Menu Close

Projektinė veikla

 Projekto „Ugdymo priemonės mokykloms“ veiklomis siekiame gerinti švietimo paslaugų kokybę, aprūpinant efektyviai veikiančias bendrojo ugdymo mokyklas laboratorine įranga, priemonėmis ir kompiuterine įranga.

Projekto veiklos:

  • Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas įgyvendinančių švietimo įstaigų aprūpinimo standarto (rekomendacijų) parengimas;
  • Bendrojo ugdymo mokyklų aprūpinimas kompiuterine įranga;
  • Bendrojo ugdymo mokyklų aprūpinimas šiuolaikiškomis gamtos ir technologijų mokslų priemonėmis.

PLAČIAU APIE PROJEKTĄ: https://shorturl.at/FnUPY

Projektas yra finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir bendrojo finansavimo lėšomis.

_________________

Riešės gimnazijos renginių ir projektų planas

_________________

Dalyvaujame Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro „Vilnius sveikiau”  trečiajame nacionaliniame renginyje „Sveikatą stiprinančių mokyklų banga per Lietuvą 2023″. Projekto tikslas – stiprinti mokinių ir mokyklos bendruomenės narių fizinę, protinę, dvasinę sveikatą, gilinti sveikatos žinias bei formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius.

_________________________

PROJEKTAS: Karjeros specialistų tinklo vystymas

Projekto „Karjeros specialistų tinklo vystymas“ tikslas – užtikrinti profesinio orientavimo paslaugų teikimą įvairaus amžiaus mokiniams bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir kitose švietimo įstaigose.

Projekto metu numatoma vystyti karjeros specialistų tinklą ir užtikrinti karjeros konsultavimo paslaugų teikimą mokiniams. Projekto metu bus įdarbinti karjeros specialistai, teikiantys profesinio orientavimo paslaugas mokiniams bendrojo ugdymo mokyklose ar kitose švietimo įstaigose. Numatoma, kad 2023 m. pabaigoje švietimo įstaigose dirbs 380 karjeros specialistų. Profesinis orientavimas bus vykdomas teikiant ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas.

Projekto trukmė – 2022 m. rugsėjo 13 d. – 2023 m. gruodžio 31 d.
Projekto finansavimo suma – 9 998 172,97 Eur

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis.

NORDPLUS JUNIOR PROJEKTAS “GOING GREEN WITH ROBOTICS”

Riešės gimnazijoje 2023 m. sausio 18-20 dienomis viešėjo Danijos ir Estijos gimnazijų atstovai, kurie drauge su Riešės gimnazija rengia mokyklų bendradarbivimo Nordplus Junior programos projektą “Going Green with Robotics”. Pagrindinis šio projekto tikslas – IT technologijų taikymas, įgyvendinant STEAM ugdymo modelį.

Projektą gimnazijoje koordinuoja ugdymo skyriaus vedėja Paulina Pinevičė.

Kviečiame skaityti Riešės gimnazijos laikraštį  “Riešės  riešutėliai” 2022-2023 m.m. Nr.1

 

Skip to content