Įstaiga: Bukiškio progimnazija.
Pareigybė: pagalbinis darbininkas.
 
Ieškome atsakingo, kruopštaus pagalbinio darbininko.
 
Reikalavimai darbuotojui:
 - gebėjimas atlikti mokyklos pastato bei teritorijos tvarkymo darbus;
 - savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbus.

Yra galimybė dirbti papildomu darbo krūviu, t.y. kiemsargio darbą (0,25 et.).
Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

- asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

Pretendentai bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui. Dokumentai priimami nuo atrankos paskelbimo dienos iki 2022 m. rugpjūčio 31 d. Dokumentai pateikiami elektroniniu paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. (nuoroda: dėl pagalbinio darbininko).
Adresas: Mokyklos g. 1, Bukiškis, Vilniaus raj.
Atlyginimas (bruto):
Darbo užmokestis 730 eur. (neatskaičius mokesčių)
Skelbimo publikavimo data:
2022-08-11
Skelbimo galiojimo data:
2022-08-31
Kontaktinė informacija:

Bukiškio progimnazija, tel.: +37065587986

Įstaiga:
Riešės gimnazija (Bukiškio progimnazijos skyrius).

Skelbimo įvadas:
Riešės gimnazija (Bukiškio progimnazijos skyrius) skelbia atranką pradinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti nuo 2022-09-01 d.

Pareigybė:
Pradinio ugdymo mokytojas

Pareigų statusas:
Darbuotojas, dirbantis pagal neterminuotą darbo sutartį.

Siūlome:
-  neterminuotą darbo sutartį (1 etatu);
-  kūrybiškumą ir lyderystę skatinančią aplinką;
 - profesinės kvalifikacijos kėlimo kursus Lietuvoje ir ES šalyse;
-  lankstų darbo grafiką mokinių atostogų metu;
-  visas socialines garantijas.
Mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
-    turėti aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų)
išsilavinimą;
-    būti įgijęs pedagogo kvalifikaciją;
-    būti baigęs pradinio ugdymo mokytojų rengimo programą;
-    mokytojas, baigęs studijas ne lietuvių kalba, privalo gerai mokėti lietuvių kalbą. Jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus ir turėti atitinkamą valstybinės kalbos kategoriją patvirtinantį pažymėjimą;
-    turėti skaitmeninio raštingumo kompetencijas visose penkiose srityse (informacijos valdymas, komunikavimas, turinio kūrimas, saugumas, skaitmeninio raštingumo problem sprendimas) pagal Reikalavimų pedagoginių darbuotojų skaitmeninio raštingumo programoms aprašą, kurį tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras;
-    atitikti kitus reikalavimus, nustatytus Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše;
-    būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.
Pretendentų prašome pateikti šiuos dokumentus:
-  prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
-  išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
-  Gyvenimo aprašymą (CV);
 - rekomendacijas ir/ar motyvacinį laiškas (neprivalomi).

Adresas:
Mokyklos g. 1, Bukiškis, LT- 14182 Vilniaus raj.
Darbo užmokestis (bruto):
nuo 1446 Eur. neatskaičius mokesčių (vieno etato). Darbo užmokestis priklauso nuo asmens pedagoginio darbo stažo ir kvalifikacinės kategorijos

Skelbimo publikavimo data:
2022-08-10 d.

Skelbimo galiojimo data:
2022-08-31 d.

Kontaktinė informacija:
-    dokumentus prašome siųsti elektroniniu paštu  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  ;
-    kilus klausimams kviečiame skambinti telefonu: +370 655 87986;
Į atranką bus pakviesti tik atrinkti pretendentai.

RIEŠĖS GIMNAZIJA SKELBIA ATRANKĄ KARJEROS SPECIALISTO PAREIGOMS UŽIMTI
SIŪLOME:

-    1,00 et. pareigas pagal neterminuotą darbo sutartį;
-    kūrybiškumą ir lyderystę skatinančią aplinką;
-    profesinės kvalifikacijos kėlimo kursus Lietuvoje ir ES šalyse;
-    lankstų darbo grafiką;
-    visas socialines garantijas;
-    darbo užmokestį nuo 923 - 1.610 € neatskaičius mokesčių.

REIKALAVIMAI :

- turėti ne žemesnį kaip Lietuvos kvalifikacijų sandaros VI lygio kvalifikacinį laipsnį arba lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;
- gebėti naudotis įvairiomis karjeros valdymo informacinėmis sistemomis ir šiuolaikinėmis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis ir elektroninėmis priemonėmis, susijusiomis su karjeros valdymo paslaugų teikimu, bei parinkti tinkamas informacines priemones ir šaltinius pagal paslaugos gavėjo poreikius;
-  dirbti komandoje bei konstruktyviai spręsti problemas;
- bendradarbiauti su mokiniais, jų tėvais (globėjais/rūpintojais), mokytojais ir socialiniais partneriais;
-  mokėti B lygiu bent vieną iš pagrindinių ES kalbų (anglų, vokiečių arba prancūzų);
- turėti motyvaciją mokytis, dalyvauti tarptautiniuose projektuose, bendradarbiauti su kolegijomis, universitetais bei kitomis profesinės veiklos įstaigomis.

DOKUMENTAI, KURIUOS PATEIKIA PRETENDENTAI:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
3. Kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas.
4. Gyvenimo aprašymą (Europass).
5. Motyvacinį laišką.
6. Pašymą apie turimą karjeros specialisto darbo stažą (privaloma jei tokį stažą turite)
7. Rekomedacijas (neprivaloma).

KONTAKTINĖ INFORMACIJA:

Dokumentus kviečiame pateikti epaštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. su nuoroda KARJEROS SPECIALITAS.
Pretendentai bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui 2022 m. rugpjūčio 25 d., adresu:

Riešės gimnazija, Beržų g. 2A, Riešė, LT-14266 Vilniaus raj.

Skelbimo publikavimo data: 2022-08-08
Skelbimo galiojimo data: 2022-08-22

Įstaiga:
Riešės gimnazija

Skelbimo įvadas:
Riešės gimnazija skelbia atranką ekonomikos ir verslumo mokytojo pareigoms užimti nuo 2022-09-01
Pareigybė:
Ekonomikos ir verslumo mokytojas

Pareigų statusas:
Darbuotojas, dirbantis pagal terminuotą darbo sutartį.

Siūlome:
-  terminuotą darbo sutartį (6 val.);
-  kūrybiškumą ir lyderystę skatinančią aplinką;
-  profesinės kvalifikacijos kėlimo kursus Lietuvoje ir ES šalyse;
-  lankstų darbo grafiką;
-  galimybę dalyvauti tarptautiniuose projektuose.

Reikalavimai:
1. turėti aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą;
2. būti įgijęs pedagogo kvalifikaciją/ekonomikos ir verslumo mokytojo kvalifikaciją;
3. būti baigęs studijų programą, kuri nurodyta Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymo ,,Dėl reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo‘‘ 2014 m. rugpjūčio 29 d. Nr. V-774 ,,Reikalavimai mokytojų, nurodytų reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo 11.1 punkte, dalykiniam pasirengimui‘‘;
4. mokėti lietuvių kalbą (turėti trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją);
5. atitikti kitus reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo pakeitimo Įstatymo 2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-1281 48 straipsnio ,,Teisė dirbti mokytoju‘‘ ir Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymo ,,Dėl reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo‘‘ 2014 m. rugpjūčio 29 d. Nr. V-774 reglamentuojamus reikalavimus;
6. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme;
7. išmanyti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, mokyklos nuostatus, mokyklos darbo tvarkos taisykles, kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokinių ugdymą ir mokytojo darbą.

Pretendentų prašome pateikti šiuos dokumentus:
-  prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
-  išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
-  Gyvenimo aprašymą (CV);
 - rekomendacijas ir/ar motyvacinį laiškas (neprivalomi).

Adresas:
Beržų g. 2A, Riešė, LT-14266 Vilniaus raj.

Atlyginimas (bruto):
Nuo 260 Eur. neatskaičius mokesčių (vieno etato). Atlyginimas priklauso nuo asmens pedagoginio darbo stažo ir kvalifikacinės kategorijos

Skelbimo publikavimo data:
2022-07-07

Skelbimo galiojimo data:
2022-08-15

Kontaktinė informacija:
-    dokumentus prašome siųsti elektroniniu paštu  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ;
-    kilus klausimams kreiptis telefonu: +370-645-95394.
Į konkursą bus pakviesti tik atrinkti pretendentai.

Įstaiga:
Riešės gimnazija

Skelbimo įvadas:
Riešės gimnazija skelbia atranką Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo pareigoms užimti nuo 2022-09-01.
Pareigybė:
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas

Pareigų statusas:
Darbuotojas, dirbantis pagal neterminuotą darbo sutartį.

Siūlome:
-  neterminuotą darbo sutartį ( 1 etatu);
-  kūrybiškumą ir lyderystę skatinančią aplinką;
-  profesinės kvalifikacijos kėlimo kursus Lietuvoje ir ES šalyse;
-  lankstų darbo grafiką;
-  galimybę dalyvauti tarptautiniuose projektuose.

Reikalavimai:
1. turėti aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą;
2. būti įgijęs pedagogo kvalifikaciją/ lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo kvalifikaciją;
3. būti baigęs studijų programą, kuri nurodyta Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymo ,,Dėl reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo‘‘ 2014 m. rugpjūčio 29 d. Nr. V-774 ,,Reikalavimai mokytojų, nurodytų reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo 11.1 punkte, dalykiniam pasirengimui‘‘;
4. mokėti lietuvių kalbą (turėti trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją);
5. atitikti kitus reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo pakeitimo Įstatymo 2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-1281 48 straipsnio ,,Teisė dirbti mokytoju‘‘ ir Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymo ,,Dėl reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo‘‘ 2014 m. rugpjūčio 29 d. Nr. V-774 reglamentuojamus reikalavimus;
6. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme;
7. išmanyti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, mokyklos nuostatus, mokyklos darbo tvarkos taisykles, kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokinių ugdymą ir mokytojo darbą.

Pretendentų prašome pateikti šiuos dokumentus:
-  prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
-  išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
-  Gyvenimo aprašymą (CV);
 - rekomendacijas ir/ar motyvacinį laiškas (neprivalomi).

Adresas:
Beržų g. 2A, Riešė, LT-14266 Vilniaus raj.

Atlyginimas (bruto):
Nuo 1500 Eur. neatskaičius mokesčių (vieno etato). Atlyginimas priklauso nuo asmens pedagoginio darbo stažo ir kvalifikacinės kategorijos

Skelbimo publikavimo data:
2022-07-07

Skelbimo galiojimo data:
2022-08-15

Kontaktinė informacija:
-    dokumentus prašome siųsti elektroniniu paštu  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ;
-    kilus klausimams kreiptis telefonu: +370-645-95394.
Į konkursą bus pakviesti tik atrinkti pretendentai.

Įstaiga:
Riešės gimnazija

Skelbimo įvadas:
Riešės gimnazija skelbia atranką matematikos mokytojo pareigoms užimti nuo 2022-09-01.

Pareigybė:
Matematikos mokytojas

Pareigų statusas:
Darbuotojas, dirbantis pagal neterminuotą darbo sutartį.

Siūlome:
-  neterminuotą darbo sutartį ( 1 etatu);
-  kūrybiškumą ir lyderystę skatinančią aplinką;
-  profesinės kvalifikacijos kėlimo kursus Lietuvoje ir ES šalyse;
-  lankstų darbo grafiką;
-  galimybę dalyvauti tarptautiniuose projektuose.

Reikalavimai:
1. turėti aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą;
2. būti įgijęs pedagogo kvalifikaciją/ matematikos mokytojo kvalifikaciją;
3. būti baigęs studijų programą, kuri nurodyta Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymo ,,Dėl reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo‘‘ 2014 m. rugpjūčio 29 d. Nr. V-774 ,,Reikalavimai mokytojų, nurodytų reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo 11.1 punkte, dalykiniam pasirengimui‘‘;
4. mokėti lietuvių kalbą (turėti trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją);
5. atitikti kitus reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo pakeitimo Įstatymo 2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-1281 48 straipsnio ,,Teisė dirbti mokytoju‘‘ ir Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymo ,,Dėl reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo‘‘ 2014 m. rugpjūčio 29 d. Nr. V-774 reglamentuojamus reikalavimus;
6. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme;
7. išmanyti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, mokyklos nuostatus, mokyklos darbo tvarkos taisykles, kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokinių ugdymą ir mokytojo darbą.

Pretendentų prašome pateikti šiuos dokumentus:
-  prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
-  išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
-  Gyvenimo aprašymą (CV);
 - rekomendacijas ir/ar motyvacinį laiškas (neprivalomi).

Adresas:
Beržų g. 2A, Riešė, LT-14266 Vilniaus raj.

Atlyginimas (bruto):
Nuo 1500 Eur. neatskaičius mokesčių (vieno etato). Atlyginimas priklauso nuo asmens pedagoginio darbo stažo ir kvalifikacinės kategorijos

Skelbimo publikavimo data:
2022-07-07

Skelbimo galiojimo data:
2022-08-15

Kontaktinė informacija:
-    dokumentus prašome siųsti elektroniniu paštu  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ;
-    kilus klausimams kreiptis telefonu: +370-645-95394.
Į konkursą bus pakviesti tik atrinkti pretendentai.

Įstaiga:
Riešės gimnazija

Skelbimo įvadas:
Riešės gimnazija skelbia atranką specialiojo pedagogo  pareigoms užimti nuo 2022-09-01.
Pareigybė:
Specialusis pedagogas

Pareigų statusas:
Darbuotojas, dirbantis pagal neterminuotą darbo sutartį.

Siūlome:
-  neterminuotą darbo sutartį (1 etatu) ir galimybę dirbti padidintu darbo krūviu;
-  kūrybiškumą ir lyderystę skatinančią aplinką;
-  profesinės kvalifikacijos kėlimo kursus Lietuvoje ir ES šalyse;
-  lankstų darbo grafiką;
-  galimybę dalyvauti tarptautiniuose projektuose.

Reikalavimai:
1.    Aukštasis išsilavinimas ir specialiojo pedagogo kvalifikacija. Logopedo kvalifikacija būtų privalumas.
2.    Skaitmeninio raštingumo gebėjimai - informacijos valdymas, komunikavimas, skaitmeninio turinio kūrimas, saugumas, skaitmeninis mokymas ir mokymasis, skaitmeninio raštingumo problemų sprendimas, atitinkantis Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms aprašą.
3.    Išmanyti individualių programų rengimo principus bei pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo bendrųjų, specialiųjų programų ir išsilavinimo standartus, bendruosius ugdymo planus.
4.    Išmanyti pedagoginio vertinimo metodikas, gebėti atlikti pedagoginį mokinių vertinimą, nustatyti jų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei specialiuosius ugdymosi poreikius, įvertinti pažangą.
5.    Išmanyti specialiųjų poreikių mokinių ugdymo metodus, gebėti juos taikyti padedant specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti mokomąją medžiagą ir lavinant jų sutrikusias funkcijas.
6.    Gebėti bendrauti su specialiųjų poreikių mokiniais ir bendradarbiauti su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais.
Prašome pateikti šiuos dokumentus :
-  prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
-  išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
-  Gyvenimo aprašymą (CV).

Adresas:
Beržų g. 2A, Riešė, LT-14266 Vilniaus raj.

Atlyginimas (bruto):
Nuo 1735 Eur. neatskaičius mokesčių (vieno etato). Atlyginimas priklauso nuo asmens pedagoginio darbo stažo ir kvalifikacinės kategorijos

Skelbimo publikavimo data:
2022-07-07

Skelbimo galiojimo data:
2022-08-15

Kontaktinė informacija:
-    dokumentus prašome siųsti elektroniniu paštu  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ;
-    kilus klausimams kreiptis telefonu: +370-645-95394.
Į konkursą bus pakviesti tik atrinkti pretendentai.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija skelbia konkursą Bukiškio progimnazijos direktoriaus pareigoms eiti.

Pretendentų atrankos posėdis vyks 2022 m. spalio 13 d.

Išsami informacija apie konkursą paskelbta 2022 m. liepos 20 d. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainėje.

Svetainės nuoroda:  https://smsm.lrv.lt/lt/smsm-konkursai/konkursai-i-ministerijos-reguliavimo-sriciai-priskirtu-istaigu-vadovu-pareigas

Įstaiga:
Riešės gimnazija

Skelbimo įvadas:
Riešės gimnazija skelbia atranką logopedo pareigoms užimti nuo 2022-09-01.
Pareigybė:
Logopedas

Pareigų statusas:
Darbuotojas, dirbantis pagal neterminuotą darbo sutartį.

Siūlome:
-  neterminuotą darbo sutartį (1 etatą) ir galimybę dirbti papildomu krūviu;
-  kūrybiškumą ir lyderystę skatinančią aplinką;
-  profesinės kvalifikacijos kėlimo kursus Lietuvoje ir ES šalyse;
-  lankstų darbo grafiką;
-  galimybę dalyvauti tarptautiniuose projektuose.

Reikalavimai:
1.    Aukštasis išsilavinimas ir logopedo kvalifikacija. Specialiojo pedagogo kvalifikacija būtų privalumas.
2.    Skaitmeninio raštingumo gebėjimai - informacijos valdymas, komunikavimas, skaitmeninio turinio kūrimas, saugumas, skaitmeninis mokymas ir mokymasis, skaitmeninio raštingumo problemų sprendimas, atitinkantis Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms aprašą.
3.    Išmanyti individualių programų rengimo principus bei pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo bendrųjų, specialiųjų programų ir išsilavinimo standartus, bendruosius ugdymo planus.
4.    Išmanyti pedagoginio vertinimo metodikas, gebėti atlikti pedagoginį mokinių vertinimą, nustatyti jų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei specialiuosius ugdymosi poreikius, įvertinti pažangą.
5.    Išmanyti specialiųjų poreikių mokinių ugdymo metodus, gebėti juos taikyti padedant specialiųjų poreikių mokiniams lavinant jų sutrikusias funkcijas.
6.    Gebėti bendrauti mokiniais ir bendradarbiauti su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais.
Prašome pateikti šiuos dokumentus :
-  prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
-  išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
-  Gyvenimo aprašymą (CV).

Adresas:
Beržų g. 2A, Riešė, LT-14266 Vilniaus raj.

Atlyginimas (bruto):
nuo 1735 Eur. neatskaičius mokesčių (vieno etato). Atlyginimas priklauso nuo asmens pedagoginio darbo stažo ir kvalifikacinės kategorijos

Skelbimo publikavimo data:
2022-07-07

Skelbimo galiojimo data:
2022-08-15

Kontaktinė informacija:
-    dokumentus siųsti elektroniniu paštu direktorius@riesesgimnazija.l;
-    kilus klausimams kviečiame kreiptis telefonu: +370-645-95394
Į konkursą bus pakviesti atrinkti pretendentai