2018 – 2019 m. m. Riešės gimnazija  dalyvauja ankstyvosios prevencijos ir vaikų socialinių gebėjimų ugdymo programoje „Įveikime kartu“.

2019 m. gegužės 17 d. gimnazijos 8-ų klasių mokiniai dalyvavo projekte „Atgal į mokyklą“.

Šis projektas sukurtas siekiant modernizuoti Riešės gimnazijos ugdymo erdves, norint pagerinti ugdymo kokybę. Projekto metu bus atnaujintos gimnazijos edukacinės ir poilsio erdvės įsigyjant joms modernius baldus, įrengtos modernios gamtos mokslų laboratorijos 5-12 klasių ir 1-4 klasių mokiniams, įsigytos ugdymo priemonės siekiant diegti STEAM ugdymo modelį bei fotografijos ir video vizualinių menų disciplinas įvairaus amžiaus mokinių grupėse, įsigytos ugdymo priemonės siekiant užtikrinti moderniausių informacinių technologijų diegimą gimnazijoje bei užtikrinti specialiųjų poreikių mokinių ugdymą. Įvykdžius projektą gerės gimnazijos mokinių ugdymo kokybė, gimnazija pritrauks dar daugiau mokinių siūlydama moderniausias technologijas ugdymo procese.

2018 metais gimnazijos mokiniai prisijungė prie „Robotikos mokyklos“ organizuojamo neformaliojo mokinių švietimo „Skatiname išradėją“. Nacionalinio projekto metu mokiniai susipažįsta su programavimo galimybėmis ir patiria daug smagių akimirkų vykdydami kūrybingas užduotis. Projekto pabaigoje vaikai turės galimybę įgytas žinias pritaikyti baigiamajame renginyje.

Riešės gimnazija dalyvauja įgyvendinant 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų  projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“, projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001.  
Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.
Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

2017-2018  m. m. Riešės gimnazija dalyvavo Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto vykdomame tyrime „Ankstyvas skaitymo ir rašymo sunkumų atpažinimas“.

2017-2018 m. m. gimnazijos  2-ų klasių mokinių komanda dalyvavo projekte "Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje 2018".

Nuo 2017 m. gruodžio mėnesio Riešės gimnazija kartu su  Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjumi,  Kauno Šančių mokykla-daugiafunkciniu centru bei Buivydiškių pagrindine mokykla įgyvendina iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Modernios technologijos švietimui“.
Šio projekto tikslas –  atnaujinti projekte dalyvaujančių mokyklų ugdymo turinį pritaikant STE(A)M koncepciją bei pasidalinti gerąja patirtimi konsultuojant, diskutuojant, dalijantis įžvalgomis ir idėjomis, kaip aktyviau ir sėkmingiau realizuoti STE(A)M profilį, bei sukuriant metodinę priemonę, leisiančią į ugdymo procesą pažvelgti kaip į integruotų disciplinų visumą bei suteiksiančią galimybių išmėginti naujausius technologinius sprendimus ugdymo procese.

Nuo 2016 metų balandžio 15 d. Riešės gimnazija įgyvendina „The Duke of Edinburgh‘s International Award“ (DofE) tarptautinę programą, kurios tikslas ugdyti mokinių  pasitikėjimą savimi, atsakingumą, bendravimo ir bendradarbiavimo bei viešojo kalbėjimo įgūdžius, kūrybingumą, asmeninį tobulėjimą.
DofE programa - tai iš Edinburgo atkeliavusi asmeninio augimo programa, Lietuvoje nuo 2006 metų sėkmingai įgyvendinama organizacijose, dirbančiose su 14 – 24 metų jaunimu. Riešės gimnazijoje, taikydami šią programą, mes skatiname asmeninės, iniciatyvumo ir kūrybingumo, socialinės, pažinimo ir komunikavimo kompetencijų ugdymą.
Dalyvaudami DofE apdovanojimų programoje jaunuoliai išsikelia individualius asmeninio tobulėjimo tikslus ir  laisvalaikiu siekia jų. Mūsų gimnazijoje programą vykdo du  mokytojai – Tomas Jakubickis, Edvardas Urbonavičius. Žygių programos daliai vadovauja DofE žygių instruktorius – Gytis Valatka. DofE programos skirto apmokyto vadovo pagrindinis tikslas yra padėti jaunuoliui drauge įvertinti jo pokyčius bei išmokti nepalūžti padarius klaidas.
Programa pagal amžių yra skirstoma į tris pagrindinius lygius, kuriuos įgyvendinus gaunamas įgūdžių ir nuopelnų įvertinimo sertifikatas kartu su lygio ženkleliu. Šios programos sertifikatas yra pripažįstamas tiek Lietuvoje, tiek užsienio šalyse.
 DofE programos dalyviui suteikiamos galimybės:
•    susirasti naujų draugų;
•    mokytis tolerancijos savo komandos draugų atžvilgiu;
•    išmėginti veiklas, kurių dar nėra mėginę;
•    geriau susipažinti su savo stiprybėmis ir silpnybėmis;
•    patirti nuotykių;
•    pasiruošti tolimesniems savo gyvenimo etapams.
DofE apdovanojimai yra ypatingai vertinami darbdavių, nes parodo jaunuolių gebėjimą motyvuoti save, mokytis iš patirties bei efektyviai planuoti savo veiklą.

Plačiau apie programą: www.dofe.lt