2019 11 22  - 24 d. Riešės gimnazijos tautinių šokių kolektyvo „Sūkurėlis“ jaunių grupė dalyvavo tarptautiniame menų festivalyje „Traveling Festival 2019“ Taline, Estijoje.
Visų pirma kolektyvas  atvykęs susipažino su sostinės senamiesčiu. Vėliau apsilankė Kalėdinėje mugėje Rotušės aikštėje bei garsiajame Laivų muziejuje, kuriame apžiūrėjo povandeninį laivą,  dalyvavo žaidimuose, fotografavosi apsirengę jūreivių rūbais, muziejaus krantinėje apžiūrėjo stovinčius laivus.
Festivalyje dalyvavo kolektyvai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos. „Sūkurėlio“ šokėjai pasirodė labai gerai ir buvo įvertinti festivalio diplomu.

2019 m. lapkričio 22 d. Riešės gimnazijoje vyko renginys - konkursas TOLERANCIJOS DIENA. Gimnazijos 6d ir 7d klasės iš anksto renginiui kūrė tekstus, kuriuose aprašė pačių patirtas netolerancijos apraiškas. 6c ir 7d klasės, paskirstytos į Geltonąją, Žaliąją, Raudonąją komandas,  inscenizavo aprašytas situacijas, kurias komentavo ir tolerantiškus sprendimus siūlė gimnazijos psichologė Ovidija Žaltauskienė ir socialinė pedagogė Ramunė Prokšienė.
6c ir 7d klasių mokiniams buvo sudaryta galimybė atskleisti ir pagilinti savo žinias puikios, skaidrėmis iliustruotos viktorinos metu bei parašyti, kas, jų manymu, yra tolerancija, kodėl ji  svarbi. Komandų nariai kalbėjo apie pagarbą bei pakantumą Lietuvoje ir įvairiausiose pasaulio šalyse, apie mūsų skirtybes, unikalumą ir vertingumą.  Mokinių atliktas užduotis vertino iš IVa klasės abiturientų sudaryta komisija -  Gintarė Marija Balčiūtė, Diana Radivilovičiūtė, Ilona Zubareva.
 Renginį puošė ne tik dalyvių gitarų, pianino melodijos ir dainos apie toleranciją, draugystę, jausmus, bet ir prieš renginį 7d ir 8d klasės mokinių nupieštų autoportretų paroda. „Tolerancija, kaip ir meilė, prasideda nuo savęs“, - mokė vaikus gimnazijos dailės mokytojas M. Kniubas. Gimnazijos mokinių, renginio dalyvių bei komisijos narių meniškai nupiešti įvairių dydžių, spalvų ir formų švyturiai - 2019m.Tarptautinės Tolerancijos dienos simboliai -  skatino susimąstyti apie gyvenimo kokybę lemiančius prioritetus.
Renginį vedė IVa klasės mokinės: Aleksandra Malkovskaja ir Lukrecija Kociūtė. Talentingos moksleivės kvietė vienas kitą „suprasti, sušildyti šypsenomis, gera linkinčiais žodžiais, žvilgsniais, darbais taip, kaip švyturiai pagelbsti laivams sugrįžti į uostą“. Renginį - konkursą kūrė, organizavo anglų kalbos vyresnioji mokytoja Gailutė Laurynienė ir lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja Gintautė Ignatavičienė.
Dėkojame visiems dalyviams!

2019 11 21 Riešės gimnazijos tautinių šokių kolektyvas Sūkurėlis dalyvavo Užsienio lietuvių mokyklų meno kolektyvų festivalyje Darni mūsų dainų ir šokių pynė. Festivalyje dalyvavo Vilniaus lietuvių namų meno kolektyvai, Seinų lietuvių Žiburio mokyklos kolektyvai, Baltarusijos Rimdžiūnų vidurinės mokyklos meno kolektyvas Žilvitėlis, EC Lighthouse iš, Didžiosios  Britanijos, Rygos lietuvių vidurinės mokyklos tautinių šokių kolektyvas, Pelesos vidurinės mokyklos lietuvių mokomąja kalba, Baltarusija, Vasario 16 - osios gimnazijos liaudies dainų ir šokių ansamblis Vasaris, Vokietija. Po koncerto festivalio dalyviai kartu pietavo ir turėjo progos susipažinti ir pabendrauti.

 

2019 m. lapkričio 14 d. Riešės gimnazijoje vyko dainos  festivalis „Skambantys lašiukai 2019“. Festivalyje dalyvavo Vilniaus miesto ir rajono  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo  ugdytiniai iš Rudaminos vaikų lopšelio - darželio „Ąžuoliukas“, Vilniaus  lopšelių –darželių  „Puriena“ ir  „Bitutė“, Vilniaus  „Šaltinio“ pagrindinės mokyklos, Vilniaus Karalienės Mortos mokyklos, Buivydiškių pagrindinės mokyklos Sudervės skyriaus, Riešės gimnazijos. Vaikučiai dovanojo savo daineles pasiklydusiam lašeliui ir kvietė saulės spinduliukus grąžinti jį namo į savo debesėlį. Mažieji dainininkai braidė po natelių balas, atlaikė stiprų muzikos lietų, plojimų griaustinį.

2019 m. pavasarį mūsų gimnazija atrinkta į pilietinį projektą „Padrąsinti. Įkvėpti. Palaikyti“. Mokykloje, jau apsilankę  du svečiai: mokslininkė Urtė Neniškytė ir karininkas kpt. Ignas Jackūnas susitikimuose su dešimtokais stengėsi perteikti svarbiausias savo gyvenimo patirtis.
2019 m. lapkričio 7d. atvyko Jogaila Morkūnas – televizijos laidų vedėjas, renginių organizatorius ir vedėjas, verslininkas. Svečias atskleidė tai, kas jo manymu yra svarbiausia – pagarba kitam, gebėti pamatyti ir perimti tai, ką tau duoda artimi. Visada būti punktualiais ir laikytis duoto žodžio.  Šis projektas suteikia puikią galimybę organizuoti netradicines pilietiškumo pamokas.

2019 m. spalio 18-24 d. Riešės gimnazijoje vyko edukaciniai užsiėmimai „Rudens išdaigos“, kuriose dalyvavo  priešmokyklinio ugdymo grupių  vaikai ir pedagogai. Visi kartu sportiškai nusiteikę mankštinosi, minė mįsles, šoko ir dainavo. Dainose, žaidimuose, estafetėse atsispindėjo svarbiausi rudens įvykiai:  išskrendantys paukščiai, krentantys lapai ir rudens gėrybių gausa. Ugdytiniai, pasidžiaugę įspūdinga švente, patirtą rudeninę nuotaiką sudėliojo į puošnias, iš rudens gėrybių sukurtas mandalas.
Smagus ir padykęs  Rudenėlis paliko pilną kraitę vaišių ir gražias šventės akimirkas bei pakvietė visus į originalią rudens gėrybių parodėlę.

2019-10-25 gimnazijoje buvo minima Nacionalinė gynybos diena. Renginyje dalyvavo septintų klasių mokiniai. Jiems užsiėmimus vedė Lietuvos kariuomenės atstovai. Mokiniai mokėsi rikiuotės, dalyvavo sukarintose estafetėse, buvo supažindinti su gimnazijos Jaunųjų šaulių veikla ir kariuomenės ginkluote.

2019 m. spalio 24 d. buvo apdovanoti Riešės gimnazijoje vykusio dailyraščio konkurso Rašom - 2019 laureatai! Renginys prasidėjo nuo I-ojo turo, vykusio rugsėjo 30 d. - spalio 15 d.: visose gimnazijos 5-12-ose klasėse lietuvių kalbos - literatūros mokytojos bei mokiniai išrinko po kelis dailiausiai parašytus darbus. Išskirtinių dailyraščių autoriai - net pusė šimto mokinių - dalyvavo spalio 16 d. vykusiame II- ajame konkurso ture. Jame 5-8 klasių mokiniai rašė Vlado Dautarto tekstą Ruduo , I-IV gimnazijos klasių mokiniai - J.Biliūno kūrinį Baltasai šešėlis

Lapkričio 4 d. - 8 d. gimnazijos 1-ame aukšte veiks paroda - bus eksponuojami dailyraščio konkurso II-ojo etapo laureatų darbai. Ačiū komisijai! Sveikiname laureatus!

Konkursą organizavo vyresniosios lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos G. Ignatavičienė ir Z. Ivanauskienė

Spalio 22 d. gimnazijoje vyko regioninių mokyklų 6 klasių mokinių anglų kalbos viktorina „Halloween Quiz“, kurią organizavo anglų kalbos vyr. mokytojos Ž. Gerasimavičienė ir E. Tomašunaitė. Keturios šeštų klasių - Turgelių „Aistuvos“ gimnazijos, Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos, Vilniaus r., Rudaminos „Ryto“ gimnazijos ir mūsų, Riešės gimnazijos -  komandos varžėsi, kuri daugiausiai žino apie Amerikoje ir Jungtinėje Karalystėje populiarią šventę Heloviną. Renginį vedė dešimtos klasės mokinės, pademonstravusios puikų anglų kalbos vartojimo lygį. Tarp komandų virė tikra kova, kurios metu mokiniai parodė, kad domisi šia mūsų kultūrai netradicine, bet vis dažniau švenčiama švente, jos kilme, simboliais, žino nemažai su ja susijusių faktų. O ko dalyviai dar nežinojo, šioje viktorinoje turėjo puikią progą sužinoti. Po atkaklios kovos viktoriną laimėjo mūsų svečiai - Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos mokinių komanda. Jiems buvo įteiktas nugalėtojų diplomas ir simbolinės dovanėlės. Kitos komandos taip pat buvo apdovanotos padėkomis ir atminimo dovanomis. Renginį papuošė muzikos mokytojos metodininkės I. Ulevičiūtės-Rukšėnienės muzikinės raiškos ansamblio vaikų daina „Adams Family“, choreografijos vyresniosios mokytojos R. Pilkauskienės paruoštų mergaičių „Raganų šokis“ ir pradinių klasių vyresniosios mokytojos D. Trasauskienės mokinių Helovino madų šou.