2018 metų gruodžio 12 dieną Riešės gimnazijoje vyko adventinė popietė, kurioje dalyvavo gimnazijos bendruomenės nariai, gerb. Riešės klebonas monsinjoras Edvardas Rydzikas bei Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono mokyklų, dalyvavusių parodoje – konkurse „Pats gaminu prakartėlę“, dalyviai. Popietės metu mokiniai vaidino, skambino gitara, grojo fleita, giedojo giesmes, rodė ramių šokių kompozicijas. Gerbiamas klebonas dalinosi mintimis apie kalėdaičio laužymo prasmę. Šios popietės metu buvo apdovanoti konkurso „Pats gaminu prakartėlę“ dalyviai ir paskelbtas parodos „Pats gaminu prakartėlę“ atidarymas.