Nuo 2017 m. gruodžio mėnesio Riešės gimnazija kartu su  Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjumi,  Kauno Šančių mokykla-daugiafunkciniu centru bei Buivydiškių pagrindine mokykla įgyvendina iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Modernios technologijos švietimui“.
Šio projekto tikslas –  atnaujinti projekte dalyvaujančių mokyklų ugdymo turinį pritaikant STE(A)M koncepciją bei pasidalinti gerąja patirtimi konsultuojant, diskutuojant, dalijantis įžvalgomis ir idėjomis, kaip aktyviau ir sėkmingiau realizuoti STE(A)M profilį, bei sukuriant metodinę priemonę, leisiančią į ugdymo procesą pažvelgti kaip į integruotų disciplinų visumą bei suteiksiančią galimybių išmėginti naujausius technologinius sprendimus ugdymo procese.

Nuo 2016 metų balandžio 15 d. Riešės gimnazija įgyvendina „The Duke of Edinburgh‘s International Award“ (DofE) tarptautinę programą, kurios tikslas ugdyti mokinių  pasitikėjimą savimi, atsakingumą, bendravimo ir bendradarbiavimo bei viešojo kalbėjimo įgūdžius, kūrybingumą, asmeninį tobulėjimą.
DofE programa - tai iš Edinburgo atkeliavusi asmeninio augimo programa, Lietuvoje nuo 2006 metų sėkmingai įgyvendinama organizacijose, dirbančiose su 14 – 24 metų jaunimu. Riešės gimnazijoje, taikydami šią programą, mes skatiname asmeninės, iniciatyvumo ir kūrybingumo, socialinės, pažinimo ir komunikavimo kompetencijų ugdymą.
Dalyvaudami DofE apdovanojimų programoje jaunuoliai išsikelia individualius asmeninio tobulėjimo tikslus ir  laisvalaikiu siekia jų. Mūsų gimnazijoje programą vykdo du  mokytojai – Tomas Jakubickis, Edvardas Urbonavičius. Žygių programos daliai vadovauja DofE žygių instruktorius – Gytis Valatka. DofE programos skirto apmokyto vadovo pagrindinis tikslas yra padėti jaunuoliui drauge įvertinti jo pokyčius bei išmokti nepalūžti padarius klaidas.
Programa pagal amžių yra skirstoma į tris pagrindinius lygius, kuriuos įgyvendinus gaunamas įgūdžių ir nuopelnų įvertinimo sertifikatas kartu su lygio ženkleliu. Šios programos sertifikatas yra pripažįstamas tiek Lietuvoje, tiek užsienio šalyse.
 DofE programos dalyviui suteikiamos galimybės:
•    susirasti naujų draugų;
•    mokytis tolerancijos savo komandos draugų atžvilgiu;
•    išmėginti veiklas, kurių dar nėra mėginę;
•    geriau susipažinti su savo stiprybėmis ir silpnybėmis;
•    patirti nuotykių;
•    pasiruošti tolimesniems savo gyvenimo etapams.
DofE apdovanojimai yra ypatingai vertinami darbdavių, nes parodo jaunuolių gebėjimą motyvuoti save, mokytis iš patirties bei efektyviai planuoti savo veiklą.

Plačiau apie programą: www.dofe.lt

2016 – 2017 m. m. ir 2017-2018 m. m. Riešės gimnazijos mokiniai dalyvavo Lietuvos mastu vykdomame projekto „Mokyklos - Europos Parlamento ambasadorės“ įgyvendinime.

2017 metais Riešės gimnazijos mokiniai dalyvauja kino edukacijos projekte „Kino klubas“, kuris yra tarptautinio projekto „Europos kino klubų ir mokyklų licencijavimas dalis, vykdoma Didžiosios Britanijos kino edukacijos organizacijos „Film Literacy Europe“.

2016 – 2017 m. m. Riešės gimnazija  dalyvauja ankstyvosios prevencijos ir vaikų socialinių gebėjimų ugdymo programoje „Įveikime kartu“.

2016 m. balandžio 4-8 dienomis gimnazijos abiturientai dalyvavo projekto „Jaunojo pedagogo akademijoje“ gamtos, matematikos ir technologijų bei sporto ir sveikatos mokslų sesijoje.

2016 metais gegužės - spalio mėnesiais Riešės gimnazijos mokinių ir mokytojų komanda dalyvavo Ugdymo plėtotės centro įgyvendinamame tarptautiniame Europos Komisijos Mokymosi visą gyvenimą programos projekte MARCH (angl. Make Science Real in Schools), kuriuo siekiama sudominti mokinius moksline veikla, atskleisti jiems mokslo reikšmę kasdieniam gyvenimui ir pritaikomumą, sprendžiant vietos bendruomenių darnaus vystymosi problemas, ir taip prisidėti prie mokslo populiarinimo. MARCH projekto partneriai yra 7 šalys: Didžioji Britanija, Graikija, Vokietija, Serbija, Lietuva, Bulgarija ir Portugalija. Lietuvoje dalyvauti projekte buvo  atrinktos 23 mokyklų komandos, o išbandymo rezultatus pateikė 19 mokyklų komandų.
Gimnazijos komanda pasirinkto vieną iš 22 gerųjų patirčių – „IT naudojimas mokantis veikiant gamtamoksliniame ugdyme“. Mūsų gimnazijos mokiniai pasirinko nūdienai aktualią temą, teoriškai susipažino su saulės baterijų veikimu, puslaidininkiais ir jų laidumu,  vyko į UAB „Arginta“ eksperimentinę saulės jėgainę, kur susipažino su saulės jėgainių tipais, jų veikimo principais, bendravo su UAB „Arginta“ atstovais.  Surinkę ir apdoroję informaciją analizavo saulės jėgainių privalumus ir trūkumus, įvertino saulės jėgainių efektyvumą, neišsenkančių gamtinių išteklių panaudojimo galimybes Lietuvos sąlygomis. Mokiniai atliko skaičiavimus, susijusius su lėšų panaudojimu  saulės jėgainių įrengimui, apskaičiavo laikotarpius per kuriuos jėgainės įrengimas atsipirks, įvertino neišskiriamo į aplinką anglies dioksido kiekį. Atlikdami projektą vaikai realiai pamatė sąsajas tarp dalykų;  problemos sprendimui panaudojo matematikos, fizikos, geografijos, informacinių technologijų ir chemijos žinias.

2015 m. Riešės gimnazijos mokinių komanda dalyvauja VšĮ ,,Mano šeimos akademija“  vykdomame projekte  „Jauno žmogaus atsakingas požiūris į pozityvią tėvystę”. Projekto tikslas –  skatinti ir ugdyti jaunimo socialinę atsakomybę per pozityvią tėvystę akcentuojant paauglystės problemų ir krizių įtaką tolimesniam jauno žmogaus gyvenimui bei šeimos kūrimui.

2014 – 2015 m. m. Riešės gimnazijos mokinių komanda dalyvavo Ugdymo plėtotės centro įgyvendinamame Europos Komisijos Mokymosi visą gyvenimą programos projekte MARCH (angl. Make Science Real in Schools). Projekte dalyvauja partneriai iš 7 šalių (Bulgarijos, Graikijos, Jungtinės Karalystės, Lietuvos, Portugalijos, Serbijos ir Vokietijos). Projekto tikslas – pateikti gamtamokslinio ugdymo mokyklose apžvalgą, padėti kurti Mokymosi visą gyvenimą programos tema ir turiniu susijusių projektų tinklą, skatinti įžvalgų, gerosios praktikos, taikant inovatyvias metodikas gamtos mokslų ugdymui, sklaidą. Projekte dalyvavo 25-ių Lietuvos mokyklų mokinių komandos. Mokyklų komandos pasirinko po 2 tiriamuosius darbus (biologijos, chemijos, fizikos ar integruoto gamtos mokslų kurso), kuriuos atliko keliais būdais: naudodami realias priemones ir prietaisus, šias priemones ir prietaisus naudodami kartu su kompiuterine laboratorija, naudodami virtualią laboratoriją.

2014 – 2015 m. m., 2015 – 2016 m. m. ir 2016 – 2017 m. m. Riešės gimnazijos komanda dalyvauja Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro organizuojamame projekte „Antinikotininis klubas“. Projekto tikslas - sudaryti jaunimui galimybę gauti efektyvią pagalbą ir palaikymą norint mesti arba nepradėti rūkyti.