Menu Close

Tėvams, globėjams

PRAŠYMAI / PAŽYMOS

Pažyma dėl praleistų pamokų pateisinimo (Riešės gimnazijos mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, gimnazijos lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašo 1 priedas)

 

2023-2024 m.m. mokinių atostogų grafikas:

Rudens atostogos 2023 m. spalio 30 d. – 2023 m. lapkričio 3 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2023 m. gruodžio 27 d. – 2024 m. sausio 5 d.
Žiemos atostogos 2024 m. vasario 19 d. – 2024 m. vasario 23 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2024 m. balandžio 2 d. – 2024 m. balandžio 5 d.

2023–2024 mokslo metų ugdymo procesas skirstomas:

– pradinis ugdymas skirstomas į trimestrus:

I trimestras nuo 2023-09-01 iki 2023-11-30;

II trimestras nuo 2023-12-01 iki 2024-03-15;

III trimestras nuo 2024-03-18 iki 2024-06-11.

 

– pagrindinis ugdymas skirstomas į trimestrus:

I trimestras nuo 2023-09-01 iki 2023-11-30;

II trimestras nuo 2023-12-01 iki 2024-03-15;

III trimestras nuo 2024-03-18 iki 2024-06-26.

 

 – vidurinis ugdymas skirstomas į pusmečius:

I pusmetis nuo 2023-09-01 iki 2024-01-19;

II pusmetis III g. kl. nuo 2024-01-22 iki  2024-06-18;

II pusmetis IV g. kl. nuo 2024-01-22 iki 2024-06-04.

 

 

 

Skip to content