Informuojame, kad nuo 2020 m. rugsėjo 28 d.  Riešės gimnazijoje taikysime dalinį nuotolinį ugdymą.
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2020 m. rugpjūčio 28 d.  raštu Nr. SR-3965 „Dėl ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu ekstremalioje situacijoje“ bei Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendruoju ugdymo plano 2020-2021 m. m. 602 p., suderinus su Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Regioninių mokyklų skyriumi bei Gimnazijos taryba,  priėmėme sprendimą  dalį ugdymo proceso nuo 2020 m. rugsėjo 28 d. iki 2020 m. gruodžio 23 d. (jei nebus kitų Vyriausybės sprendimų) įgyvendinti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu: 6-8 klasių mokiniams skiriant 4 savaites (nuotolinio mokymo), I-II, III gimnazijos klasių mokiniams – 8 savaites (nuotolinio mokymo).
 
Priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai, 1-4, 5-ų klasių mokiniai ir IV-ų gimnazijos klasių mokosi grupinio kasdienio mokymosi forma gimnazijoje.

Riešės gimnazijos Bukiškio progimnazijos skyriaus mokiniai ir ugdytiniai  visą laikotarpį iki 2020 m. gruodžio 23 d. (jei nebus kitų Vyriausybės nurodymų) mokosi grupinio kasdienio mokymosi forma skyriuje.


Ugdymo proceso organizavimas nuo 2020 m. rugsėjo 28 d.

Mokymo nuotoliniu būdu taisyklės


Pagarbiai
administracija

Paieška