Kviečiame I-uoju etapu priimtų Riešės gimnazijoje mokytis 1-4 klasių mokinių tėvus, atvykti į Riešės gimnaziją (adresu: Beržų g. 2A, Riešės k. Avižienių sen., Vilniaus r.) pasirašyti sutartis nuo 2021 m. birželio 22 d. iki 2021 m. liepos 9 d. nuo 8.30 val. iki 11.30 val. ir nuo 12.30 val. iki 15.00 val. Sutartys  pasirašomos 1.27 kab.  Kilus klausimams, prašome skambinti Tel. 852469879.


I-uoju etapu priimtų mokytis į Riešės gimnazijos pirmas klasės  prašymų registracijos numeriai

I-uoju etapu priimtų mokytis į Riešės gimnazijos 2-4 klasės prašymų registracijos numerių sąrašai

Priimtų mokytis mokinių, Riešės gimnazijos Bukiškio progimnazijos skyriaus 1-4 klasėse, registracijos numerių sąrašas

Vadovaujantis  Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. kovo 28 d.  įsakymu Nr. V-338 bei   2020 m. kovo 30 d. įsakymu  Nr. V-470  „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2012 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. V-552 „Dėl priėmimo į valstybines bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, tvarkos aprašo patvirtinimo, pakeitimo“ priimtų mokytis į pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas  registracijos numerių sąrašai  bus skelbiami   2021 m. birželio 30 d.

Informuojame, kad informacija dėl priimtų mokytis mokinių į  pradines klases  yra rengiama.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu 2019 m. kovo 28 d. Nr. V-338 bei  įsakymu 2020 m. kovo 30 d. Nr. V-470  „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2012 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. V-552 „Dėl priėmimo į valstybines bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, tvarkos aprašo patvirtinimo, pakeitimo“ registracijos numerių sąrašai  bus pateikti  2021 m. birželio 15 d.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu 2019 m. kovo 28 d. Nr. V-338 bei  įsakymu 2020 m. kovo 30 d. Nr. V-470  „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2012 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. V-552 „Dėl priėmimo į valstybines bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, tvarkos aprašo patvirtinimo, pakeitimo“ informuojame, kad papildomai prašymai į laisvas mokymo vietas pagal pradinio ugdymo programą  priimami nuo birželio 11 d. iki rugpjūčio 26 d;  pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 26 d.

Prašymą,  mokinio/ugdytinio, pageidaujančio mokytis Riešės gimnazijoje pagal  pradinio ugdymo programą nuo 2021-09-01, tėvai/ globėjai teikia gimnazijos vadovui nuo birželio 11 d. iki rugpjūčio 26 d. tokiu būdu:

Atspausdinę prašymo formą (arba parašę prašymą pagal formą ranka), ją užpildo ir nufotografuoja arba nuskanuoja.  Skenuotą ar nufotografuotą prašymą išsiunčia Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..  

Prie  prašymo  reikia  pateikti:
1. gimimo liudijimą ar vaiko asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba notaro patvirtintą šio dokumento kopiją;
2. leidimą gyventi Lietuvoje (išskyrus Lietuvos Respublikos piliečius);

3. vaiko ir vieno iš tėvų deklaruotos gyvenamosios vietos pažymą;
4. kitus dokumentus, patvirtinančius pirmumo kriterijus.
5. Pateikdami  prašymą dėl mokymosi Riešės gimnazijoje sutinkate kad duomenys būtų naudojami  prašymo dokumento generavimui, prašymo registravimui, mokinių priėmimo komisijos darbo metu sudarant mokinių sąrašus, paskirstant į klases.
Pažymime, kad tiek tėvų/globėjų, tiek asmenų asmens duomenys pateikti prašyme dėl mokymosi gimnazijoje, bus kaupiami ir saugomi Riešės gimnazijoje. Duomenų saugojimo bei naudojimo tikslas - identifikuoti asmenis, pateikusius  prašymą, bei asmenis, dėl kurių buvo pateiktas prašymas, taip pat naudoti asmenų duomenis  mokinių priėmimo komisijos darbo metu.
Šis prašymas nebus viešinamas ir/ ar kitaip atskleidžiamas tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytas išimtis.

Prašymas mokytis Riešės gimnazijos 1-4

Prašymas mokytis Riešės gimnazijos Bukiškio progimnazijos skyriaus 1-4

Prašymai dėl mokinių pavežėjimo mokykliniu autobusu pateikiami iki 2021 m. liepos 7 d. Karantino metu skenuoti prašymai siunčiami į gimnazijos el. paštą adresu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.   Sąrašai ir maršrutai sudaromi rugsėjo 1 d.
Nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 10 d. mokinių vežimas vykdomas, vadovaujantis 2020 -2021 m. m. sąrašais ir maršrutais.

Riešės gimnazijos mokinių (ugdytinių) važiavimo geltonuoju mokykliniu autobusu tvarka

Prašymo „Dėl pavežėjimo mokykliniu autobusu“ forma

Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr. V-616 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-620 „Dėl mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Informuojame, kad šiai dienai jau yra pateikta daugiau prašymų mokytis Riešės gimnazijos  1 klasėje ir 5 klasėje nei  galėsime priimti, vadovaujantis Riešės gimnazijos 2021–2022 mokslo metų mokinių, klasių / grupių skaičiumi, todėl prašome, iki 2021 m. gegužės  30 d., pateikti deklaruotos gyvenamosios vietos pažymą.  Pažymą galima pateikti elektroniniu paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba išsiųsti registruotu laišku: Riešės gimnazija, Beržų g. 2a, Riešės kaimas, Vilniaus r., LT-14266 arba įdėjus į voką ir užklijavus įmesti į pašto dėžutę esančią prie pagrindinio įėjimo į Riešės gimnaziją.
Primename, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu „Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“ Nr. ISAK-556 mokymosi  tęstinumas neužtikrinamas.
 Priėmimą vykdome  vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu 2019 m. kovo 28 d. Nr. V-338 bei  įsakymu 2020 m. kovo 30 d. Nr. V-470  „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2012 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. V-552 „Dėl priėmimo į valstybines bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, tvarkos aprašo patvirtinimo, pakeitimo“ bei Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu 2019 m. balandžio 5 d. Nr. V-367 "Dėl Riešės gimnazijos teritorijų nustatymo".
Visa informacija apie prašymų pateikimo tvarką yra pateikta Riešės gimnazijos el. svetainėje www.riesesgimnazija.lt
Pagarbiai
administracija

Informuojame, kad pasikeitė  prašymų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo grupes tvarka.  Prašymai teikiami per Centralizuoto vaikų priėmimo į savivaldybių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes informacinę sistemą https://www.registruok.lt/    Vaikų tėvai, pateikę prašymus Riešės gimnazijai dėl vaiko priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigą turi naujai pateikti prašymą per Centralizuoto vaikų priėmimo į savivaldybių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes informacinę sistemą. Šių, naujai pateiktų prašymų registravimo data, bus koreguojama atsižvelgiant į Riešės gimnazijai prašymo teikimo datą.

Informuojame, kad pasikeitė  prašymų priėmimo į priešmokyklinio ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo grupes tvarka.  Prašymai priimami centralizuotai. Prašymai teikiami per Centralizuoto vaikų priėmimo į savivaldybių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes informacinę sistemą https://www.registruok.lt/

Vaikų registravimo sistemos „Registruok.lt” vartotojo vadovas

Informuojame, kad vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 14 d. „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“ nutarimu Nr. 1418 ugdymą organizuojame:
•    ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programose rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu. Ugdymas vaikams pagal  priešmokyklinio ugdymo programą kontaktiniu būdu vykdomas nuo 2021 m. sausio 6 d.
•    ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas vykdomi, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas;  
•    ugdymas mokiniams, besimokantiems pagal pradinio ugdymo programą, po pradinukų atostogų, nuo 2021 m. sausio 4 d., vykdomas nuotoliniu būdu;
•    ugdymas mokiniams, besimokantiems pagal pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo programas nuo 2021 m. sausio 6 d. vykdomas nuotoliniu būdu;
•    neformalusis vaikų švietimas vykdomas nuotoliniu būdu;
•    švietimo pagalba teikiama nuotoliniu būdu.  
Asmenys aptarnaujami nuotoliniu būdu, prašome kreiptis el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba telefonu  (85) 2469879.
Pagarbiai
administracija

Informuojame, kad vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ nutarimu Nr. 1226 ugdymą organizuojame:
•    ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas vykdomi, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas;  
•    ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programose rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu;
•    mokiniams, besimokantiems pagal pradinio ugdymo programą, atostogos skelbiamos nuo 2020 m. gruodžio 14 d. iki 2021 m. sausio 3 d.;
•    ugdymas gimnazijoje pagal pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo programas vykdomas nuotoliniu būdu;
•    priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams bei mokiniams, besimokantiems pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas Žiemos atostogos nuo 2020-12-23 iki 2021-01-05.
•    neformalusis vaikų švietimas vykdomas nuotoliniu būdu;
•    švietimo pagalba teikiama: ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams bei pradinio ugdymo mokiniams kontaktiniu būdu, mokiniams besimokantiems pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas nuotoliniu būdu.  Kontaktiniu būdu švietimo pagalba vykdoma užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

Asmenys aptarnaujami nuotoliniu būdu, prašome kreiptis el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba telefonu (85) 2469879.

Pagarbiai
administracija

Paieška