Menu Close

Paslaugos karjerai

Karjeros specialistų tinklo vystymas

Projekto „Karjeros specialistų tinklo vystymas“ tikslas – užtikrinti profesinio orientavimo paslaugų teikimą įvairaus amžiaus mokiniams bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir kitose švietimo įstaigose.

Projekto metu numatoma vystyti karjeros specialistų tinklą ir užtikrinti karjeros konsultavimo paslaugų teikimą mokiniams. Projekto metu bus įdarbinti karjeros specialistai, teikiantys profesinio orientavimo paslaugas mokiniams bendrojo ugdymo mokyklose ar kitose švietimo įstaigose. Numatoma, kad 2023 m. pabaigoje švietimo įstaigose dirbs 380 karjeros specialistų. Profesinis orientavimas bus vykdomas teikiant ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas.

Projekto trukmė – 2022 m. rugsėjo 13 d. – 2023 m. gruodžio 31 d.
Projekto finansavimo suma – 9 998 172,97 Eur

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis.

Riešės gimnazijos Karjeros specialistė – Dainora Vaitmonė.

Daugiau apie Karjeros ugdymą Riešės gimnazijoje kviečiame skaityti čia.

Karjera – visą gyvenimą trunkanti asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seka.

Ugdymo karjerai tikslas – padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai bei mokymuisi visą gyvenimą.

Kviečiu registruotis į individualias konsultacijas el.p. darbo.pastas2020@gmail.com  arba žinute mano dienyne. Konsultacijos vyksta 2.10 kabinete darbo dienomis nuo 7.30 val. iki 13.50 val.

Gimnazijoje teikiamos šios ugdymo karjerai paslaugos:

  • ugdymas karjerai (integruotos pamokos, tiksliniai užsiėmimai, seminarai, ekskursijos ir kt.);
  • profesinis konsultavimas (individualios ir grupinės konsultacijos);
  • profesinis informavimas (informacijos apie karjeros galimybes rinkimo, analizės, sisteminimo ir teikimo procesas, susitikimai su specialistais, įvairių profesijų atstovais, išvykos į kitas švietimo įstaigas ir kt.).

Karjeros specialistė mokiniams teikia šias paslaugas:

  • padeda pažinti, įvertinti individualias savybes, galinčias turėti įtakos karjerai;
  • siekia išsiaiškinti mokinio profesinį kryptingumą, profesijos tinkamumą;
  • susipažindina su informacija apie aukštosiose mokyklose ir profesinio rengimo centruose vykdomas studijų ar mokymo programas, mokymo formas ir trukmę, priėmimo taisykles, mokymosi sąlygas;
  • sudaro individualų ugdymosi planą;
  • padeda rasti reikalingą informaciją profesinio informavimo leidiniuose, virtualioje erdvėje.

Pagrindiniai dokumentai:

  1. Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos APRAŠAS (patvirtintas LR švietimo ir mokslo ministro ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V- 1090/A1-314)
  2. Ugdymo karjerai PROGRAMA (patvirtinta LR švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15d. įsakymu Nr. V – 72)

Naudingos nuorodos:

http://www.mukis.lt/lt/pradzia.html

http://www.euroguidance.lt/

https://www.lmnsc.lt/

https://www.aikos.smm.lt/Puslapiai/Pradinis.aspx

https://lamabpo.lt/

 

 

 

 

Skip to content