Informuojame, kad vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos 2020 m. lapkričio 25 d. „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“ nutarimu Nr. 1310 suderinus su Gimnazijos taryba,  ugdymo procesas organizuojamas:
nuo 2020 m. lapkričio 30 d. iki gruodžio 17 d.:
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai ugdomi gimnazijoje kontaktiniu būdu;
1-4 klasių mokiniai mokosi gimnazijoje pagal klasės tvarkaraštį;
5-8 klasių, I-II ir III-IV (9-12) gimnazijos klasių mokiniai mokosi nuotoliniu būdu (namuose).
Pagarbiai
administracija