Menu Close

KVIEČIAME DALYVAUTI KONKURSE “MANO KNYGA”

REGIONINIŲ MOKYKLŲ  5-8 KLASIŲ MOKINIŲ

LIETUVIŲ KALBOS KŪRYBINIO  KONKURSO – PARODOS  

„MANO KNYGA“

NUOSTATAI

 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Integruoto lietuvių kalbos kūrybinio konkurso – parodos ,,Mano knyga“ (toliau – konkursas) nuostatai reglamentuoja konkurso – parodos tikslą, dalyvius, organizatorius, organizavimo, darbų pateikimo, dalyvių skatinimo tvarką ir kitą su konkursu susijusią veiklą.

1.2. Regioninių mokyklų konkurso – parodos organizatoriai: Riešės gimnazija.

 

 1. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

2.1. Konkurso – parodos tikslas – skatinti mokinių kūrybiškumą, originalumą, puoselėti meninio žodžio suvokimą, dalinantis asmenine kūryba.

2.2. Uždaviniai:

2.2.1.  ugdyti domėjimąsi knygos leidybos procesu, rezultatais, atspindinčiais jos struktūrą;

2.2.2. plėsti mokinių saviraiškos galimybes;

2.2.3. skatinti ir ugdyti moksleivių kūrybingumą, originalumą;

2.2.4. skatinti Regioninių mokyklų bendravimą bei bendradarbiavimą.

 

III. DALYVIAI

 1. Konkurso – parodos dalyviai: regioninių mokyklų 5-8 klasių mokiniai. Darbas gali būti atliktas vieno mokinio arba dviejų mokinių grupės. Vieno mokinio (ar vienos mokinių grupės) gali būti pateiktas tik vienas darbas.

 

 1. KONKURSO– PARODOS ORGANIZAVIMAS
 2. Konkursas – paroda vykdoma trimis etapais:

I etapas2024 m. vasario 7 d. – 2024 vasario 26 d.   – paraiškų pateikimas.

II etapas – 2024 vasario 12 – kovo 11 d. – darbų atlikimas.

III etapas – 2024 kovo 11 d. – balandžio 1 d. – darbų atsiuntimas (elektroninės versijos ir originalo).

IV etapas 2024 balandžio 1 d. – 2024 balandžio 30 d. – darbų publikavimas elektroninėje erdvėje, darbų vertinimas.

2024 balandžio 19 d. – geriausių darbų apdovanojimai renginio Riešės gimnazijoje metu.

 1. DARBŲ REIKALAVIMAI
 2. Darbų reikalavimai:

5.1. Knygelėje turi būti tik pačių mokinių sukurti tekstai;

5.2. Galimi tekstų žanrai: novelė, eilėraštis, pasaka, miniatiūra, esė, laiškas, pasakėčia, sakmė, legenda, padavimas ir pan. Vienoje knygelėje galimi keli tekstai.

5.3. Knygelės apimtis nuo 15 iki 30 psl.

5.4. Knygelės struktūra:

 • Titulinis puslapis – viršelis (pavadinimas, autorius, iliustracija ir pan.);
 • Turinys (jei pateikiami keli tekstai);
 • Tekstai su iliustracijomis;
 • Paskutiniame puslapyje – trumpa knygelės anotacija, apačioje mokyklos pavadinimas, metai, autoriaus klasė.

5.5. Raštingumo reikalavimai:

 • Knygelių tekstai gali būti parašyti tiek ranka, tiek kompiuteriu;
 • Iliustracijos taip pat gali būti tiek ranka atliktos, tiek ir kompiuteriu. Jei iliustruojama ranka – technika galima įvairi, bet nepažeidžianti popieriaus faktūros;
 • Knygelės formatas – ne didesnis nei A4;
 • Knygelės puslapiai turi būti sunumeruoti, o lapai surišti (susegti, suklijuoti ar pan.);
 • Tekstų kalba turi būti taisyklinga, aiški, paprasta, žodžiai netrumpinami, išskyrus kalbos taisyklių numatytus atvejus. Tekstai rašomi laikantis bendrinės lietuvių kalbos normų ir taisyklių.

5.6. Elektroninės darbų versijos – skanuota ar fotografuota knyga, kurios visi puslapiai pateikiami viename faile, rekomenduojama pdf formato dokumentu.

5.7. Mokinių darbus siųsti iki 2024 balandžio 1 d. adresu Vilniaus raj. Riešė, Beržų 2a,  Riešės gimnazija (mokytojai I. Žiedelienei), o jų elektronines (skanuotas) versijas el. paštu mano.knyga2024@gmail.com

5.8. Skanuoti darbai bus eksponuojami elektroninėje erdvėje, kurios tiksli nuoroda bus atsiųsta konkurse dalyvaujančioms mokykloms.

5.9. Siunčiant skanuotus darbus taip pat reikia atsiųsti nufotografuotus vaikų tėvų sutikimus, kad jų vaikų darbai gali būti skelbiami viešojoje erdvėje (internete).

 

 1. VERTINIMAS

6.1. Pateikti darbai vertinami atsižvelgiant į sukurto teksto kūrybiškumą, logiškumą, raštingumą, meniškumą.

6.2. Dalyvių, kurių nebus atsiųsti tėvų sutikimai viešai eksponuoti darbus, darbai nebus viešai publikuoti.

 

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1. Renginio dalyviams bus skiriami padėkos raštai, geriausių darbų autoriams – diplomai ir knygyno dovanų čekiai (I vieta 70 eur vertės, II vieta – 50 eur vertės ir III vieta 30 eur vertės).

7.2. Informacija apie galimus pakeitimus organizuojant darbų parodą bus pranešta užsiregistravusioms mokykloms.

 

Paraiškos forma:

 

Mokyklos pavadinimas  
Atsakingo mokytojo vardas ir pavardė, kontaktai (telefonas ir el.paštas)  
Eil.nr. Dalyvio (mokinio) vardas ir pavardė Klasė Knygelės pavadinimas (galės būti koreguojamas)
     
     
     
     
     

 

Užpildytas paraiškas siųsti el. paštu: mano.knyga2024@gmail.com  iki 2024 m. vasario 26 d.

 

Skip to content