2019 m. liepos 10 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė pasirašys 2020 metų Nacionalinę kolektyvinę sutartį su nacionalinėmis profesinių sąjungų organizacijomis, tarp kurių yra ir profesinė sąjunga "Sandrauga". Kviečiame susipažinti su sutarties projektu. Sutartis galios tik tiems profesinės sąjungos nariams, kurie įstos į profesinės sąjungos narius iki sutarties pasirašymo. Norinčius tapti profesinės sąjungos "Sandrauga" nariais ir pasinaudoti Nacionalinės kolektyvinės sutarties garantijomis, kviečiame kreiptis į profesinės sąjungos "Sandrauga" pirmininkę Virginiją Balčiuvienę tel. 8 671 92584 arba pirmininkės pavaduotoją Alvydą Klečkauską tel. 8 671 92583

2020 METŲ NACIONALINĖ KOLEKTYVINĖ SUTARTIS