Menu Close

Mokytojai bei švietimo pagalbos specialistai

ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ IR PEDAGOGŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.   Pavardė, vardas.                            Pareigos, kontaktai
1. Buividavičienė Renata Socialinė pedagogė

Telefonas: + 370 677 53995

Elektroninis paštas: info@riesesgimnazija.lt

Kuruoja 5-8 kl. ir I-IV kl. mokinius bei mokinius, turinčius SUP, socialinių-pilietinių valandų atlikimą, nemokamą maitinimą, pavėžėjimo mokykliniais autobusiukais paslaugos teikimą.

2. Kvietkauskienė Kristina Logopedė

Telefonas: (8 5) 2 469 879

Elektroninis paštas:  info@riesesgimnazija.lt

3. Navickaitė Inga Socialinė pedagogė

Telefonas: + 370 673 60013

Elektroninis paštas: socpedagoge.navickaite@gmail.com

Kuruoja 1-4 kl. mokinius, Gimnazijos prevencines programas.

4. Pinevičė Paulina Socialinė pedagogė

Telefonas: +370 673 25456
Elektroninis paštas: paulina.neformalus.svietimas@gmail.com

Atsakinga už Gimnazijos mokinių pavėžimo paslaugą.

5. Platovienė Teresa Specialioji pedagogė

Telefonas: +370 677 53944

Elektroninis paštas:  info@riesesgimnazija.lt

6. Vaitiekūnienė Asta Psichologė

Telefonas: +370 673 22074

Elektroninis paštas:  info@riesesgimnazija.lt

7. Vaitmonė Dainora Karjeros specialistė

Elektroninis paštas: darbo.pastas2020@gmail.com

8. Žaltauskienė Ovidija Psichologė

Telefonas: 868793205

Elektroninis paštas:  info@riesesgimnazija.lt

 

MOKYTOJŲ  SĄRAŠAS

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos

Mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio ugdymo programą

1. Ancugaj Rita Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
2. Ivanauskienė Audronė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
3. Karmonienė Jolanta Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
4. Kurovskaja Ala Mokytoja , dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
5. Stasiūnienė Jurgita Meninio ugdymo mokytoja metodininkė
6. Šimonėlienė Ligita Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
7. Zdanevičienė Jolanta Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
8. Žakevičienė Danguolė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

Mokytojai, dirbantys pagal priešmokyklinio ugdymo programą

1. Karklelytė Dovilė Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą
2. Kuralavičienė Laura Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą
3. Orechovienė Irena Mokytoja metodininkė, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą
4. Rutkauskienė Rūta Vyr. mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą

Pradinio ugdymo mokytojai

1. Muliarčikienė Laura 1A klasės vadovė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
2. Narkevičienė Agnė 1B klasės vadovė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
3. Urbietytė Raižienė Asta 1C klasės vadovė, pradinio ugdymo vyr. mokytoja
4. Ulevičienė Veronika 1D klasės vadovė, pradinio ugdymo vyr. mokytoja
5. Kasnauskytė Daiva 1E klasės vadovė, pradinio ugdymo vyr. mokytoja
6. Ivanauskienė Rima 2A klasės vadovė, pradinio ugdymo vyr. mokytoja
7. Puidokienė Daiva 2B klasės vadovė, pradinio ugdymo vyr. mokytoja
8. Karpavičienė Danguolė 2C klasės vadovė, pradinio ugdymo vyr. mokytoja
9. Pašakinskienė Erika 2D klasės vadovė, pradinio ugdymo mokytoja
10. Šarakauskė Agnė 2E klasės vadovė, pradinio ugdymo mokytoja
11. Ambrazevičienė Aldona 3A klasės vadovė, pradinio ugdymo vyr. mokytoja
12. Kuranovičienė Jadvyga 3B klasės vadovė, pradinio ugdymo vyr. mokytoja
13. Trasauskienė Diana 3C klasės vadovė, pradinio ugdymo vyr. mokytoja
14. Križanauskienė Raminta 3D klasės vadovė, pradinio ugdymo vyr. mokytoja
15. Grikė Jurgita 3E klasės vadovė, pradinio ugdymo vyr. mokytoja
16. Grybauskaitė Erika 4A klasės vadovė, pradinio ugdymo vyr. mokytoja
17. Jundienė Virginija 4B klasės vadovė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
18. Mecelienė Ilona 4C klasės vadovė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
19. Bieliauskienė Vaida 4D klasės vadovė, pradinio ugdymo vyr. mokytoja
20. Rūta Valančienė 4E klasės vadovė, pradinio ugdymo vyr. mokytoja
21. Baronienė Judita 5A klasės vadovė, fizikos, matematikos ir IT mokytoja
22. Byčienė Virginija 5B klasės vadovė,  geografijos mokytoja metodininkė
23. Pinevičė Paulina 5C klasės vadovė,  gimnazijos ikimokyklinį ugdymą ir neformalųjį švietimą organizuojančio skyriaus vedėja
24. Ivanauskienė Zina 5D klasės vadovė, lietuvių kalbos ir literatūros vyr. mokytoja
25. Kulionienė Lina 5E klasės vadovė, lietuvių kalbos ir literatūros vyr. mokytoja
26. Rodzevičienė Nijolė 6A klasės vadovė, istorijos mokytoja metodininkė
27. Vickun Alicija 6B klasės vadovė, matematikos vyr. mokytoja
28. Gronskis Arvydas 6C klasės vadovas, kūno kultūros mokytojas
29. Navickaitė Inga 6D klasės vadovė,  socialinė pedagogė
30. Dapkevičienė Julija 6E klasės vadovė, biologijos vyr. mokytoja
31. Leleivaitė Jūratė 7A klasės vadovė, istorijos vyr. mokytoja

 

32. Inga Ulevičiūtė Rukšėnienė 7B klasės vadovė, muzikos mokytoja ekspertė
33. Glinskienė – Jankauskaitė Raimonda 7C klasės vadovė, biologijos mokytoja
34. Vlasova Marjana 7D klasės vadovė, dailės mokytoja
35. Vlasova Marjana 7E klasės vadovė, dailės mokytoja
36. Dabulskienė Dalia 8A klasės vadovė, kūno kultūros vyr. mokytoja
37. Glinskienė – Jankauskaitė Raimonda 8B klasės vadovė, biologijos mokytoja
38. Rakauskaitė Žydrūnė 8C klasės vadovė, etikos mokytoja, muzikos mokytoja metodininkė
39. Kniubas Mantas 8D klasės vadovas, technologijų vyr. mokytojas
40. Rainienė Jurgita IA klasės vadovė, tikybos vyr. mokytoja
41. Urbonavičius Edvardas IB klasės vadovas, chemijos vyr. mokytojas
42. Orechovienė Viktorija IC klasės vadovė, IT ir matematikos mokytoja metodininkė
43. Leleivaitė Jūratė ID klasės vadovė, istorijos vyr. mokytoja
44. Butko Margarita IIA klasės vadovė, rusų kalbos vyr. mokytoja
45. Sadauskienė Viktorija IIB klasės vadovė, IT ir matematikos vyr. mokytoja
46. Jakubickis Tomas IIC klasės vadovas, IT ir matematikos vyr. mokytojas
47. Ignatavičienė Gintautė IID klasės vadovė, lietuvių kalbos ir literatūros vyr. mokytoja
48. Žiedelienė Ingrida IIIA klasės vadovė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė
49. Bareikienė Jurgita IIIB klasės vadovė, tikybos vyr. mokytoja
50. Urbonavičius Edvardas IIIC klasės vadovas, chemijos vyr. mokytojas
51. Semaškienė Asta IVA klasės vadovė, Lietuvių kalbos ir literatūros vyr. mokytoja
52. Guobys Justinas IVB klasės vadovas, istorijos vyr. mokytojas

Specialiųjų dalykų mokytojai

 

1. Archipova Violeta Muzikos vyr. mokytoja
2. Butkienė Vilma Anglų kalbos vyr. mokytoja
3. Dovidaitienė Kristina Anglų kalbos mokytoja metodininkė
4. Gaidamovič Irina Fizikos mokytoja metodininkė
5. Garšva Vytautas Kūno kultūros mokytojas
6. Gasparavičiūtė-Baltrušaitienė Greta Ispanų kalbos mokytoja
7. Gečiauskienė Edita Vokiečių kalbos mokytoja
8. Gedvilas Aurelijus Matematikos mokytojas
9. Grigalis Virginijus Fizikos mokytojas
10. Ivanauskienė Audronė Technologijų vyr. mokytoja
11. Jakubovskaja Ramunė Matematikos mokytoja metodininkė
12. Jamantienė Loreta Prancūzų kalbos vyr. mokytoja
13. Jurėnienė Birutė Anglų kalbos vyr. mokytoja
14. Jurevičiūtė Aldona Lietuvių kalbos ir literatūros vyr. mokytoja
15. Kniežaitė Burlakova Ieva Neformaliojo švietimo mokytoja
16. Laurynienė Gailutė Anglų kalbos vyr. mokytoja
17. Leišienė Vida Anglų kalbos vyr. mokytoja
18. Norkuvienė Daina Anglų kalbos vyr. mokytoja
19. Pilkauskienė Raimonda Choreografijos vyr. mokytoja
20. Pleckevičienė Asta Anglų kalbos mokytoja metodininkė
21. Pujanauskienė Agnė Tikybos mokytoja metodininkė
22. Saplinskienė Inga Geografijos mokytoja metodininkė
23. Solovjovienė Marina Ekonomikos mokytoja
24. Tomašunaitė Edita Anglų kalbos vyr. mokytoja
25. Vozbinė Gema Anglų kalbos vyr. mokytoja
26. Zdanauskienė Lucyja Rusų kalbos vyr. mokytoja
27. Žibūda Raimundas Kūno kultūros mokytojas metodininkas

28.          Kerinienė Jolanta              Technologijų mokytoja

 

Skip to content