Informuojame, kad pasikeitė  prašymų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo grupes tvarka.  Prašymai teikiami per Centralizuoto vaikų priėmimo į savivaldybių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes informacinę sistemą https://www.registruok.lt/    Vaikų tėvai, pateikę prašymus Riešės gimnazijai dėl vaiko priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigą turi naujai pateikti prašymą per Centralizuoto vaikų priėmimo į savivaldybių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes informacinę sistemą. Šių, naujai pateiktų prašymų registravimo data, bus koreguojama atsižvelgiant į Riešės gimnazijai prašymo teikimo datą.

Paieška