Integruota literatūros ir etnokultūros pamoka Tradicijų saugojimas – garbinga Lietuvos istorija. 2021 m. sausio 15 d. Riešės gimnazijos Bukiškio skyriaus progimnazijos 7A klasės mokiniai ZOOM aplinkoje dalyvavo integruotoje etnokultūros ir literatūros pamokoje, kurią vedė Širvintų kultūros centro etninės kultūros specialistė Laimutė Bikulčienė. Pamokoje siekta pažinti ir vertinti savo tautos kultūrą, tradicijas, papročius bei suprasti jų gyvybingumą. Integruotoje pamokoje mokiniai suvokė, kas yra etninė kultūra, kuo svarbi tautosaka ir jos puoselėjimas. Pamokos viešnia Laimutė Bikulčienė papasakojo apie lietuvių tradicijas, papročius, apeigas ir jose naudojamus simbolius. Etninės kultūros specialistė kalbėjo apie kalendorinį ratą ir svarbiausias minimas datas laukiant pavasario. Klausydamiesi Laimutės Bikulčienės pasakojimo ir dalyvaudami diskusijose, septintokai įsitikino, kad etninės kultūros dėka lietuvių tauta yra savita, įdomi, išskirtinė ir patraukli. Mokiniai gražiais žodžiais atsiliepė apie integruotą pamoką, džiaugėsi kiek kitokia jos forma ir dalijosi naujais atradimais, kuriuos išgirdo. Lietuvių kalbos mokytoja Odeta Bagdžiūnė

Apgintai Laisvei – 30! „Atmintis gyva, nes liudija“ Sausio 13 d. – Laisvės gynėjų diena. 1991 m. lietuviai pasipriešino Sovietų Sąjungai, bandžiusiai jėga paimti Vilniaus televizijos bokštą, Radijo ir televizijos komiteto pastatą, Parlamentą bei kitus, valstybiniam perversmui reikšmingus objektus. Prie Vilniaus televizijos bokšto tą naktį buvo sužeista daugiau kaip 600 žmonių, žuvo 14. Televizijos bokštas buvo užimtas, tačiau planų pulti žmonių saugomą Parlamentą kariškiai atsisakė.Nors užgrobti kai kuriuos objektus ir pavyko, bet pagrindiniai operacijos tikslai nebuvo pasiekti ir gana greitai sovietų armijai teko iš užimtų objektų pasitraukti. Šiandien minėjome 30-ąsias Laisvės gynėjų dienos metines. Prisiminėme kraupius sausio 13-osios nakties įvykius ir tylos minute pagerbėme žuvusius Lietuvos gynėjus. Savo prisiminimais ir išgyvenimais dalijosi tėveliai. Girdėjome Gražinos Skinderytės, Sigito Rimkevičiaus, Akvilės Ražauskienės ir Andriaus Podvaiskio istorijas. Pamatėme užfiksuotus ir išsaugotus to laiko vaizdus nuotraukose. Širdingai dėkojame visiems dalyvavusiems mokiniams, mokytojams ir mokinių tėveliams. Branginkite Laisvę, nes tai didžiausia vertybė, kurią prieš trisdešimt metų išsikovojo Lietuvos gynėjai! Lietuvių kalbos mokytoja Odeta Bagdžiūnė

 

2021 m. sausio 11 d. Riešės gimnazijos Bukiškio skyriaus progimnazijos mokinių savivalda dalyvavo nuotoliniame susitikime Zoom platformoje su Lietuvos moksleivių sąjungos (LMS) atstove Tautginte Beinoraite, kuri koordinuoja Bukiškio progimnazijos mokinių savivaldą. Šio susitikimo metu aptarėme veiklas, vykdytas pirmąjį pusmetį, nuotolinio mokymosi ypatumus, diskutavome apie moksleivių užimtumą, tarpusavio komunikaciją, motyvaciją ir esamą mikroklimatą. Dėkojame Tautgintei už skirtą dėmesį, gražius žodžius ir paskatinimą. Mokinių savivaldos kuratorė Odeta Bagdžiūnė

Kūrybiškumas – galia, atverianti visas duris į pasaulio pažinimą. Riešės gimnazijos Bukiškio skyriaus progimnazijos mokinių savivalda prieš Kalėdas paskelbė konkursą „Kalėdinio sveikinimo kūrimas“. Norime nuoširdžiai padėkoti visoms klasėms, kurios sukūrė ir atsiuntė Kalėdinius sveikinimus. Komisija, atsižvelgusi į originalumą, gyvo žodžio svarbą ir perteiktą nuoširdumą, išrinko kūrybiškiausius sveikinimus. Pirma vieta atiteko 3a klasei, antrą vietą pelnė 4a klasė ir trečiąją vietą laimėjo 7a klasės mokiniai. Šių klasių auklėtojoms ir mokiniams įteikti diplomai. Vertinimo komisiją sudarė: dailės mokytojas Mantas Kniubas, informacinių technologijų mokytojas Rolandas Jasiulionis ir muzikos mokytoja Lina Gubanovienė. Sukurtus mokinių Kalėdinius sveikinimus galite peržiūrėti Bukiškio progimnazijos mokinių savivaldos Facebook'o paskyroje „Bukiškio progimnazijos MT“. Mokinių savivaldos kuratorė Odeta Bagdžiūnė

Riešės gimnazijos Bukiškio progimnazijos skyriaus 2b klasės mokiniai spalio – lapkričio mėn. dalyvavo nacionaliniame konkurse „Matematikos ekspertas 2020”. Konkurso laikas netrumpas, pilnas matematinių iššūkių, bet smagus!

Riešės gimnazijos Bukiškio skyriuje pradinių klasių mokytojos kartu su mokiniais, nuo lapkričio 30 d., organizavo projektą „Kalėdinis atvirukas –šiltas pasveikinimas“. Projekto tikslas – skatinti vaikų, tėvų, pedagogų tarpusavio bendravimą, bendradarbiavimą, kūrybiškumą, iniciatyvumą, individualias galimybes. Padėti mokiniams suvokti Advento ir Šv. Kalėdų laukimo prasmę, perteikti prieškalėdinio laikotarpio nuotaiką ir svarbą, kuriant Kalėdinį atviruką. Projektą pradėjome Advento vainiko pynimu. Advento vainikas, keliavo iš klasės į klasę. Kiekviena klasė vainiką papildė pasirinktais dekoro elementais, kurie atspindi Kalėdinę dvasią, tradicijas. Nuo gruodžio 1 dienos, mokiniai kartu su mokytojais puošė savo klasės duris, kurios šiemet virto didelio formato atvirukais. Per dailės ir technologijų pamokas klasės tapo kūrybinėmis dirbtuvėmis, buvo gaminami atvirukai. O lietuvių kalbos pamokos virto dailaus rašymo studijomis. Smagu kartu laukti Kalėdų!

 

Nuo 2020 m. rugsėjo 28 d., iki lapkričio 27 d., Riešės gimnazijos Bukiškio progimnazijos skyriaus mokiniai dalyvavo UAB „DELFI“ organizuotame konkurse „Duok žaibą žvaigždei II“, kurio pagrindinis prizas – krepšinio žvaigždžių renginys. Norime pasidžiaugti, jog patekome į mokyklų kategoriją, kurios surinko virš 300 balsų ir pelnė konkurso mecenato UAB „NORFOS MAŽMENA“ įsteigtus prizus – krepšinio kamuolius. #Bukiškiovaikai #Duokžaibąžvaigždei #Konkursas #Delfi #Norfa #LKL

Tolerancija – pakanta kitokiai pasaulėžiūrai, gyvenimo būdui, elgesiui ir papročiams. Tolerancija nėra tolygi abejingumui. Ji taip pat nereiškia, kad kitokia pasaulėžiūra ar gyvenimo būdas turi būti perimti. Tai reiškia tik teisės kitiems suteikimą gyventi taip, kaip jiems yra geriausia. Lapkričio 16 d., Zoom platformoje, diskutuodami ir atsakinėdami į klausimus, minėjome Tolerancijos dieną. Išsiaiškinome, kaip svarbu priimti ir suprasti kitus žmones tokius, kokie jie yra ir kokiais nori būti, nes tik tarpusavio supratimas ir palaikymas nutiesia tiltus į tvarų bendravimą, bendradarbiavimą ir vertybėmis pagrįstą draugystę. Norime nuoširdžiai padėkoti visiems tėveliams, mokiniams ir mokytojams, kurie aktyviai dalyvavo šioje diskusijoje. Už paskirtą laiką, pasiruošimą ir išsamų temos pristatymą dėkojame dorinio ugdymo mokytojai Žydrūnei Rakauskaitei.

2020 m. lapkričio 18 d., Bukiškio progimnazijos mokinių savivalda dalyvavo Lietuvos moksleivių sąjungos inicijuojamuose mokymuose. Šie mokymai skirti Lietuvos mokyklų mokinių savivaldų draugiško mikroklimato kūrimui. Kalbėjome apie bendradarbiavimą, komandinį darbą ir pagrindinius principus, kurie reikalingi tvaresniam tarpusavio bendravimui. Susipažinome su rinkodaros gudrybėmis ir gautas teorines žinias įtvirtinome atlikdami praktines užduotis. Diskusijos, klausimai ir įvairūs žaidimai padėjo kiekvienam atsiskleisti ir pakėlė motyvacijos lygį. Nuoširdžiai dėkojame LMS atstovei Livetai Kazlauskautei už suteiktas žinias ir smagiai praleistą laiką.

Siekdami skatinti mokinių su sveikata susijusių naudingų įpročių, vertybių ir elgesio formavimąsi, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras antrą kartą kviečia dalyvauti iniciatyvoje „Aktyviai, draugiškai, sveikai“. Prie šios iniciatyvos prisijungė ir Riešės gimnazijos Bukiškio skyriaus progimnazijos bendruomenė. Iniciatyvos rezultatų aprašyme pateikėme įspūdžius apie lauko klasės įrengimo darbus, vykusią šeimos šventę, gyvūnų dienos minėjimą ir atšvaitų dieną. Iki lapkričio 9 d. interneto svetainėse www.smlpc.lt ir www.lmnsc.lt bus pateikta apibendrinta informacija apie iniciatyvos rezultatus. Organizatorių įsteigtais prizais bus apdovanojama 10 iniciatyviausių mokyklų bendruomenių. Dėkojame už padėką ir kantriai laukiame rezultatų.