Menu Close

Korupcijos prevencija

Jei manote, kad susidūrėte su korupcijos atveju, neabejokite ir paneškite apie tai teisėsaugai.
Informaciją apie pastebėtus korupcijos atvejus ir pažeidimus Riešės gimnazijoje galima pateikti:
– tiesiogiai atvykus į gimnaziją (Beržų g. 2A, Riešė, LT-14266 Vilniaus raj.) pateikti pranešimą raštu pas asmenį atsakingą už korupciją Ingą Ulevičiūtę – Rukšėnienę;
–  atsiųsti pranešimą paštu (adresu: Beržų g. 2A, Riešė, LT-14266 Vilniaus raj.), asmeniui atsakingam už korupciją Aleksandr Kunicki;
–  elektroniniu paštu:: pranesk@riesesgimnazija.lt ;
–  paskambinti Specialiųjų tyrimų tarnybai visą parą veikiančiu karštosios linijos telefonu Vilniuje (8 5) 266 33 33 (taip pat ir poilsio dienomis), pranešti el. paštu stt@stt.lt arba tiesiogiai kompetentingai institucijai (Lietuvos Respublikos prokuratūrai): praneseju.apsauga@prokuraturos.lt.

Asmuo, kurį su Riešės gimnazija sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.), apie pažeidimus šioje institucijoje, turi teisę pateikti informaciją Riešės gimnazijoje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu: pranesk@riesesgimnazija.lt.

KĄ TURI ŽINOTI Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, susidūręs su korupcija?

Atmintinė, ką turi žinoti valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, susidūręs su
korupcija.

 Rekomendacijos darbuotojams susidurus su korupcija ar galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika.

KAIP ELGIAMĖS GAVĘ DOVANĄ GIMNAZIJOJE?
Atliekant darbo funkcijas geriausia dovana yra padėkojimas, pasakant „AČIŪ!“.


Per gražiausias metų šventes kviečiame sveikinimus ar dėkingumą reikšti žodžiais, labiausiai vertiname Jūsų parodytą dėmesį ir žodinę padėką. Vadovaujamės nuline dovanų politika.
Dovanos priėmimo išimtis taikoma tik reprezentacinėms dovanoms:

  • iki 150 eurų vertės dovanoms, gautoms pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, kurios įprastai
    yra susijusios su darbuotojo pareigomis, taip pat reprezentacijai skirtoms dovanoms su
    valstybės, įstaigos ir kitokia simbolika arba kai paslaugomis yra naudojamasi tarnybiniais
    tikslais;
  • virš 150 eurų vertės dovanoms, kurios pripažįstamos valstybės nuosavybe ir saugomos teisės
    aktų nustatyta tvarka.

Gautų dovanų eksplotavimo ir saugojimo tvarkos aprašas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymo 23 straipsniu, viešojo sektoriaus subjektai savo interneto svetainėje viešina nuasmenintą informaciją apie per paskutinius trejus metus jų nustatytus korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus, jų pobūdį, skaičių, atliktus veiksmus juos tiriant ir taikytas teisinio poveikio ar kitas priemones, skirtas tokių pažeidimų padariniams pašalinti ir užkirsti kelią tokiems pažeidimams ateityje.

Eil. Nr. Data Pažeidimas Atlikti veiksmai Teisinės poveikio priemonės Priemonės padariniams šalinti
1. 2023-01-24 STT atliekamas aplinkybių (STT reg. Nr. 5-01-836), susijusių su Gimnazijos veikla, patikslinimas. Pateikti STT prašomi dokumentai Įtarimams nepasitvirtinus, tyrimas nutrauktas
2. 2023-03-14

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus rajono policijos komisariato 2-asis veiklos skyrius įvertinęs Riešės gimnazijos pareiškimą dėl gimnazijos lėšų iššvaisymo pripažino Riešės gimnaziją, Civiliniu ieškovu.

Su atsakovu pasirašyta Taikos sutartis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.983  – 6.986 str. Riešės gimnazijai gražintas padarytas nuostolis, t.y. 6978,58 eur bei atlygintos teisinių paslaugų išlados, t.y. 1694 eur. Už gautas lėšas 2023 m. suremontuoti 2 san. mazgai.

Korupcijos prevencijos ir kontrolės darbo grupė:

Aleksandr Kunicki, viešųjų pirkimų specialistas;

Inga Ulevičiūtė – Rukšėnienė, muzikos mokytoja ekspertė;

Ramunė Jakubovskaja, matematikos mokytoja metodininkė;

Marjana Vlasova, dailės mokytoja;

Dainora Vaitmonė, karjeros specialistė.

Riešės gimnazijos darbuotojai, atsakingi už finansų kontrolę

Riešės gimnazijos darbuotojo, atsakingo už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą paskyrimas

Informacija apie asmenį, atsakingą už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą įstaigoje

Riešės gimnazijos vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jo funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas

STT tikrinamų pareigybių sąrašas

Riešės gimnazijos korupcijos prevencijos 2023-2025 m. veiksmų planas

Riešės gimnazijos korupcijos rizikos valdymo ir skaidrumo didinimo priemonių planas

Riešės gimnazijos korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvada 2023 m. 

Riešės gimnazijos etikos ir antikorupcinio elgesio kodeksas

Dėl viešųjų ir privačių interesų deklaraciju pateikimo Riešės gimnazijos darbuotojams

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas Dėl Riešės gimnazijos direktorės Egidijos Urbanavičienės nusišalinimo

Skip to content