Informuojame, kad pasikeitė  prašymų priėmimo į priešmokyklinio ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo grupes tvarka.  Prašymai priimami centralizuotai. Prašymai teikiami per Centralizuoto vaikų priėmimo į savivaldybių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes informacinę sistemą https://www.registruok.lt/

Vaikų registravimo sistemos „Registruok.lt” vartotojo vadovas

Paieška