2021 m. vasario 2 d. Riešės gimnazijos Bukiškio skyriaus progimnazijos 7a klasės moksleiviai dalyvavo integruotoje literatūros ir muzikos pamokoje ZOOM aplinkoje. Pamoką vedė lietuvių kalbos mokytoja Odeta Bagdžiūnė ir muzikos mokytoja metodininkė Lina Gubanovienė. Integruotos pamokos tikslas - palyginti lietuvių liaudies darbo dainas anksčiau ir dabar. Mokiniai prisiminė bei aptarė lietuvių liaudies dainų tematiką, vyraujančią nuotaiką ir pagrindinius tautosakos elementus. Septintokai analizavo du skirtingus Dzūkijos krašto dainos „Bėkit, bareliai“ tekstų variantus ir klausė bei aptarė skirtingas muzikos variacijas. Muzikinė programa „KANDINSKY“ suteikė vaikams galimybę iliustruoti pasirinktus dainos elementus ir išgirsti bei palyginti jų skambesį. Įdomiausias ir spalvingiausias pamokos momentas - kūrybinių darbų pristatymas. Mokiniai sukūrė dabartines darbo dainų versijas, kurių tekstuose atsispindėjo mūsų dabartinio gyvenimo aktualijos ir baltuojantis metų laikas. Integruota pamoka buvo įdomi, smagi, interaktyvi, kūrybiška ir kiek kitokia, nei įprastai.

2021 m. vasario 2 d. Riešės gimnazijos Bukiškio skyriaus progimnazijos jaunieji žurnalistai dalyvavo nuotoliniame ZOOM susitikime su žurnalistu, politologu, radijo laidų vedėju, konferencijų moderatoriumi ir visuomenininku Aurimu Peredniu. Svečias papasakojo apie save, pasidalino ilgamete žurnalistinio darbo patirtimi, išsamiai atsakinėjo į mokinių užtuotus klausimus, atskleidė darbo radijuje ir interviu žanro suptilybes. Susitikimo laikas tiesiog tirpte ištirpo. Norėjosi dar klausti ir klausytis įdomių žurnalisto pasakojimų. Tikimės, kad su Aurimu Peredniu bendravome pirmą, bet nepaskutinį kartą, nes gavome kvietimą apsilankyti „Delfi“ ir „Žinių radijo“ studijose. Tad belieka sulaukti karantino pabaigos ir tuomet ne tik pratęsime diskusiją su žurnalistu, bet ir turėsime galimybę iš arčiau susipažinti su šia profesija.

2021 m. sausio 29 d. Riešės gimnazijos Bukiškio skyriaus progimnazijos moksleiviai dalyvavo nuotolinėje „Žaidimų popietėje“ ZOOM aplinkoje. Tokia veikla siekiame skatinti mokinių aktyvumą nuotolinio mokymosi metu ir šiek tiek prisidėti prie jų motyvacijos kėlimo. Visų pirma norime pasidžiaugti, jog į renginį prisijungė net 35 dalyviai, ko visiškai nesitikėjome. Nejučia prabėgo dvi su puse valandos, kurių metu įvairaus amžiaus moksleiviai aktyviai įsitraukė į šiuos žaidimus: „Įmink mįslę“, „Kahoot“, „Pasirink teisingą atsakymą“ ir „Skribbl“. Visą tą laiką skambėjo juokas, virė diskusijos, ekranus puošė plačios vaikų šypsenos ir, žinoma, netrūko techninių nesklandumų. Matyt, šiuo metu dažnai susiduriama su tokiomis problemomis. Tačiau džiugu, kad tai nepakišo kojos ir sklandžiai pavyko apskaičiuoti visus rezultatus. Tad skelbiame nugalėtojus: I vieta –Aidas Malašauskas (7a), II vieta – Patrikas Razauskas (1b) ir III vietos laimėtoja –Austėja Podvaiskytė (5a). Nuoširdūs sveikinimai prizininkams ir didžiulė padėka visiems dalyviams. Padėkas bei diplomus išsiųsime kiekvienam asmeniškai, o kai grįšime į mokyklą, pirmos vietos laimėtojui įteiksime specialų mokinių tarybos prizą.

2021 m. sausio 25 d. Riešės gimnazijos Bukiškio skyriaus progimnazijos 5a klasės mokiniai dalyvavo nuotolinėje, integruotoje biologijos ir lietuvių kalbos pamokoje ZOOM aplinkoje.
Pamoką vedė biologijos mokytoja Evelina Bandzevičienė ir lietuvių kalbos mokytoja Odeta Bagdžiūnė.
Pagrindinis pamokos tikslas - išsiaiškinti, kaip atsiranda ir sklinda garsas bei kokius kalbos padargus naudojame tardami garsus.
Integruotos pamokos metu nagrinėjome garso susidarymo bei sklidimo kelią žmonių ir gyvūnų organizmuose, susipažinome su pagrindiniais kalbos padargais, išsiaiškinome, kad liežuvis yra pats svarbiausias kalbos padargas, be kurio negalėtume tarti garsų ar žodžių,  kalbėjome apie klausos sutrikimus ir jų gydymą. Mokiniai atliko praktines užduotis: ,,Garso sklidimo kelias“, „Surask greitakalbę ir pasakyk ją kuo greičiau“, „Atspėk, koks tai garsas“.
Mokiniai aktyviai dalyvavo pamokoje ir liko nustebinti tuo, kad, regis, iš pirmo žvilgsnio visiškai tarpusavyje nesusiję mokomieji dalykai, iš tiesų gali būti suderinami.
Pamokos refleksija parodė, kad pamokos tikslas buvo pasiektas ir mokiniai įsisavino informaciją apie garso atėjimo kelią į žmogaus organizmą bei garso tarimo kelią.

2021 m. sausio 22 d. Riešės gimnazijos Bukiškio skyriaus progimnazijos mokinių savivalda dalyvavo Lietuvos moksleivių sąjungos (LMS) nuotoliniame „Vadovų klubo“ susitikime. Susitikimo metu diskutavome apie socialinę-pilietinę veiklą ir už ją skiriamas valandas, komunikacijos sklandumą ir socialinių tinklų svarbą, apie psichologinės savijautos ir lytiškumo švietimo būtinybę mokymo įstaigose, kalbėjome apie kultūros paso teikiamas galimybes, pilietiškumo skleidimo būdus ir kaip, ypatingai šiuo metu, svarbu gebėti planuoti savo laiką bei laikytis dienos rėžimo. Turiningai praleidome dvi su puse valandos, numatėme tolimesnes veiklas ir būsimą bendradarbiavimą. Širdingai dėkojame Lietuvos moksleivių sąjungos (LMS) nariams už iniciatyvumą, aiškumą, motyvaciją ir nuolatinę pagalbą.

2021 m. sausio 21 d. Riešės gimnazijos Bukiškio skyriaus progimnazijos mokinių savivalda dalyvavo „Swedbank“ iniciatyva surengtoje didžiausioje nuotolinėje pamokoje „Mokonomika“. Svarbu paminėti, kad „Mokonomikos“ pamoka prisideda prie UNICEF ir UNESCO rengiamos „Didžiausios pamokos pasaulyje“, kurios tikslas kurti inovatyvias švietimo priemones, įgyvendinant Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus. Pamokos metu klausėme daugiau nei 20 mokytojų, ekspertų ir gerai pažįstamų žmonių, kurie pasakojo apie kūrybą, tvarumą, finansinį raštingumą, ekonomiką, pilietiškumą ir dar daugiau! Sužinojome, kaip susidraugauti su pinigus nešančiais aitvarais, klausėme apie ateities profesijas, maisto (ne)švaistymą ir savanorystę. Pamoka neprailgo, pasisėmėme daug naudingos informacijos ir linksmai bei turiningai praleidome tris valandas.

Integruota literatūros ir etnokultūros pamoka Tradicijų saugojimas – garbinga Lietuvos istorija. 2021 m. sausio 15 d. Riešės gimnazijos Bukiškio skyriaus progimnazijos 7A klasės mokiniai ZOOM aplinkoje dalyvavo integruotoje etnokultūros ir literatūros pamokoje, kurią vedė Širvintų kultūros centro etninės kultūros specialistė Laimutė Bikulčienė. Pamokoje siekta pažinti ir vertinti savo tautos kultūrą, tradicijas, papročius bei suprasti jų gyvybingumą. Integruotoje pamokoje mokiniai suvokė, kas yra etninė kultūra, kuo svarbi tautosaka ir jos puoselėjimas. Pamokos viešnia Laimutė Bikulčienė papasakojo apie lietuvių tradicijas, papročius, apeigas ir jose naudojamus simbolius. Etninės kultūros specialistė kalbėjo apie kalendorinį ratą ir svarbiausias minimas datas laukiant pavasario. Klausydamiesi Laimutės Bikulčienės pasakojimo ir dalyvaudami diskusijose, septintokai įsitikino, kad etninės kultūros dėka lietuvių tauta yra savita, įdomi, išskirtinė ir patraukli. Mokiniai gražiais žodžiais atsiliepė apie integruotą pamoką, džiaugėsi kiek kitokia jos forma ir dalijosi naujais atradimais, kuriuos išgirdo. Lietuvių kalbos mokytoja Odeta Bagdžiūnė

Apgintai Laisvei – 30! „Atmintis gyva, nes liudija“ Sausio 13 d. – Laisvės gynėjų diena. 1991 m. lietuviai pasipriešino Sovietų Sąjungai, bandžiusiai jėga paimti Vilniaus televizijos bokštą, Radijo ir televizijos komiteto pastatą, Parlamentą bei kitus, valstybiniam perversmui reikšmingus objektus. Prie Vilniaus televizijos bokšto tą naktį buvo sužeista daugiau kaip 600 žmonių, žuvo 14. Televizijos bokštas buvo užimtas, tačiau planų pulti žmonių saugomą Parlamentą kariškiai atsisakė.Nors užgrobti kai kuriuos objektus ir pavyko, bet pagrindiniai operacijos tikslai nebuvo pasiekti ir gana greitai sovietų armijai teko iš užimtų objektų pasitraukti. Šiandien minėjome 30-ąsias Laisvės gynėjų dienos metines. Prisiminėme kraupius sausio 13-osios nakties įvykius ir tylos minute pagerbėme žuvusius Lietuvos gynėjus. Savo prisiminimais ir išgyvenimais dalijosi tėveliai. Girdėjome Gražinos Skinderytės, Sigito Rimkevičiaus, Akvilės Ražauskienės ir Andriaus Podvaiskio istorijas. Pamatėme užfiksuotus ir išsaugotus to laiko vaizdus nuotraukose. Širdingai dėkojame visiems dalyvavusiems mokiniams, mokytojams ir mokinių tėveliams. Branginkite Laisvę, nes tai didžiausia vertybė, kurią prieš trisdešimt metų išsikovojo Lietuvos gynėjai! Lietuvių kalbos mokytoja Odeta Bagdžiūnė

 

2021 m. sausio 11 d. Riešės gimnazijos Bukiškio skyriaus progimnazijos mokinių savivalda dalyvavo nuotoliniame susitikime Zoom platformoje su Lietuvos moksleivių sąjungos (LMS) atstove Tautginte Beinoraite, kuri koordinuoja Bukiškio progimnazijos mokinių savivaldą. Šio susitikimo metu aptarėme veiklas, vykdytas pirmąjį pusmetį, nuotolinio mokymosi ypatumus, diskutavome apie moksleivių užimtumą, tarpusavio komunikaciją, motyvaciją ir esamą mikroklimatą. Dėkojame Tautgintei už skirtą dėmesį, gražius žodžius ir paskatinimą. Mokinių savivaldos kuratorė Odeta Bagdžiūnė

Kūrybiškumas – galia, atverianti visas duris į pasaulio pažinimą. Riešės gimnazijos Bukiškio skyriaus progimnazijos mokinių savivalda prieš Kalėdas paskelbė konkursą „Kalėdinio sveikinimo kūrimas“. Norime nuoširdžiai padėkoti visoms klasėms, kurios sukūrė ir atsiuntė Kalėdinius sveikinimus. Komisija, atsižvelgusi į originalumą, gyvo žodžio svarbą ir perteiktą nuoširdumą, išrinko kūrybiškiausius sveikinimus. Pirma vieta atiteko 3a klasei, antrą vietą pelnė 4a klasė ir trečiąją vietą laimėjo 7a klasės mokiniai. Šių klasių auklėtojoms ir mokiniams įteikti diplomai. Vertinimo komisiją sudarė: dailės mokytojas Mantas Kniubas, informacinių technologijų mokytojas Rolandas Jasiulionis ir muzikos mokytoja Lina Gubanovienė. Sukurtus mokinių Kalėdinius sveikinimus galite peržiūrėti Bukiškio progimnazijos mokinių savivaldos Facebook'o paskyroje „Bukiškio progimnazijos MT“. Mokinių savivaldos kuratorė Odeta Bagdžiūnė