Projektas „Riešės gimnazijos bendruomenės sporto renginių materialinio aprūpinimo gerinimo projektas“ bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Švietimo mainų paramos fondas ir Centrinė projektų valdymo agentūra

Riešės gimnazija įgyvendina sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamą sporto projektą „Riešės gimnazijos bendruomenės sporto renginių materialinio aprūpinimo gerinimo projektas“.
Riešės gimnazijos bendruomenės sporto renginių materialinio aprūpinimo gerinimo projektas yra skirtas gimnazijos vykdomų sporto renginių kokybės gerinimui, patrauklumui padidinti, bendruomenės glaudesniam įtraukimui, ryšių užmezgimui ir stiprinimui su veiklų dalyviais (kitomis gimnazijomis). Projekto metu bus suorganizuoti tinklinio, krepšinio, kvadrato turnyrai tarp įvairių mokyklų mokinių įtraukiant ir bendruomenės narius.