Menu Close

Gimnazijos pasiekimai

Tarptautinio PANGEA matematikos konkurso 2023 m. nugalėtojos:

Liepa Drublionytė – 1 vieta;

Elija Kozakaitė – 3 vieta.

2023 m. Tarptautinio matematikos konkurso “Kengūra” 1 vietos Vilniaus rajono savivaldybėje nugalėtojas 1A klasės mokinys NOJUS_KORKEVIČIUS.

2022-2023 m. m. 14 Riešės gimnazijos I-IV gimnazijos klasių mokinių dalyvauja lietuvių kalbos ir literatūros, geografijos, informacinių technologijų, matematikos, biologijos, chemijos, istorijos, užsienio kalbos (anglų), užsienio kalbos (rusų) II etape.

Žurnalo “REITINGAI” (2022 m. gruodžio mėn.) straipsnyje  “Mokyklos, kurios labiausiai padeda išsiskleisti mokinių verslumui” (54-55psl.) rašoma, kad

Riešės gimnazija viena iš aktyviausiai propaguoja verslumą 5-8 klasių grupėje. Daugiau informacijos čia.

2022-2023 m.m. I trimestrą/I pusmetį baigė 170 mokinių, kurių pasiekimai yra puikūs:

Ia klasėje  – 19 mokinių,

Ib klasėje – 18 mokinių;

1c klasėje – 7 mokiniai;

1d klasėje – 7 mokiniai;

1e  klasėje – 3 mokiniai;

2a klasėje  – 2 mokiniai;

2b klasėje  – 4 mokiniai;

2c klasėje  – 3 mokiniai;

2d klasėje  – 6 mokiniai;

2e klasėje – 8 mokiniai;

3a klasėje – 2 mokiniai;

3b klasėje – 3 mokiniai;

3c klasėje – 5 mokiniai;

3e klasėje -1 mokinys;

4a klasėje – 8 mokiniai;

4b klasėje – 5 mokiniai;

4c  klasėje – 6 mokiniai;

4e klasėje  – 9 mokiniai;

5a klasėje – 5 mokiniai;

5b klasėje – 6 mokiniai;

5c klasėje – 2 mokiniai;

5d klasėje – 1 mokinys;

5e klasėje – 7 mokiniai;

6d klasėje – 2 mokiniai;

6e klasėje – 5 mokiniai;

7a klasėje – 4 mokiniai;

7b klasėje – 3 mokiniai;

7c klasėje – 1 mokinys;

7d klasėje – 1 mokinys;

7e klasėje – 3 mokiniai;

8b klasėje – 4 mokiniai;

8d klasėje – 1 mokinys;

Ia gimn. klasėje – 2 mokiniai;

IIa gimn. klasėje – 1 mokinys;

IIb gimn. klasėje – 1 mokinys;

IIc gimn. klasėje – 1 mokinys;

IId gimn. klasėje – 1 mokinys.

Sveikiname ir didžiuojamės.

 

Riešės gimnazijos informacija apie 2022 m. PUPP rezultatus:

PUPP rezultatai Kand. sk. Įvertinimas Vidurkis
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lietuvių kalba 68 0 0 1 4 8 19 15 13 8 0 6,68
Matematika 68 3 10 7 16 9 9 6 2 6 0 4,69

 

Riešės gimnazijos informacija apie 2022 m. brandos egzaminų rezultatus

Valstybinis egzaminas Abiturientų skaičius

(pasirinkusių)

Laikė valstybinį egzaminą Įvertinimas balais
16-100 16-35 36-85 86-100
# % # % # % # %
Lietuvių kalba ir literatūra 34 33 29 87,88 10 30,30 14 42,42 5 15,16
Užsienio kalba (anglų) 40 37 37 100 5 13,51 21 56,76 11 29,73
Užsienio kalba (rusų) 4 4 4 100 2 50,00 2 50,00 0 0
Matematika 39 36 20 55,55 15 41,66 4 11,11 1 2,78
Istorija 15 12 12 100 2 16,67 9 75 1 8,33
Geografija 14 7 6 85,71 2 28,57 3 42,86 1 14,28
Biologija 21 16 16 100 7 43,75 9 56,25 0 0
Chemija 4 1 1 100 0 0 1 100 0 0
Informacinės technologijos 5 4 2 50,00 2 50,00 0 0 0 0
Fizika 6 4 4 100 4 100 0 0 0 0

2022 m. IV-ų gimnazijos klasių mokiniai gavo šimtukus:

užsienio kalba (anglų) – 1;

lietuvių kalba ir literatūra – 1.

2020 m. 100 balų įvertinimą iš užsienio kalbos (rusų) valstybinio brandos egzamino gavo 2 mokiniai. 100 balų įvertinimą iš užsienio kalbos (anglų) valstybinio brandos egzamino gavo 1 mokinys. 100 balų įvertinimus iš užsienio kalbos (anglų) ir užsienio kalbos (rusų) valstybinių brandos egzaminų gavo 2 mokiniai.

2021 m.100 balų įvertinimą iš užsienio kalbos (rusų) valstybinio brandos egzamino gavo 2 mokiniai. 100 balų įvertinimą iš užsienio kalbos (anglų) ir matematikos valstybinių brandos egzaminų gavo 1 mokinys.

Mokymosi rezultatai 2020 – 2021  metais.

Gimnazijoje teikiamą pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą pastaraisiais metais įgijusių mokinių skaičius.

 

Įgytas išsilavinimas 2020- 2021 m. m.
Pagrindinis 50 (100 %)
Vidurinis 61 (100 %)

 

Valstybiniai brandos egzaminai 2020-2021 m. m.
Laikytų VBE skaičius 262
Išlaikyta VBE 233 (88,93%)
Patenkinamas lygis (16-35 balų) 84 (36,05%)
Pagrindinis lygis (36-85 balų) 116 (49,78 %)
Aukštesnysis lygis (86-100 balų) 29 (12,45 %)
Puiku  (100 balų) 4 ( 1,72%)

Mokymosi rezultatai 2019 – 2020  metais.

Gimnazijoje teikiamą pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą pastaraisiais metais įgijusių mokinių skaičius.

 

Įgytas išsilavinimas 2019- 2020 m. m.
Pagrindinis 53 (100 %)
Vidurinis 43 (100 %)

 

 

Valstybiniai brandos egzaminai 2019-2020 m. m.
Laikytų VBE skaičius 172
Išlaikyta VBE 148 (86,05%)
Patenkinamas lygis (16-35 balų) 60 (40,54 %)
Pagrindinis lygis (36-85 balų) 61 (41,22 %)
Aukštesnysis lygis (86-100 balų) 27 (18,24 %)

 

Skip to content