2020 m. rugpjūčio 7 d. gimnazijoje vyko Brandos atestatų įteikimo šventė. Abiturientams sveikinimo žodžius tarė gimnazijos direktorė Lina Miliuvienė, pavaduotoja ugdymui Irina Gaidamovič, gimnazijos klasių ugdymą organizuojančio skyriaus vedėja  Inga Saplinskienė. Dvyliktokus sveikino klasių auklėtoja Renata Nemeikienė, mokinių tėveliai. Padėkos žodį mokytojams, tėveliams  tarė IV-ų gimnazijos klasių  mokiniai. Sėkmės Jums Jūsų kelyje, abiturientai!