Menu Close

Neformalus švietimas

Bendradarbiaujančioje ir besimokančioje Riešės gimnazijoje organizuojamas ugdymo procesas taip, kad būtų užtikrinta kiekvieno vaiko teisė į saviraišką. Neformaliojo švietimo pagalba  atsiskleidžia vaiko gebėjimai, talentai, įtvirtinamos žinios.

Neformaliajo švietimo pagrindinis tikslas: sudaryti sąlygas ir užtikrinti kiekvieno vaiko saviraiškos poreikį, plėtoti mokinio gabumus, gilinti dalykinius gebėjimus.

2023-2024 mokslo metais Riešės gimnazijoje veikia daugiau nei  40 nemokamų būreliai.

Siūlome susipažinti su būrelių tvarkaraščiu:

Riešės gimnazijos 2023-2024 m.m. I_pusmečio neformalaus švietimo tvarkaraštis

 

2022-2023 mokslo metais Riešės gimnazijoje organizuojama, net 50 būrelių!!!

Riešės gimnazijos neformalaus švietimo tvarkaraštis

Riešės gimnazijos mokamas neformalus švietimas

Riešės gimnazijoje sudaromos galimybės pasirinkti kuo platesnio spektro neformaliojo švietimo programų:

  • Mokiniui yra siūlomos įvairių krypčių programos, atitinkančios mokinio saviraiškos ir lavinimosi poreikius. Šios programos ugdo mokinio savarankiškumą, padeda atsiskleisti talentams, ugdo savarankiškumą ir asmenines kompetencijas. Pasitelkus neformaliojo ugdymo metodus, atskleidžiami ir lavinami asmeniniai, elgesio ir bendravimo, tarpkultūriniai, organizaciniai ir kūrybiškumo įgūdžiai. Neformalusis švietimas suteikia galimybę išbandyti save įvairiose srityse (šiuolaikinių technologijų, menų, sporto ir kt.).
  • Būrelius moksleiviai renkasi iki rugsėjo pabaigos. Esant poreikiui, moksleivis gali rinktis būrelį ir mokslo metų eigoje.
  • Neformalaus švietimo veikloms vykdyti yra išnaudojamos gimnazijos patalpos (sporto ir aktų salės, dalykų kabinetai, keramikos studija, stadionas ir kitos vaiko poreikius atitinkančios patalpos).
  • Visi neformalaus švietimo būreliai organizuojami tik po pamokų. Esant poreikiui, būreliai gali būti organizuojami savaitgaliais ir mokinių atostogų metu.

Jeigu norite pasikonsultuoti dėl neformalaus švietimo kviečiame kreiptis į

Pauliną Pinevičę

Skyriaus vedėja, atsakinga už ikimokyklinį ugdymą, neformalųjį švietimą, Vaiko gerovės komisijos veiklą bei švietimo pagalbos specialistų darbą
Telefonas: +370 673 25456
Elektroninis paštas: paulina.neformalus.svietimas@gmail.com

Skip to content