Nuo 2016 metų balandžio 15 d. Riešės gimnazija įgyvendina „The Duke of Edinburgh‘s International Award“ (DofE) tarptautinę programą, kurios tikslas ugdyti mokinių  pasitikėjimą savimi, atsakingumą, bendravimo ir bendradarbiavimo bei viešojo kalbėjimo įgūdžius, kūrybingumą, asmeninį tobulėjimą.
DofE programa - tai iš Edinburgo atkeliavusi asmeninio augimo programa, Lietuvoje nuo 2006 metų sėkmingai įgyvendinama organizacijose, dirbančiose su 14 – 24 metų jaunimu. Riešės gimnazijoje, taikydami šią programą, mes skatiname asmeninės, iniciatyvumo ir kūrybingumo, socialinės, pažinimo ir komunikavimo kompetencijų ugdymą.
Dalyvaudami DofE apdovanojimų programoje jaunuoliai išsikelia individualius asmeninio tobulėjimo tikslus ir  laisvalaikiu siekia jų. Mūsų gimnazijoje programą vykdo du  mokytojai – Tomas Jakubickis, Edvardas Urbonavičius. Žygių programos daliai vadovauja DofE žygių instruktorius – Gytis Valatka. DofE programos skirto apmokyto vadovo pagrindinis tikslas yra padėti jaunuoliui drauge įvertinti jo pokyčius bei išmokti nepalūžti padarius klaidas.
Programa pagal amžių yra skirstoma į tris pagrindinius lygius, kuriuos įgyvendinus gaunamas įgūdžių ir nuopelnų įvertinimo sertifikatas kartu su lygio ženkleliu. Šios programos sertifikatas yra pripažįstamas tiek Lietuvoje, tiek užsienio šalyse.
 DofE programos dalyviui suteikiamos galimybės:
•    susirasti naujų draugų;
•    mokytis tolerancijos savo komandos draugų atžvilgiu;
•    išmėginti veiklas, kurių dar nėra mėginę;
•    geriau susipažinti su savo stiprybėmis ir silpnybėmis;
•    patirti nuotykių;
•    pasiruošti tolimesniems savo gyvenimo etapams.
DofE apdovanojimai yra ypatingai vertinami darbdavių, nes parodo jaunuolių gebėjimą motyvuoti save, mokytis iš patirties bei efektyviai planuoti savo veiklą.

Plačiau apie programą: www.dofe.lt