Menu Close

Konkursai

RIEŠĖS GIMNAZIJA IEŠKO NAUJŲ KOMANDOS NARIŲ!

Ieškome buhalterio – kasininko. Siūlome dabą pagal neterminuotą darbo sutartį. Pareigybės dydis – 1 et. Darbas nuo 2024 m.  gegužės 30 d.

Buhalterio – kasininko darbo aprašymas:

 • organizuoja finansinę – buhalterinę apskaitą, užtikrina finansinių – ūkinių operacijų teisėtumo, progimnazijos lėšų naudojimo įstatymų nustatyta tvarka ir tinkamo dokumentų įforminimo kontrolę;
 • pateikia teisingus ir savalaikius ataskaitinius duomenis finansų statistikos įstaigoms;
 • taiko apskaitos ir skaičiavimo darbų kompiuterizavimo šiuolaikines priemones, buhalterinės apskaitos formas bei metodus;
 • organizuoja buhalterinę apskaitą, kad būtų vykdomi šie reikalavimai: tinkamai ir laiku apskaitomos visos piniginės lėšos, prekinės ir materialinės vertybės bei pagrindinės priemonės ir tinkamai ir tiksliai fiksuojamos buhalterinės operacijos, susijusios su lėšų cirkuliacija;
 • apskaito išlaidas sąmatų vykdymui, operacijas, kapitalinio remonto, paslaugų ir kitų darbų išlaidas, atlieka ekonomiškai pagrįstus skaičiavimys;
 • tvarko Riešės gimnazijos ūkinės veiklos finansinių rezultatų apskaitą;
 • apskaičiuoja ir laiku perveda įmokas į biudžetą, valstybinio socialinio draudimo įnašus, įsiskolinimus juridiniams ir fiziniams asmenims;
 • pildo buhalterinės apskaitos formas pagal buhalterinius įrašus bei pirminius dokumentus ir nustatytu laiku pateikia mokesčių administratoriui;
 • saugo buhalterinius dokumentus, pagal reikalavimus įformina jų bylos ir nustatyta tvarka perduoda į archyvą.

Reikalavimai:

 • ne žemesnis kaip kolegijos arba aukštesnysis (iki 1995 m.) įgytas finansinis, buhalterinis arba ekonominis išsilavinimas;
 • buhalteris – kasininkas  turi žinoti ir išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymų ir normatyvų bazę, liečiančią buhalterinę apskaitą, darbo santykius ir dokumentų valdymą;
 • bendruosius ekonomikos principus ir elementus;
 • apskaitos dokumentų pildymo pagrindinius principus (periodiškumo, apskaitos pastovumo, piniginio įkainojimo, turinio svarbos ir kiti principai);
 • ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodus;
 • socialinio draudimo įmokų reguliavimo ir lėšų naudojimo tvarką;
 • prekių pirkimo-pardavimo ūkines operacijų atlikimo ir registravimo apskaitos registruose tvarką;
 • inventorizacijos atlikimo tvarką, sąmatų rengimo principus;
 • internetinės bankininkystės principus;
 • dokumentų valdymo reikalavimus, organizacinės, tvarkomosios dokumentacijos sistemas;
 • sutarčių sudarymo ir vykdymo tvarką;

Siūlome:

–                         neterminuotą darbo sutartį 1 etatu;

–                         lankstų darbo grafiką mokinių atostogų metu;

–                         darbą perspektyvioje bendruomenės mokykloje;

–                         atlyginimą (bruto) nuo 1196 eurų (priklauso nuo darbuotojo profesinios darbo stažo bei kvalifikacijos).

Skelbimo publikavimo data:

2024-05-13

Skelbimo galiojimo data:

2024-05-24

Dokumentus su nuoroda ,,buhalteris – kasininkas ” siųsti el. p. direktorius@riesesgimnazija.lt   iki gegužės  24 d.

——————————

Ieškome MATEMATIKOS MOKYTOJO!

Siūlome:

– darbo sutartį 1 etatu;

–  kūrybiškumą ir lyderystę skatinančią aplinką;

– profesinės kvalifikacijos kėlimo kursus Lietuvoje ir ES šalyse;

–  lankstų darbo grafiką mokinių atostogų metu;

– kompensuojame keliones į darbą ir atgal išlaidas (nuo 15 km);

– darbo užmokestį nuo 1782,oo Eur (neišskaičiavus mokesčių). Darbo užmokestis priklauso nuo asmens pedagoginio darbo stažo ir kvalifikacinės kategorijos;

– galimybes dirbti ir užsidirbti papildomai.

Mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

– turėti aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą;

– kvalifikacinė kategorija – matematikos mokytojas;

– mokytojas, baigęs studijas ne lietuvių kalba, privalo gerai mokėti lietuvių kalbą. Jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus ir turėti atitinkamą valstybinės kalbos kategoriją patvirtinantį pažymėjimą;

– turėti skaitmeninio raštingumo kompetencijas visose penkiose srityse (informacijos valdymas, komunikavimas, turinio kūrimas, saugumas, skaitmeninio raštingumo problem sprendimas) pagal Reikalavimų pedagoginių darbuotojų skaitmeninio raštingumo programoms aprašą, kurį tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras;

– atitikti kitus reikalavimus, nustatytus Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše;

– būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

Skelbimo publikavimo data:

2024-02-13 d.

Kontaktinė informacija:

–  dokumentus prašome siųsti elektroniniu paštu  direktorius@riesesgimnazija.lt  ;

–   kilus klausimams kviečiame skambinti telefonu: +370 655 87986;

____________________________________

Skelbiame atranką pradinio etikos mokytojo pareigoms užimti nuo 2024- 02-26 d.

Siūlome:

–  neterminuotą darbo sutartį (1 etatu);

–  kūrybiškumą ir lyderystę skatinančią aplinką;

– profesinės kvalifikacijos kėlimo kursus Lietuvoje ir ES šalyse;

–  lankstų darbo grafiką mokinių atostogų metu;

– kompensuojame keliones į darbą ir atgal išlaidas (nuo 15 km);

– darbo užmokestį nuo 1782,oo Eur (neišskaičiavus mokesčių). Darbo užmokestis priklauso nuo asmens pedagoginio darbo stažo ir kvalifikacinės kategorijos;

– galimybes dirbti ir užsidirbti papildomai.

Mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

– turėti aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą;

– kvalifikacinė kategorija – etikos mokytojas;

– mokytojas, baigęs studijas ne lietuvių kalba, privalo gerai mokėti lietuvių kalbą. Jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus ir turėti atitinkamą valstybinės kalbos kategoriją patvirtinantį pažymėjimą;

– turėti skaitmeninio raštingumo kompetencijas visose penkiose srityse (informacijos valdymas, komunikavimas, turinio kūrimas, saugumas, skaitmeninio raštingumo problem sprendimas) pagal Reikalavimų pedagoginių darbuotojų skaitmeninio raštingumo programoms aprašą, kurį tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras;

– atitikti kitus reikalavimus, nustatytus Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše;

– būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

Skelbimo publikavimo data:

2024-01-31 d.

Kontaktinė informacija:

–  dokumentus prašome siųsti elektroniniu paštu  direktorius@riesesgimnazija.lt  ;

–   kilus klausimams kviečiame skambinti telefonu: +370 655 87986;

————————————————-

Naujai pastatytam Riešės gimnazijos moduliniam vaikų darželiui ieškome ikimokyklinio ugdymo mokytojo darbui su 2-6 metų vaikais.

Pareigų statusas:

Darbuotojas, dirbantis pagal neterminuotą darbo sutartį

Reikalavimai:

 • Aukštasis universitetinis/neuniversitetinis išsilavinimas edukologijos srityje;
 • Ikimokyklinio ugdymo mokytojo kvalifikacija;
 • Gebėjimas dirbti komandoje, savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą bei konstruktyviai spręsti problemas.

 

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

Atsiųsti reikėtų tik gyvenimo aprašymą. Įdarbinimo atveju reikės pateikti išsilavinimą, asmens tapatybę patvirtinančius ir kt. dokumentus.

 

Adresas:

Beržų g. 2A, Riešė, Vilniaus raj.

Etatas: 1,0

Atlyginimas (bruto): nuo 1527 Eur (priklauso nuo kvalifikacinės kategorijos ir darbo stažo).

Skelbimo publikavimo data: 2023-11-30

 

Kontaktinė informacija:

kilus klausimams kviečiame kreiptis telefonu: 8 655 87986 arba rašyti elektroniniu paštu: direktorius@riesesgimnazija.lt

…………………………………………..

Mokytojo padėjėjas

Įstaiga:

Riešės gimnazijos įkimokyklinio ugdymo skyrius

 

Skelbimo įvadas:

Riešės gimnazija skelbia atranką mokytojo padėjėjo pareigoms užimti.

Pareigybė:

Mokytojo padėjėjas

 

Pareigų statusas:

Darbuotojas, dirbantis pagal neterminuotą darbo sutartį.

 

Siūlome:

–  neterminuotą darbo sutartį (1 etatas);

–  geras darbo sąlygas  – darbas naujai įrengtuose moduliniuose pastatuose ;

– kompensuojame kelionės išlaidas į darbą ir į namus (nuo 15 km).

 

Reikalavimai:

–  ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir (ar) įgyta profesinė kvalifikacija;

–  gebėti bendrauti su įvairaus amžiaus ir gebėjimų vaikais, išmanyti jų raidos ypatumus;

– gebėti bendradarbiauti su mokytojais ir dirbti komandoje ;

– gebėti dalykiškai bendrauti ir bendradarbiauti su tėveliais/globėjais/rūpintojais.

 

Susidomėjusius, prašome skambinti Riešės gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėjai Paulinai Pinevičei (tel. : +370 673 25456) arba rašyti elektroniniu paštu: paulina.neformalus.svietimas@gmail.com

 

Adresas:

Beržų g. 2A, Riešė, LT-14266 Vilniaus raj.

 

Atlyginimas (bruto):

Nuo  1100 eurų neatskaičius mokesčių (vieno etato). Atlyginimas priklauso nuo asmens darbo stažo.

 

Skelbimo publikavimo data:

2023-11-30

…………………………………………..

Psichologas (-ė)

Ieškome papildomo psichologo (-ės).

Reikalavimai:

• psichologu gali dirbti asmuo, turintis psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį arba psichologo kvalifikaciją (specialybę), įgytą baigus studijas pagal vienos pakopos aukštojo mokslo programas;

• gebėti teikti psichologinę pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių bei įvairių psichologinių problemų turintiems mokiniams;

• dirbti komandoje, konstruktyviai spręsti problemas;

• turėti puikius komunikacinius gebėjimus ir bendradarbiauti su mokiniais, jų tėvais ir mokytojais;

• mokėti bent vieną iš pagrindinių ES kalbų (anglų, vokiečių arba prancūzų);

• būti motyvuotu mokytis, dalyvauti tarptautiniuose projektuose.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

1. prašymas leisti dalyvauti atrankoje;

2. psichologo kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos;

3. Gyvenimo aprašymas.

Siūlome:

• 1,00 et. pareigas pagal neterminuotą darbo sutartį;

• darbo užmokestį nuo 1953,00 Eur.

• savarankiškumą, kūrybiškumą ir lyderystę skatinančią aplinką;

• kvalifikacijos kėlimą Lietuvoje ir ES šalyse;

• darbo laiką pagal suderintą darbo grafiką;

• kompensaciją už atvykimo į darbą ir grįžimo į namus išlaidas (nuo 15 km).

Kontaktinė informacija:

kilus klausimams kviečiame kreiptis telefonu: 8 655 87986, elektroniniu paštu: direktorius@riesesgimnazija.lt arba atvykti į Riešės gimnaziją sutartu laiku.

Adresas: Beržų g. 2A, Riešė, LT-14266 Vilniaus raj.

……………………………..

 

 

 

Skip to content