Riešės gimnazija dalyvauja tarptautiniame bendrojo ugdymo mokyklų mainų partnerystės Erasmus + projekte ,,Sveikame kūne – sveika siela”.
Projekto trukmė  - 2 metai: nuo 2019-09-01 iki 2021-08-31.
Pagrindinis projekto tikslas – sveikos gyvensenos skatinimas, dalijimasis gerąja patirtimi.
Projekto dalyvės - šešios šalys: Čekija, Suomija, Kroatija, Vokietija, Slovėnija ir Lietuva.
Projekte dalyvauja 6-9 klasių moksleiviai. Mokiniai intensyviai ruošiasi kiekvienam vizitui vykdydami įvairias veiklas: ruošia prezentacijas apie Lietuvą, Vilnių ir Riešės gimnaziją, vykdo apklausas aktualiomis temomis ir analizuoja apklausų rezultatus pateikdami vaizdžias diagramas, taip pat kuria šokius, kuriuos vėliau moko savo bendraamžius iš kitų šalių.
Lankydamiesi partnerių mokyklose, tiek mokiniai, tiek mokytojai įgyja naujos patirties dalyvaudami edukacinėse, sportinėse ir kitose veiklose. Iš kiekvienos šalies atvyksta po 4-6 mokinius ir 2 mokytojus. Mokiniai apgyvendinami šeimose, tad yra visos galimybės pažinti kitos šalies papročius, kultūrą.
2021 m. gegužės mėnesį visos šalys - partnerės svečiuosis Lietuvoje, Riešės gimnazijoje.
Daugiau informacijos apie projektą, veiklas, nuotraukas ir video medžiagą galite matyti ir sekti Facebook sukurtoje grupėje: RG Erasmus +