2022  05  06 Riešės gimnazijos tautinių šokių kolektyvas „Sūkurėlis“ dalyvavo Pietryčių Lietuvos mokinių meninės kūrybos XXIII festivalyje „Šalčios aleliumai“. Festivalis vyko Šalčininkų Tūkstantmečio gimnazijoje. Festivalyje dalyvavo apie 300 dalyvių iš Vilniaus apskrities mokyklų, gimnazijų ir darželių. Festivalyje apsilankė garbūs svečiai - atkuriamojo Seimo pirmininkas Vyt. Landsbergis, Seimo narys Vyt. Juozapaitis.  „Sūkurėlio“ šokėjai pašoko 3 šokius - Sesylio, Pagalinį ir Grandskverą. Visa pasirodymą žiūrovai palaikė aplodismentais. Programą paruošė vyr. choreografijos mokytoja Raimonda Pilkauskienė.