Menu Close

Vidaus tvarkos, kiti dokumentai

Riešės gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklės

Riešės gimnazijos pedagogu etikos kodeksas

Riešės gimnazijos Vaiko gerovės komisijos (VGK) tvarkos aprašas

Riešės gimnazijos Vaiko gerovės komisijos veiklos planas

Riešės gimnazijos Metodinių grupių ir mokytojų tarybos darbo reglamentas

Riešės gimnazijos pailgintos dienos grupės tvarkos aprašas

Riešės gimnazijos bibliotekos skyriaus_nuostatai

Naudojimosi Riešės gimnazijos biblioteka tvarkos aprašas

Riešės gimnazijos smurto ir priekabiavimo darbe prevencijos politika

Riešės gimnazijos mobingo ir psichologinio saugumo tvarko aprašas

Riešės gimnazijos pavėžėjimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašas

Riešės gimnazijos metinės veiklos vertinimo aprašas

Riešės gimnazijos mokinių vertinimo tvarkos aprašas

Riešės gimnazijos patyčių prevencijos, intervencijos ir stebėsenos vykdymo tvarkos aprašas 

Riešės gimnazijos smurto ir priekabiavimo darbe aprašas

Riešės gimnazijos krizių valdymo tvarkos aprašas

Riešės gimnazijos lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas

Riešės gimnazijos direktoriaus įsakymas dėl ilgalaikio materialiojo turto nuomos

Riešės gimnazijos mokinių uniformų dėvėjimo aprašas

Riešės gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos_aprašas

Riešės gimnazijos mokinių mokymosi krūvio reguliavimo aprašas

Riešės gimnazijos mokinių  socialinės – pilietinės veiklos aprašas_2023-2024 m.m.

Socialinių pilietinių veiklų aprašas mokiniams

Riešės gimnazijos mokinių lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content