Menu Close

Padėkos

Tarptautinio matematikos konkurso “Kengūra” organizatorių padėka

Padėka Riešės gimnazijos tautinių šokių ansambliui “Sūkurėlis”

Laikraštis “Širvintų kraštas” apie Riešės gimnaziją (2024-04-26 )

Padėka Riešės gimnazijai už dalyvavimą EuDaMus renginyje

III vietos diplomas mokinei Godai Saladžiūtei už dalyvavimą Tarptautiniame vaikų kūrybos konkurse “WAWE ON WAWE – 2024”

Padėka liaudies šokio kolektyvui “SŪKURĖLIS” už dalyavimą respublikiniame šokių festivalyje “Draugų būryje”

J. Masiulio knygyno nominacija mokinei Vėjūnai Gutauskaitei (mokytoja Marjana Vlasova)

Panevėžio dailės mokyklos padėka mokinei laureatei Vėjūnai Gutauskaitei (mokytoja Marjana Vlasova)

Padėka 2 C klasės mokytojai Laurai Muliarčikienei ir mokiniams – Olimpinis mėnuo 2023 m. 

Tarptautinės olimpiados “KINGS” organizatorių padėka

Projekto “Empowering Girls For the Future of Jobs” padėka Dainorai Vaitmonei

Vilniaus rajono savivaldybės padėka matematikos mokytojai Viktorijai Orechovienei

Vilniaus rajono savivaldybės padėka mokiniui Petrui Jasevičiui, užėmusiam III-ą vietą Matematikos olimpiadoje

VDU Švietimo akademijos, Vilnius TECH padėka technologijų mokytojai Jolantai Kerinienei ir mokiniams

“Spotiself” padėka Riešės gimnazijai

Buivydiškių pagrindinės mokyklos padėka pradinio ugdymo mokytojai metodininkei Laurai Muliarčikienei

Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo konkurso “Kalbų kengūra” padėka Riešės gimnazijos mokytojams

Tarptautinio matematiko konkurso KENGŪRA organizatorių padėka Riešės gimnazijai

I vietos diplomas 5-7 klasių respublikiniame piešinių konkurse R. Žukauskui

Padėka “Spalvotų kojinyčių šokis – 2023” 

Padėka mokiniui M.Beriozovui, laimėjus I vietą biologijos olimpiadoje

Padėka  mokytojai J.Dapkevičienei, parengus mokinį biologijos olimpiadai

Padėka už dalyvavimą Vilniaus miesto ikimokyklinių įstaigų lietuvių liaudies šokių festivalyje

Tarptautinio konkurso KINGS organiztorių padėka

Vilniaus miesto savivaldybės padėka už dalyvavimą muzikiniame sveikinime “DAINUOJU TAU, VILNIAU!”

Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazijos padėka už dalyvavimą iniciatyvoje “Pasveikink Vilnių!”

Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos padėka

Šalčininkų 1011-osios Šaulių kuopos padėka

 

Skip to content