2022 m.  sausio 13-ąją skaičiuojame 31-erius metus, kai Lietuvos žmonės drąsiai stojo kovoti už laisvę. Kiekvieną kartą, prisimenant tos kraupios nakties įvykius, ne vienam suspaudžia širdį. Dvasios stiprybės ir nenugalimo ryžto kupini beginkliai žmonės stojo prieš sovietų agresoriaus tankus ir automatus. Žuvo 14 Lietuvos laisvės gynėjų, šimtai jų buvo sužeisti. Tad šiandien Riešės gimnazijos Bukiškio progimnazijos skyriuje minėjimą pradėjome tylos minute pagerbdami tų didvyrių atminimą. Languose degant žvakių liepsnelėms vaikų lūpomis skambėjo poezijos žodžiai. Žiūrėdami dokumentinį filmą detaliai ir vaizdingai įsijautėme į 1991 m. sausio 13-osios nakties įvykius, o mokinių iškabinta paroda dar kartą paliudijo, kokia svarbi laisvė, drąsa ir pasiaukojimas dėl Lietuvos Nepriklausomybės. O jaunųjų žurnalistų redakcijos atstovai viską apibendrino ir įtvirtino dalyvaudami nuotoliniame susitikime su amerikiečių žurnaliste ir JAV Kolumbijos universiteto dėstytoja Ann Cooper, kuri taip pat tą naktį dalyvavo Lietuvos įvykių sūkuryje ir pasidalino su moksleiviais išgyventa patirtimi.