2019 m. liepos 10 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė pasirašys 2020 metų Nacionalinę kolektyvinę sutartį su nacionalinėmis profesinių sąjungų organizacijomis, tarp kurių yra ir profesinė sąjunga "Sandrauga". Kviečiame susipažinti su sutarties projektu. Sutartis galios tik tiems profesinės sąjungos nariams, kurie įstos į profesinės sąjungos narius iki sutarties pasirašymo. Norinčius tapti profesinės sąjungos "Sandrauga" nariais ir pasinaudoti Nacionalinės kolektyvinės sutarties garantijomis, kviečiame kreiptis į profesinės sąjungos "Sandrauga" pirmininkę  arba pirmininkės pavaduotoją Alvydą Klečkauską tel. 8 671 92583

2020 METŲ NACIONALINĖ KOLEKTYVINĖ SUTARTIS

Lietuvos profesinės sąjungos "Sandrauga", Lietuvos profesinės sąjungos "Sandrauga" Riešės gimnazijos padalinio ir Riešės gimnazijos kolektyvinė sutartis (2022 m.)

Pirmininkė

tel.

Pavaduotojas Alvydas Klečkauskas

tel. 8 671 92583

Lietuvos Profesinė Sąjunga „Sandrauga“

Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“ – daugiau nei dvidešimt metų veikianti, profesionali nacionalinė profesinė sąjunga, ginanti ir atstovaujanti dirbančiųjų interesus bei teises.
Lietuvos profesinė sąjunga ,,Sandrauga“ yra viena iš trijų didžiausių profesinių sąjungų Lietuvoje, kuri atitinka Nacionalinės profesinės sąjungos reikalavimus bei statusą. Profesinės sąjungos „Sandrauga“ atstovai dirba ir atstovauja dirbančiuosius Lietuvos Respublikos Trišalėje Taryboje. LPS ,,Sandrauga“ yra pasirašiusi Nacionalinę Švietimo ir mokslo šakos Kolektyvinę sutartį.
LPS ,,Sandrauga“ neskirsto toje pačioje organizacijoje dirbančiųjų žmonių į profesines  šakas ar kastas, tačiau vienija visus narius dėl bendro intereso: darbo užmokesčio, saugių bei sveikų darbo sąlygų, socialinių bei ekonominių aspektų ir kt..
Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“ kvalifikuoti teisininkai bei kiti kompetenciją turintys specialistai rengia Kolektyvines sutartis, organizuoja įvairias sveikatingumo priemones, profesinės sąjungos „Sandrauga“ nariams nelaimės atveju skiria paramą bei materialinę pagalbą.
Kiekvieną ketvirtadienį teikiame nemokamas teisines konsultacijas ne tik profesinės sąjungos „Sandrauga“ nariams, bet ir jų artimiesiems. Apie savo veiklą, kiek yra įmanoma pagal Asmens duomenų įstatymą, informuojame socialiniuose tinkluose Facebooke bei oficialiame „Sandraugos“ puslapyje.
Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“ veikla remiasi Europos šalių praktika. Profesinė sąjunga ,,Sandrauga“ yra tarptautinės organizacijos CESI (angl. European Confederation of Independent Trade Unions) narė.

Esame įsitikinę, kad Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“ – tai tas pats, kas Jūsų draudimas!