PRAŠYMAS DĖL PRIĖMIMO Į RIEŠĖS GIMNAZIJĄ

Užpildžius žemiau pateiktą prašymo formą įsitikinkite, kad prašymo formoje pateikti duomenys yra teisingi. Jei duomenys teisingi – patvirtinkite juos. Spauskite mygtuką „PATEIKTI PRAŠYMĄ“
Pateikus prašymą į Jūsų ir Riešės gimnazijos elektroninį paštą bus išsiųstas laiškas su užpildyta prašymo forma, kuriame užfiksuota prašymo sukūrimo data ir laikas. Prašymų registravimo eilė bus sudaroma atsižvelgiant į prašymo formos sukūrimo datą ir laiką.

Tėvo / mamos / globėjo(-s) / įgalioto asmens duomenys


Mokinio duomenys

--

Paspaudus mygtuką „PATEIKTI PRAŠYMĄ“ į Jūsų ir Riešės gimnazijos elektroninį paštą bus išsiųstas laiškas su užpildyta prašymo forma, kuriame yra užfiksuota prašymo sukūrimo data ir laikas.
Jei elektroninio laiško su prašymo forma negavote, tuomet pasitikrinkite elektroninių laiškų „SPAM“ katalogą.
Kilus klausimams galite kreiptis el. paštu: info@riesesgimnazija.lt arba tel.: +370 5 2469879, mob. tel. +370 645 95394.

Pateikdami prašymą dėl mokymosi Riešės gimnazijoje sutinkate kad duomenys būtų naudojami prašymo dokumento generavimui, prašymo registravimui, mokinių priėmimo komisijos darbo metu sudarant mokinių sąrašus, paskirstant į klases.
Pažymime, kad tiek tėvų / globėjų, tiek asmenų asmens duomenys pateikti prašyme dėl mokymosi gimnazijoje, bus kaupiami ir saugomi Riešės gimnazijoje. Duomenų saugojimo bei naudojimo tikslas - identifikuoti asmenis, pateikusius prašymą, bei asmenis, dėl kurių buvo pateiktas prašymas, taip pat naudoti asmenų duomenis mokinių priėmimo komisijos darbo metu.
Šis prašymas nebus viešinamas ir / ar kitaip atskleidžiamas tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytas išimtis.