Menu Close

1,2% Parama

Brangūs Riešės gimnazijos bendruomenės nariai!
Riešės gimnazijai – daugiau nei 30 metų! Esame ir būsime tol – kol Riešės bendruomenei bus svarbūs vaikai, jų ugdymas ir švietimas.

Kiekvienas 1,2 proc. indėlis mums yra brangus ir vertingas, nes visi pinigai sugrįžta Jūsų vaikams.

Jei turite apmokestinamų pajamų, tuomet, šiais metais galite paskirti dalį savo praėjusiais kalendoriniais metais sumokėto pajamų mokesčio Riešės gimnazijos mokinių labdaros ir paramos fondui (įm. kodas: 306294355). Turinčioms teisę gauti paramą organizacijoms galima skirti iki 1,2 proc. minėto mokesčio, tačiau nenurodžius, kam norite skirti šiuos 1,2 proc., juos paskirstys valstybė.

Prisijungę prie elektroninės deklaravimo sistemos (EDS), užpildykite FRO512 v.5 formą.

Rekvizitai:
Riešės gimnazijos mokinių labdaros ir paramos fondas
kodas: 306294355

2022 m. rugsėjo 1  d. skaidymo būdu reorganizavus Riešės gimnaziją, buvo pakeistas įmonės kodas bei panaikintas Riešės gimnazijos labdaros paramos gavėjo statusas.

Nuo 2025 m. sausio 1 d. įsigaliosiantis Labdaros paromos įstatymas nustato, kad paramos dalyko − iki 1,2 procento pajamų mokesčio dalį atitinkančių lėšų gavėjais laikytini tik šie juridiniai asmenys −nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos NVOPĮ3 . 
NVOPĮ 2 straipsnio 3 dalyje nevyriausybinė organizacija apibrėžiama kaip „nuo valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų valdymo nepriklausomas savanoriškumo pagrindais įsteigtas visuomenės ar jos grupės naudai veikiantis viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas nėra siekti politinės valdžios arba įgyvendinti vien tik religinius tikslus.

Daugiau informacijos čia. 

2023 m. kovo 13 d. Riešės gimnazijos tarybos sprendimu įsteigtas Riešės gimnazijos mokinių labdaros ir paramos fondas.

Paramą ir iki 1,2 % GPM Riešės gimnazijai galima pervesti:

Riešės gimnazijos mokinių labdaros ir paramos fondui (Įmonės kodas: 306294355).

Surinktos lėšos bus panaudotos mokinių edukacinėms bei kūrybinėms veikloms, prevencinių programų įgyvendinimui (pvz. lytiškumo mokymams),  Riešės gimnazijos švenčių organizavimui, edukacinių aplinkų kūrimui ir t.t

2022 metų 1,2 % GMP išlaidų ataskaita

2021 m. likutis 2022-01-01 d.  36407,81 eur parama 1,2% GPM.

2022 m. gauta 8383,21 eur parama 1,2% GPM.

Iš viso:  44791,02 eur.

Išlaidos  Eurai
Triratukai, balansiniai dviratukai Avižienių ikimokyklinio ugdymo skyriui 769,58
Taurės, medaliai gimnazijos sporto važyboms 107,06
Pervesta Bukiškių progimnazijai   (1) reorganizuojant Riešės gimnaziją 9382,21
Mokytojo dienos organizavimo išlaidos Riešės gimnazijoje 405,00
ZOOM paskyros pirkimo išlaidos 169,28
Riešės gimnazijos Mokinių tarybos išvažiuojamieji komandos telkimo mokymai 1061,63
Riešės gimnazijos I – II gimn. klasių šventės organizacinės išaidos (krikštynos) 110,96
Riešės gimnazijos Mokinių tarybos išlaidos (lipdukų gamyba) 29,04
Banko sąskaitos mokesčiai 35,87
Iš viso: 12070,63

Lėšų likutis 2022-12-31 d.  32720,39 Eur

(1) Lėšos reorganizacijos metu padalintos pagal mokinių ir ugdytinių skaičių:

Bukiškio sk.    397 ugdyt.                 21,3 %       =   9382,21  Eur

Riešės gimnazija  1469 mok.             78,7 %      =   34665,73 Eur

2022-09-26 d. Riešės gimnazijos direktoriaus įsakymas Nr.V1-741

Ataskaitą parengė:   vyriausioji buhalterė Judita Spėčienė

 

 

 

Skip to content