentus, patvirtinančius pirmumo kriterijus.
5. Pateikdami  prašymą dėl mokymosi Riešės gimnazijoje sutinkate kad duomenys būtų naudojami  prašymo dokumento generavimui, prašymo registravimui, mokinių priėmimo komisijos darbo metu sudarant mokinių sąrašus, paskirstant į klases.
Pažymime, kad tiek tėvų/globėjų, tiek asmenų asmens duomenys pateikti prašyme dėl mokymosi gimnazijoje, bus kaupiami ir saugomi Riešės gimnazijoje. Duomenų saugojimo bei naudojimo tikslas - identifikuoti asmenis, pateikusius  prašymą, bei asmenis, dėl kurių buvo pateiktas prašymas, taip pat naudoti asmenų duomenis  mokinių priėmimo komisijos darbo metu.
Šis prašymas nebus viešinamas ir/ ar kitaip atskleidžiamas tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytas išimtis.

Prašymas mokytis Riešės gimnazijos 1-4, 5-8, I-IV klasėse

Prašymas mokytis Riešės gimnazijos Bukiškio progimnazijos skyriaus 1-4, 5-8 klasėse

Prašymas ugdytis Riešės gimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupėje

Prašymas ugdytis Riešės gimnazijos Bukiškio progimnazijos skyriaus priešmokyklinio ugdymo grupėje

Informuojame, kad dėl karantino pratęsimo, visi patekti  prašymai mokytis Riešės gimnazijoje ir  Riešės gimnazijos  Bukiškio progimnazijos skyriuje (pasirašyti  ir nepasirašyti) bus nagrinėjami.
Prašome tėvelių būtinai iki 2020 m.  birželio  5 d. pateikti vaiko ir vieno iš tėvų deklaruotos gyvenamosios vietos pažymą Jums priimtinu vienu iš būdų:
El. paštu   Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.;
laišku arba registruotu laišku (adresas: Beržų g. 2a, Riešės k., Vilniaus r.);
pažymą įdėjus į voką, laišką įmesti į pašto dėžutę prie pagrindinio gimnazijos įėjimo (adresas: Beržų g. 2a, Riešės k., Vilniaus r.).
Pagarbiai
administracija

Mokinių vežimas mokykliniu autobusu organizuojamas vadovaujantis LR švietimo įsakymu (Nr.XIII – 2764) ir Mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašu patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro 2016 m. birželio 30 d. įsakymu NR. V-620.
Vadovaujantis šiais dokumentais, į mokyklą  pavežami mokiniai, besimokantys priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo klasėse, kurie gyvena toliau  kaip 3 km. nuo mokyklos. Prašymai pateikiami iki 2020 m. liepos 1 d. Karantino metu skenuoti prašymai siunčiami į gimnazijos el. paštą adresu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  Prašymai pateikti po liepos 1 d. bus nagrinėjami tik išimties tvarka. Sąrašai ir maršrutai sudaromi rugsėjo 1 d.
Pirmą rugsėjo savaitę mokinių vežimas vykdomas, vadovaujantis 2019 -2020 m.m. sąrašais ir maršrutais.

PRAŠYMAS DĖL PAVEŽĖJIMO MOKYKLINIU AUTOBUSU

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu 2019 m. kovo 28 d. Nr. V-338 bei  įsakymu 2020 m. kovo 30 d. Nr. V-470  „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2012 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. V-552 „Dėl priėmimo į valstybines bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, tvarkos aprašo patvirtinimo, pakeitimo“ informuojame, kad prašymai mokytis gimnazijoje priimami nuo balandžio 15 d. iki gegužės 30 d.
Papildomai prašymai į laisvas mokymo vietas pagal priešmokyklinio, pradinio ugdymo programas  priimami nuo birželio 11 d. iki rugpjūčio 26 d; pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 26 d.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu 2020 m. kovo 30 d. Nr. V-470  „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2012 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. V-552 „Dėl priėmimo į valstybines bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, tvarkos aprašo patvirtinimo, pakeitimo“ informuojame, kad prašymai mokytis gimnazijoje nuo 2020-09-01   priimami nuotoliniu būdu: užpildžius žemiau pateiktą prašymo formą     arba siunčiant registruotą laišką (kuris registruojamas Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka).


Prašymų dėl priėmimo mokytis Riešės gimnazijoje nuo 2020-09-01 pateikimo elektroniniu būdu taisyklės

Prašymai mokytis gimnazijoje priimami nuo balandžio 15 d. iki gegužės 30 d. (nuoroda bus aktyvi nurodytu laikotarpiu).

1. Prašymą mokytis gimnazijoje teikia mokyklos vadovui pagal mokykloje teikiamas ugdymo programas (ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio):
1.1 mokinio/ugdytinio, pageidaujančio mokytis Riešės gimnazijoje nuo 2020-09-01, tėvai/ globėjai,
1.2. mokinio/ ugdytinio, norinčio tęsti mokymąsi toje pačioje mokykloje pagal aukštesnę ugdymo programą (priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytinis pageidaujantis mokytis 1 klasėje, 4-os klasės mokinys – 5 klasėje, 8-os klasės mokinys – I (9) klasėje,     II (10)-os klasės mokinys – III (11) klasėje) tėvai/globėjai.
2. Vyresnių nei 14 metų vaikų prašymą mokytis gimnazijoje teikia  vienas iš tėvų /globėjų arba vaikas, turintis vieno iš tėvų /globėjo raštišką sutikimą.
3. Prašymo pateikimo elektroniniu būdu instrukcija:
3.1. Paspauskite ant nuorodos:
3.2. Užpildykite pateiktą prašymo formą.
3.3. Patikrinkite užpildytą prašymo formą.
3.4. Patvirtinkite, kad pateikti duomenys yra teisingi.
3.5. Paspauskite mygtuką „PATEIKTI  PRAŠYMĄ“. Į Jūsų ir Riešės gimnazijos elektroninį paštą bus automatiškai išsiųstas laiškas su užpildyta prašymo forma, kuriame  fiksuojami prašymo sukūrimo data ir laikas. Jei elektroninio laiško su prašymo forma negavote, tuomet pasitikrinkite elektroninių laiškų „SPAM“ katalogą.
3.6. Jūsų prašymas bus gautas ir užregistruotas, atsižvelgiant į prašymo formos sukūrimo datą ir laiką.
3.7. Prašome, Jums patogiu laiku, pasibaigus karantinui, datos bus nurodytos atskiru pranešimu, atvykti į Riešės gimnaziją ir pasirašyti gautą į Riešės gimnazijos  el. paštą prašymą.
3.8. Atvykus į gimnaziją, pasibaigus karantinui, datos bus nurodytos atskiru pranešimu,  prie  prašymo  reikia  pateikti:
3.8.1. gimimo liudijimą ar vaiko asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba notaro patvirtintą šio dokumento kopiją;
3.8.2. leidimą gyventi Lietuvoje (išskyrus Lietuvos Respublikos piliečius);
3.8.3. kitus dokumentus, patvirtinančius pirmumo kriterijus.
3.9. Pateikdami  prašymą dėl mokymosi Riešės gimnazijoje sutinkate kad duomenys būtų naudojami  prašymo dokumento generavimui, prašymo registravimui, mokinių priėmimo komisijos darbo metu sudarant mokinių sąrašus, paskirstant į klasės.
Pažymime, kad tiek tėvų/globėjų, tiek asmenų asmens duomenys pateikti prašyme dėl mokymosi gimnazijoje, bus kaupiami ir saugomi Riešės gimnazijoje. Duomenų saugojimo bei naudojimo tikslas - identifikuoti asmenis, pateikusius  prašymą, bei asmenis, dėl kurių buvo pateiktas prašymas, taip pat naudoti asmenų duomenis  mokinių priėmimo komisijos darbo metu.
Šis prašymas nebus viešinamas ir/ ar kitaip atskleidžiamas tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytas išimtis.

Galimi pasirašymo ir dokumentų pateikimo būdai:
1. prašymas pasirašomas ir dokumentai pateikiami atvykus į gimnaziją. Pasibaigus karantinui, datos bus nurodytos atskiru pranešimu, atvykti į Riešės gimnazijos raštinę (kabinetas 1.27, Riešės gimnazija, Beržų g. 2a, Riešės kaimas, Vilniaus r., LT-14266);
2. prašymas pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu ir kartu su dokumentų kopijomis pateikiamas elektroniniu paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.;
3. prašymas pasirašomas ir kartu su dokumentais išsiunčiamas registruotu laišku: Riešės gimnazija, Beržų g. 2a, Riešės kaimas, Vilniaus r., LT-14266.

 

Pamokų laikas nuotolinio mokymo metu

Pamokų laikas 1 klasių mokiniams
1. 9.00 – 9.35
2. 10.00 – 10.35
3. 11.00 – 11.35
4. 12.00 – 12.35
5. 13.15 – 13.50


Pamokų laikas 2-4, 5-8, I-II, III-IV klasių mokiniams
1. 9.00 – 9.45
2. 10.00 – 10.45
3. 11.00 – 11.45
4. 12.00 – 12.45
5. 13.15 – 14.00
6. 14.10 – 14.55
7. 15.05 – 15.50

Mokymo nuotoliniu būdu taisyklės

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-366 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, informuojame, kad:
1. nuo 2020 m. kovo 30 d.  ugdymas pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas organizuojamas nuotoliniu būdu;
2. nuo 2020 m. kovo 16 d. interesantai kylančiais klausimais gali kreiptis nuotoliniu būdu  el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba telefonu +370 645 95 394.
3. Mokytojai ir mokiniai norėdami susisiekti su IKT koordinatoriumi, konsultuojančiu technologijų naudojimo klausimais, gali kreiptis telefonu +37066437065 arba  +37066437064 bei nuotoliniu būdu  el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.


Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. V-366 „Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimas Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“


Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. 350 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-413 „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano patvirtinimo“ pakeitimo“


Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. 349 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-417 „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo“


Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. 365 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. V-960 „Dėl 2019-2020 mokslo metų lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščių patvirtinimo“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. raštas Nr. SR-1284 „Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu, valdymo priemonių“


Pagarbiai
administracija

Paieška