2019 – 12 – 19 Riešės gimnazijos 6 – IV kl. mokiniai su bibliotekos darbuotojomis aplankė prieglaudą SOS GYVŪNAI . Vykome ne tuščiomis: gimnazijos bendruomenė gausiai suaukojo įvairių, taip reikalingų produktų, gyvūnams. Šie, tarsi nujausdami tai, pasitiko mus ne tik lodami, bet ir vizgindami uodegas bei smagiai šokinėdami.  Tokioje vietoje atsidūrus jausmai užplūsta dviprasmiški – ir liūdna, skaudu matant paliktus, išmestus augintinius, ir graudžiai gera suvokiant, jog yra žmonių, savo gyvenimą pašventusių PADĖTI. Tą turėtume išmokti visi.
Buvo smagu žaisti su šunimis, o kartu labai liūdna, kad jie be šeimų. Domilė, 6a.
Kai kurie šunys išsiskyrė labiausiai – sužaloti ir sergantys. Kai juos pamačiau, užplūdo keisti jausmai, pagailo vargšų gyvūnų. Norėjosi juos visus tuojau pat pasiimti namo. Hubertas, 7a.
Myliu šunis! Džiaugiuosi, kad kažkiek prisidėjome prie jų išlaikymo ir priežiūros. Ugnė, IIIa.
Labai skaudu skaityti kai kurių šunų istorijas. Vieni jų - kur nors rasti, tačiau kiti -  paimti iš šeimų todėl, kad ten buvo skriaudžiami. Evelina, Ia.
Šiame pasaulyje turime tikrai daug, tačiau kartais pamirštame dalintis. Atvažiavusi į prieglaudą supratau, kiek daug žmonių vis dar nevertina nuoširdžios meilės, kurią jiems suteikia gyvūnai. Šis apsilankymas prieglaudoje pažadino manyje norą dalintis ir užjausti tuos, kurie šiame pasaulyje viską atiduotų už šiltus, mylinčius namus. Kamilė, Ia.
Vienu metu ir liūdna, ir linksma. Liūdna, nes kai kurie gyvūnai ten gyvena ilgai, taip ir nepajausdami, kas  yra tikro šeimininko šiluma ir meilė. Linksma, nes jie ten prižiūrimi ir jais rūpinasi, kiek tik gali. Luknė, 7b.
Gaila, kad kai kurie gyvūnai prieglaudoje gyvena jau 10 metų... Vladimiras, IVa.
Manau, kad kiekvienam prieglaudoje esančiam gyvūnui turi būti suteiktas antras šansas. Paulina, 8a.
Dėkojame visiems aukojusiems, vykusiems kartu, maitinusiems, glosčiusiems, suteikusiems džiaugsmo ir šilumos gyvūnėliams.