Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-470  „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2012 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. V-552 „Dėl Priėmimo į valstybines bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina švietimo, mokslo ir sporto ministerija, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“  bei Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. V-367 "Dėl Riešės gimnazijos teritorijų nustatymo"  prašome pateikti iki 2020 m. birželio 21 d.  deklaruotos gyvenamosios vietos pažymą.
Informuojame, kad pagal Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašą patvirtinta Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-242 mokymosi tęstinumas pereinant mokiniams iš 4 klasės į 5, ir iš 8 klasės į 9 neužtikrinamas.

Pagarbiai

administracija

Paieška