Menu Close

Tėvams, globėjams, rūpintojams

 

Mieli tėveliai, globėjai, rūpintojai,

kviečiame iš anksto pasirūpinti kasmetine profilaktine vaikų sveikatos patikra. Kasmet pasitikrinti sveikatą būtina visiems mokiniams, lankantiems bendrojo ugdymo įstaigas: lopšelius, darželius, mokyklas, profesines mokyklas.

Atlikę sveikatos patikrą iš anksto – prieš vasarą, o ne prieš mokslo metus, išvengsite nepatogumų:

  • ilgų eilių,
  • papildomo streso ir skubos prieš naujus mokslo metus;
  • šiltuoju metų laiku saugiau lankytis gydymo įstaigose – mažiau susirgimų virusinėmis ligomis;
  • galėsite skirti daugiau dėmesio vaikų sveikatai nepraleidžiant pamokų ar kitų įsipareigojimų.

Kasmetinė vaikų sveikatos patikra svarbi ir dėl sklandaus ugdymo proceso užtikrinimo. Jei Jūsų vaikui sveikatos patikros metu bus nustatytos specialieji sveikatos rekomendacijos (pvz., sėdėti arčiau lentos dėl regėjimo ir kt.), šią informaciją ugdymo įstaiga matys Mokinio sveikatos pažymėjime ir galės laiku ugdymo aplinką pritaikyti vaiko poreikiams.

Platesnę informaciją apie kasmetinę vaikų sveikatos patikrą rasite prisegtame dokumente arba LT sveikatos apsaugos ministerijos svetainėje: https://sam.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/asmens-sveikatos-prieziura/motinos-ir-vaiko-sveikata/profilaktinis-vaiku-sveikatos-patikrinimas/

 

PRAŠYMAI / PAŽYMOS

Prašymas dėl išvykimo ugdymo proceso metu

Pažyma dėl praleistų pamokų pateisinimo (Riešės gimnazijos mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, gimnazijos lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašo 1 priedas)

 

2023-2024 m.m. mokinių atostogų grafikas:

Rudens atostogos 2023 m. spalio 30 d. – 2023 m. lapkričio 3 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2023 m. gruodžio 27 d. – 2024 m. sausio 5 d.
Žiemos atostogos 2024 m. vasario 19 d. – 2024 m. vasario 23 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2024 m. balandžio 2 d. – 2024 m. balandžio 5 d.

2023–2024 mokslo metų ugdymo procesas skirstomas:

– pradinis ugdymas skirstomas į trimestrus:

I trimestras nuo 2023-09-01 iki 2023-11-30;

II trimestras nuo 2023-12-01 iki 2024-03-15;

III trimestras nuo 2024-03-18 iki 2024-06-11.

 

– pagrindinis ugdymas skirstomas į trimestrus:

I trimestras nuo 2023-09-01 iki 2023-11-30;

II trimestras nuo 2023-12-01 iki 2024-03-15;

III trimestras nuo 2024-03-18 iki 2024-06-26.

 

 – vidurinis ugdymas skirstomas į pusmečius:

I pusmetis nuo 2023-09-01 iki 2024-01-19;

II pusmetis III g. kl. nuo 2024-01-22 iki  2024-06-18;

II pusmetis IV g. kl. nuo 2024-01-22 iki 2024-06-04.

 

 

 

Skip to content