Menu Close

Mokytojai bei švietimo pagalbos specialistai

ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ IR PEDAGOGŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.   Pavardė, vardas.                            Pareigos, kontaktai
1. Buividavičienė Renata Socialinė pedagogė

Telefonas: + 370 677 53995

El. paštas: renata.buividaviciene@riesesgimnazija.lt

Kuruoja mokinius, turinčius SUP, socialines – pilietines veiklas, nemokamą maitinimą, pavėžėjimo mokykliniais autobusiukais paslaugos teikimą.

2. Kvietkauskienė Kristina Logopedė

Telefonas: (8 5) 2 469 879

El. paštas:  kristina.kvietkauskiene@riesesgimnazija.lt

3. Navickaitė Inga Socialinė pedagogė

Telefonas: + 370 673 60013

Elektroninis paštas: inga,navickaite@riesesgimnazija.lt

Kuruoja ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikus, 1-4 klasių mokinius.

4. Pinevičė Paulina Socialinė pedagogė

Telefonas: +370 673 25456
Elektroninis paštas: paulina.pinevice@riesesgimnazija.lt

Atsakinga už Vaiko gerovės komisijos darbą.

5. Platovienė Teresa Specialioji pedagogė

Telefonas: +370 677 53944

Elektroninis paštas:  teresa.platoviene@riesesgimnazija.lt

6. Svitojienė Kristina Specialioji pedagogė

Telefonas: (8 5) 2 469 879

El. paštas:  kristina.svitojiene@riesesgimnazija.lt

7. Vaitiekūnienė Asta Psichologė

Telefonas: +370 673 22074

El. paštas:  asta.vaitiekuniene@riesesgimnazija.lt

8. Žaltauskienė Ovidija Psichologė

Telefonas: 868793205

El. paštas:  ovidija.zaltauskiene@riesesgimnazija.lt

9.             Redita Šarapajevienė       Socialinė pedagogė metodininkė

Telefonas: 864769126

epaštas: redita.sarapajeviene@riesesgimnazija.lt

Kuruoja 5-8 ir I-IV gimn. klases, prevencinių programų įgyvendinimą,

mokinių lankomumo klausimus.

 

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
KLASIŲ VADOVAI, MOKYTOJAI
1. Černiuvienė Vilė 1a klasės vadovas, Pradinio ugdymo mokytoja
2. Jundienė Virginija 1b klasės vadovas, Pradinio ugdymo mokytoja
3. Mecelienė Ilona 1c klasės vadovas, Pradinio ugdymo mokytoja
4. Bieliauskienė Vaida 1d klasės vadovas, Pradinio ugdymo mokytoja
5. Valančienė Rūta 1e klasės vadovas,  Pradinio ugdymo mokytoja
6. Muliarčikienė Laura 2a klasės vadovas, Pradinio ugdymo mokytoja
7. Narkevičienė Agnė 2b klasės vadovas, Pradinio ugdymo mokytoja
8. Urbietytė Raižienė Asta 2c klasės vadovas, Pradinio ugdymo mokytoja
9. Ulevičienė Veronika 2d klasės vadovas, Pradinio ugdymo mokytoja
10. Kasnauskytė Daiva 2e klasės vadovas, Pradinio ugdymo mokytoja
11. Ivanauskienė Rima 3a klasės vadovas, Pradinio ugdymo mokytoja
12. Puidokienė Daiva 3b klasės vadovas, Pradinio ugdymo mokytoja
13. Karpavičienė Danguolė 3c klasės vadovas, Pradinio ugdymo mokytoja
14. Pašakinskienė Erika 3d klasės vadovas, Pradinio ugdymo mokytoja
15. Šarakauskė Agnė 3e klasės vadovas, Pradinio ugdymo mokytoja
16. Ambrazevičienė Aldona 4a klasės vadovas, Pradinio ugdymo mokytoja
17. Kuranovičienė Jadvyga 4b klasės vadovas, Pradinio ugdymo mokytoja
18. Trasauskienė Diana 4c klasės vadovas, Pradinio ugdymo mokytoja
19. Križanauskienė Raminta 4d klasės vadovas, Pradinio ugdymo mokytoja
20. Grikė Jurgita 4e klasės vadovas,. Pradinio ugdymo mokytoja
21. Semaškienė Asta 5a klasės vadovas, Lietuvių kalbos (valstybinės) mokytojas
22. Guobys Justinas 5b klasės vadovas, Istorijos mokytojas
23. Bagdžiūnė Odeta 5c klasės vadovas, Lietuvių kalbos (valstybinės) mokytojas
24. Bareikienė Jurgita 5d. klasės vadovas, Tikybos mokytojas
25. Baronienė Judita 6a  klasės vadovas, Fizikos ir informacinių technologijų  mokytojas
26. Byčienė Virginija 6b klasės vadovas, Geografijos mokytojas
27. Grigorjevas Rytis 6c klasės vadovas, Matematikos mokytojas,
28. Ivanauskienė Zina 6d klasės vadovas, Lietuvių kalbos (valstybinės) mokytojas
29. Kulionienė Lina 6e klasės vadovas, Lietuvių kalbos (valstybinės) mokytojas
30. Rodzevičienė Nijolė 7a klasės vadovas, Istorijos mokytojas
31. Vickun Alicija 7b klasės vadovas, Matematikos mokytojas
32. Gronskis Arvydas 7c klasės vadovas Fizinio ugdymo, matematikos  mokytojas,
33. Navickaitė Inga 7d klasės vadovas, Socialinis pedagogas
34. Dapkevičienė Julija 7e klasės vadovas, Biologijos mokytojas
35. Leleivaitė Jūratė 8a klasės vadovas, Istorijos mokytojas
36. Inga Ulevičiūtė Rukšėnienė 8b klasės vadovas, Muzikos mokytojas
37. Glinskienė – Jankauskaitė Raimonda 8c klasės vadovas, Biologijos mokytojas
38. Vlasova Marjana 8d klasės vadovas, Dailės mokytojas
39. Vlasova Marjana 8e klasės vadovas, Dailės mokytojas
40. Dabulskienė Dalia 9a klasės vadovas, Fizinio ugdymo  mokytojas
41. Glinskienė – Jankauskaitė Raimonda 9b klasės vadovas, Biologijos mokytojas
42. Rakauskaitė Žydrūnė 9c klasės vadovas, Etikos mokytojas
43. Kniubas Mantas 9d  klasės vadovas, Technologijų mokytojas
44. Banevičienė Vilma IIa   klasės vadovas, Technologijų mokytojas
45. Urbonavičius Edvardas IIb klasės vadovas, Chemijos mokytojas
46. Orechovienė Viktorija IIc  klasės vadovas, Informacinių technologijų ir matematikos  mokytojas
47. Leleivaitė Jūratė IId  klasės vadovas, Istorijos mokytojas
48. Butko Margarita IIIa  klasės vadovas, Rusų  kalbos  mokytojas
49. Sadauskienė Viktorija IIIb  klasės vadovas, Informacinių technologijų ir matematikos mokytojas
50. Jakubickis Tomas IIIc  klasės vadovas, Matematikos ir informacinių technologijų mokytojas
51. Ignatavičienė Gintautė IIId  klasės vadovas, Lietuvių kalbos (valstybinės) mokytojas
52. Žiedelienė Ingrida IV a  klasės vadovas, Lietuvių kalbos (valstybinės) mokytojas
53. Urbonavičius Edvardas IV b  klasės vadovas,  Chemijos mokytojas,
DALYKŲ MOKYTOJAI
54. Tomašunaitė Edita Anglų  kalbos  mokytojas
55. Vozbinė Gema Anglų kalbos mokytojas
56. Pleckevičienė Asta Anglų  kalbos  mokytojas
57. Norkuvienė Daina Anglų  kalbos  mokytojas
58. Leišienė Vida Anglų  kalbos mokytojas
59. Laurynienė Gailutė Anglų  kalbos  mokytojas
60. Jurėnienė Birutė Anglų kalbos mokytojas
61. Butkienė Vilma Anglų  kalbos  mokytojas
62. Dovidaitienė Kristina Anglų kalbos mokytojas
63. Gečiauskienė Edita Vokiečių  kalbos  mokytojas
64. Jamantienė Loreta Prancūzų  kalbos mokytojas
65. Sierra Riuz Diego Ispanų kalbos mokytojas
66. Zdanauskienė Lucyja Rusų  kalbos mokytojas
67. Gaidamovič Irina Fizikos mokytojas
68. Jakubovskaja Ramunė Matematikos mokytojas
69. Keserauskas Arūnas Matematikos mokytojas
70. Lavcel-Budko Olga Matematikos mokytojas
71. Saplinskienė Inga Geografijos mokytojas
72. Solovjovienė Marina Ekonomikos mokytojas
73. Medževeprytė-Sabeckienė Justina Muzikos mokytojas
74. Pilkauskienė Raimonda Choreografijos mokytojas
75. Žibūda Raimundas Fizinio ugdymo  mokytojas
76. Garšva Vytautas Fizinio ugdymo  mokytojas
77. Kerinienė Jolanta Technologijų mokytojas
78. Lelertavičienė Laima Technologijų mokytojas
79. Pujanauskienė Agnė Tikybos mokytojas
80. Rainienė Jurgita Tikybos mokytojas
IKIMOKYKLINIO UGYMO MOKYTOJAI
81. Ancugaj Rita Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
82. Barčenko Sigita Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
83. Budnikė Indrė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
84. Barunova-Černova Inga Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
85. Franckevič Diana Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
86. Karmonienė Jolanta Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
87. Kazlauskienė Vaida Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
88. Kurovskaja Ala Mokytoja , dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
89. Lukoševičienė Simona Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
90. Markevičienė Vytautė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
91. Stankevičienė Rasa Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
92. Šimonėlienė Ligita Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
93. Vinžanova Irena Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
94. Zdanevičienė Jolanta Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
95. Žakevičienė Danguolė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
96. Stasiūnienė Jurgita Meninio ugdymo pedagogė
PRIEŠMOKYKLINIO UGYMO MOKYTOJAI
97. Rutkauskienė Rūta Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą, 1 priešmokyklinio ugdymo grupė
98. Kuralavičienė Laura Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą, 2 priešmokyklinio ugdymo grupė
99. Orechovienė Irena Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą, 3 priešmokyklinio ugdymo grupė
100. Karklelytė Dovilė Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą, 4 priešmokyklinio ugdymo grupė
SPECIALIEJI PEDAGOGAI
101. Grybauskaitė Erika Logopedas
102. Kvietkauskienė Kristina Logopedas
103. Buividavičienė Renata Socialinis pedagogas
104. Navickaitė Inga Socialinis  pedagogas
105. Pinevičė Paulina Socialinis  pedagogas
106. Šarapajevienė Redita Socialinis  pedagogas
107. Platovienė Teresa Specialusis pedagogas
108. Svitojienė Kristina Specialusis pedagogas
109. Vaitiekūnienė Asta Psichologas
110. Žaltauskienė Ovidija Psichologė
111.             \ Cilciūtė Edita Neformalaus ugdymo mokytojas
112. Kniežaitė Burlakova Ieva Neformalaus ugdymo mokytojas
113. Wyganowski Oskar Neformalaus ugdymo mokytojass
KARJEROS SPECIALISTAS
114. Vaitmonė Dainora Karjeros specialistas
Skip to content