2018 m. liepos 13 d. gimnazijoje vyko Brandos atestatų įteikimo šventė. Abiturientams sveikinimo žodžius tarė gimnazijos direktorė Lina Miliuvienė, gimnazijos klasių ugdymą organizuojančio skyriaus vedėja  Irina Gaidamovič. Dvyliktokus sveikino bei atminimo dovanėles  įteikė klasės auklėtoja Margarita Butko, chemijos vyresnioji mokytoja Alicija Bilinska. Mokinių tėveliai sveikino savo vaikus brandos atestato gavimo proga. Padėkos žodį mokytojams, tėveliams  tarė IV-os gimnazijos klasės  mokiniai. Sėkmės Jums Jūsų kelyje, abiturientai!