Pirmosios pamokos metu bibliotekos languose švietė uždegtos žvakutės – kaip negęstantis pasididžiavimo ir dėkingumo ženklas laisvės gynėjams. 5 d klasės mokiniams pamoka prasidėjo tylos minute – taip pagerbiant žuvusiuosius. Vėliau buvo rodomos  dokumentinio filmo „Sausio-13osios kronikos“  ištraukos.  Vyko pokalbis apie šios dienos svarbą mums.