Stiprinant ugdymo kokybę Riešės gimnazija, priklausanti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, bus išskaidyta į dvi atskiras ir savarankiškas mokyklas lietuvių mokomąja kalba – Riešės gimnaziją ir Bukiškio progimnaziją. Iki šiol Bukiškio progimnazija yra tik Riešės gimnazijos skyrius ir neturi savarankiško juridinio asmens statuso. Tokiam Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos siūlymui pritarė Vyriausybė.
Reorganizavimo būdas – biudžetinė įstaiga Riešės gimnazija reorganizuojama skaidymo būdu, padalijant ją į dvi biudžetines įstaigas: Riešės gimnaziją ir Bukiškio progimnaziją. Po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos:
            - Riešės gimnazija, vykdanti ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, buveinė – Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k., Beržų g. 2A;
            - Bukiškio progimnazija, vykdanti ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo pirmos dalies programas, buveinė  – Vilniaus r. sav.,  Avižienių sen., Bukiškio k., Mokyklos g. 1.
    Pridedame Riešės gimnazijos reorganizavimo sąlygų aprašą. Riešės gimnazijos reorganizavimo sąlygų aprašas
    Kilus klausimams kviečiame skambinti telefonu: 85 2469779.
                                                                                                                                                         Egidija Urbanavičienė
                                                                                                                                                         Riešės gimnazijos direktorė

Paieška