Riešės gimnazija dalyvauja tarptautiniame bendrojo ugdymo mokyklų mainų partnerystės Erasmus + projekte ,,Sveikame kūne – sveika siela”.
Projekto trukmė  - 2 metai: nuo 2019-09-01 iki 2021-08-31.
Pagrindinis projekto tikslas – sveikos gyvensenos skatinimas, dalijimasis gerąja patirtimi.
Projekto dalyvės - šešios šalys: Čekija, Suomija, Kroatija, Vokietija, Slovėnija ir Lietuva.
Projekte dalyvauja 6-9 klasių moksleiviai. Mokiniai intensyviai ruošiasi kiekvienam vizitui vykdydami įvairias veiklas: ruošia prezentacijas apie Lietuvą, Vilnių ir Riešės gimnaziją, vykdo apklausas aktualiomis temomis ir analizuoja apklausų rezultatus pateikdami vaizdžias diagramas, taip pat kuria šokius, kuriuos vėliau moko savo bendraamžius iš kitų šalių.
Lankydamiesi partnerių mokyklose, tiek mokiniai, tiek mokytojai įgyja naujos patirties dalyvaudami edukacinėse, sportinėse ir kitose veiklose. Iš kiekvienos šalies atvyksta po 4-6 mokinius ir 2 mokytojus. Mokiniai apgyvendinami šeimose, tad yra visos galimybės pažinti kitos šalies papročius, kultūrą.
2021 m. gegužės mėnesį visos šalys - partnerės svečiuosis Lietuvoje, Riešės gimnazijoje.
Daugiau informacijos apie projektą, veiklas, nuotraukas ir video medžiagą galite matyti ir sekti Facebook sukurtoje grupėje: RG Erasmus +

2018 – 2019 m. m. Riešės gimnazija  dalyvauja ankstyvosios prevencijos ir vaikų socialinių gebėjimų ugdymo programoje „Įveikime kartu“.

2019 m. gegužės 17 d. gimnazijos 8-ų klasių mokiniai dalyvavo projekte „Atgal į mokyklą“.

Šis projektas sukurtas siekiant modernizuoti Riešės gimnazijos ugdymo erdves, norint pagerinti ugdymo kokybę. Projekto metu bus atnaujintos gimnazijos edukacinės ir poilsio erdvės įsigyjant joms modernius baldus, įrengtos modernios gamtos mokslų laboratorijos 5-12 klasių ir 1-4 klasių mokiniams, įsigytos ugdymo priemonės siekiant diegti STEAM ugdymo modelį bei fotografijos ir video vizualinių menų disciplinas įvairaus amžiaus mokinių grupėse, įsigytos ugdymo priemonės siekiant užtikrinti moderniausių informacinių technologijų diegimą gimnazijoje bei užtikrinti specialiųjų poreikių mokinių ugdymą. Įvykdžius projektą gerės gimnazijos mokinių ugdymo kokybė, gimnazija pritrauks dar daugiau mokinių siūlydama moderniausias technologijas ugdymo procese.

2018 metais gimnazijos mokiniai prisijungė prie „Robotikos mokyklos“ organizuojamo neformaliojo mokinių švietimo „Skatiname išradėją“. Nacionalinio projekto metu mokiniai susipažįsta su programavimo galimybėmis ir patiria daug smagių akimirkų vykdydami kūrybingas užduotis. Projekto pabaigoje vaikai turės galimybę įgytas žinias pritaikyti baigiamajame renginyje.

Riešės gimnazija dalyvauja įgyvendinant 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų  projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“, projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001.  
Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.
Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

2017-2018  m. m. Riešės gimnazija dalyvavo Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto vykdomame tyrime „Ankstyvas skaitymo ir rašymo sunkumų atpažinimas“.

2017-2018 m. m. gimnazijos  2-ų klasių mokinių komanda dalyvavo projekte "Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje 2018".

Nuo 2017 m. gruodžio mėnesio Riešės gimnazija kartu su  Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjumi,  Kauno Šančių mokykla-daugiafunkciniu centru bei Buivydiškių pagrindine mokykla įgyvendina iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Modernios technologijos švietimui“.
Šio projekto tikslas –  atnaujinti projekte dalyvaujančių mokyklų ugdymo turinį pritaikant STE(A)M koncepciją bei pasidalinti gerąja patirtimi konsultuojant, diskutuojant, dalijantis įžvalgomis ir idėjomis, kaip aktyviau ir sėkmingiau realizuoti STE(A)M profilį, bei sukuriant metodinę priemonę, leisiančią į ugdymo procesą pažvelgti kaip į integruotų disciplinų visumą bei suteiksiančią galimybių išmėginti naujausius technologinius sprendimus ugdymo procese.