Gerb. Tėveliai,

dėkojame Jums už Riešės gimnazijai skirtus 2 proc. GPM.
2017 metais surinkta 9710,40 Eur. Lėšos paskirstytos pagal mokinių (ugdytinių) skaičių gimnazijoje ir skyriuose: Avižienių ikimokyklinio ugdymo skyrius (44 ugdytiniai) – 347,63 Eur., Bukiškio progimnazijos skyrius (170 ugdytinių ir mokinių) – 1342,95 Eur., Riešės gimnazija (1015 ugdytinių ir mokinių) – 8019,82 Eur.
Už  surinktas lėšas 2017-2018 m. m. Avižienių ikimokyklinio ugdymo skyriui planuojama pirkti edukacines priemones, Bukiškio progimnazijos skyriaus mokiniams nupirkta 48 spintelės,  Riešės gimnazijos  mokiniams nupirkta 259 spintelės.
Už kitais metais gautas lėšas planuojame tęsti spintelių pirkimą Riešės gimnazijos mokiniams ir Bukiškio progimnazijos skyriaus priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniams. Avižienių ikimokyklinio ugdymo skyriui skirtas lėšas planuojama panaudoti edukacinių erdvių turtinimui.

Prašome Jus pagal galimybę ir 2018 metais skirti lėšas iš 2 proc. GPM  Riešės gimnazijai.

Pagarbiai
administracija

Įmonės kodas 195004583
Riešės gimnazija
Beržų g. 2a,
Riešės k., Vilniaus r.

Informaciją apie 2 proc. GPM galima rasti adresu: https://www.vmi.lt