Projektas „Riešės gimnazijos bendruomenės sporto renginių materialinio aprūpinimo gerinimo projektas“ bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Švietimo mainų paramos fondas ir Centrinė projektų valdymo agentūra

Riešės gimnazija įgyvendina sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamą sporto projektą „Riešės gimnazijos bendruomenės sporto renginių materialinio aprūpinimo gerinimo projektas“.
Riešės gimnazijos bendruomenės sporto renginių materialinio aprūpinimo gerinimo projektas yra skirtas gimnazijos vykdomų sporto renginių kokybės gerinimui, patrauklumui padidinti, bendruomenės glaudesniam įtraukimui, ryšių užmezgimui ir stiprinimui su veiklų dalyviais (kitomis gimnazijomis). Projekto metu bus suorganizuoti tinklinio, krepšinio, kvadrato turnyrai tarp įvairių mokyklų mokinių įtraukiant ir bendruomenės narius.

Projektas „Treniruokimės smagiai“ bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Švietimo mainų paramos fondas ir Centrinė projektų valdymo agentūra
Riešės gimnazija įgyvendina sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamą sporto projektą „Treniruokimės smagiai“.
Projekto tikslas - Riešės gimnazijos lauko treniruoklių įrengimas, siekiant užtikrinti gimnazijos mokinių, tėvų ir kitų bendruomenės narių fizinį aktyvumą.
2020 m. gimnazijos stadione bus įrengti lauko treniruokliai: steperis dvipusis, skirtas kojų raumenų treniravimui; pilvo preso, krūtinės, rankų, pečių, kojų tiesiamųjų raumenų treniruoklis; krūtinės preso dvigubas treniruoklis, vaikštynė dviguba; dviratis - steperis; vertikali trauka vienpusė; AB/AD kojų skėtimas/glaudimas; tvisteris trigubas; pilvo presas dvigubas; irklavimo treniruoklis dvigubas; vertikali trauka dvipusė; lauko įrengimas, kurį sudaro dvigubos lygiagretės, horizontalios kopėtėlės, vertikalios kopėtėlės, dvigubas skersinis.
Įrengta lauko treniruoklių baze gimnazijos teritorijoje mokiniai ir kiti bendruomenės nariai nemokamai galės naudotis savarankiškai arba mokiniai pamokų metu.

2018 – 2019 m. m. Riešės gimnazija  dalyvauja ankstyvosios prevencijos ir vaikų socialinių gebėjimų ugdymo programoje „Įveikime kartu“.

2019 m. gegužės 17 d. gimnazijos 8-ų klasių mokiniai dalyvavo projekte „Atgal į mokyklą“.

Šis projektas sukurtas siekiant modernizuoti Riešės gimnazijos ugdymo erdves, norint pagerinti ugdymo kokybę. Projekto metu bus atnaujintos gimnazijos edukacinės ir poilsio erdvės įsigyjant joms modernius baldus, įrengtos modernios gamtos mokslų laboratorijos 5-12 klasių ir 1-4 klasių mokiniams, įsigytos ugdymo priemonės siekiant diegti STEAM ugdymo modelį bei fotografijos ir video vizualinių menų disciplinas įvairaus amžiaus mokinių grupėse, įsigytos ugdymo priemonės siekiant užtikrinti moderniausių informacinių technologijų diegimą gimnazijoje bei užtikrinti specialiųjų poreikių mokinių ugdymą. Įvykdžius projektą gerės gimnazijos mokinių ugdymo kokybė, gimnazija pritrauks dar daugiau mokinių siūlydama moderniausias technologijas ugdymo procese.

2018 metais gimnazijos mokiniai prisijungė prie „Robotikos mokyklos“ organizuojamo neformaliojo mokinių švietimo „Skatiname išradėją“. Nacionalinio projekto metu mokiniai susipažįsta su programavimo galimybėmis ir patiria daug smagių akimirkų vykdydami kūrybingas užduotis. Projekto pabaigoje vaikai turės galimybę įgytas žinias pritaikyti baigiamajame renginyje.

Riešės gimnazija dalyvauja įgyvendinant 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų  projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“, projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001.  
Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.
Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

2017-2018  m. m. Riešės gimnazija dalyvavo Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto vykdomame tyrime „Ankstyvas skaitymo ir rašymo sunkumų atpažinimas“.

2017-2018 m. m. gimnazijos  2-ų klasių mokinių komanda dalyvavo projekte "Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje 2018".