Panevėžio „Vilties“ progimnazija 2021 metų kovo-gegužės mėnesiais organizavo tarptautinį bendrojo ugdymo mokyklų pasakų konkursą „Svajonės link“. Konkurso tikslas – domėtis kompetencijomis ateities darbo rinkoje, kūrybiškai perteikti turimas ugdymo karjerai žinias ir atskleisti asmeninę mokymosi, saviraiškos patirtį. Konkurso baigiamasis renginys, kuris vyko birželio 3 dieną, sutapo su Ugdymo diena „Šok į tėvų klumpes“. Jame buvo skaitomos ištraukos iš geriausių mokinių sukurtų pasakų apie ateities profesijas, prizinių vietų laimėtojai apdovanoti diplomais, konkurso globėjo Seimo nario D. Labanavičiaus padėkos raštais ir prizais. Džiugu, kad šiame konkurse dalyvavo ir 2-ąją vietą užėmė Riešės gimnazijos 7b klasės mokinė Liepa Barbora Žemaitytė. Sveikiname!